Lukas F. Olsnes-Lea

Alder: 45
  RSS

Om Lukas F.

"Jeg er egentlig en høflig og straight person."

Ved Industrialist, Komponist og Forfatter: Bildet er en referanse til "blue chip" som jeg har fått tilskrevet mitt navn etter diverse bidrag opp gjennom tidene (og utenfor en viss tech-eyes ironi eller lign.).

Følgere

Det er sant at det finnes et problem med ondskap sett i lys av Godhetens Gud, men ateismen er ihvertfall fryktelig dårlig til å håndtere den. Denne teksten kommer til å belyse dette.

Det er sant at det finnes et problem med ondskap sett i lys av Godhetens Gud, men ateismen er ihvertfall fryktelig dårlig til å håndtere den. Denne teksten kommer til å belyse dette. Det følger (på engelsk):

The consequence by invoking "The Problem of Evil" as an argument doesn't mean that religions go away. No, it makes it a duty for the "Atheist" to improve the World by becoming a Humanist and from this position to prove that Humanism serves humanity "much better than any religion can do". Obviously, this is implausible to start with, also with "Atheist" Humanism being so young as life view, as life philosophy!

Note: The Problem of Evil can't justify an active Agenda of Evil simply because this destroys the entire civilisation no less than the very nukes! Conclusion: Atheism with Sociobiology is still out from the universities.

På engelsk kan dette videre omtales som "The Problem of Evil - The Practical Side".

Gå til innlegget

Det gis med denne tekst "Et rent hjerte - Et rent, godt valg, selvfølgelig!", støtte til Mohammad Usman Rana og hans strålende, korte formulering om at religionene er gode verktøy for å bli gode mennesker ved å definere hva som er "et rent hjerte".

Det gis med denne tekst "Et rent hjerte - Et rent, godt valg, selvfølgelig!", støtte til Mohammad Usman Rana og hans strålende, korte formulering om at religionene er gode verktøy for å bli gode mennesker ved å definere hva som er "et rent hjerte" så langt som fornuften og samvittigheten rekker har strukket til, historisk.

Ahistorisk, med unntak av å nevne stoikerne, som er en delt gruppe hva angår religion hvis man ser litt etter hva som skrives i den norske filosof-leiren og til Norsk filosofisk tidsskrift. Mere til også, at kristendommen på stoikernes tid ikke er en etablert religion som jo er å gi de religiøse et slag under beltet når polyteismen stadig råder i både Hellas og Romerriket.

Det man ofte jo glemmer når man sitter på "en hundreåring" (mot 4000 år med religiøs historie) av en ateist (1903 - 2014) er at alle lover og regler historisk sett er formet av de religiøse ved nærmest 100% oppslutning bare 200 - 300 år tilbake. Det gjelder det franske lovverket og romernes Magna carta til Storbritannia, rett og slett for å gjøre folk til gode, siviliserte folk.

Så når stoikerne nevnes så finner man dem igjen i kalvinistene (disiplin!) iblant de kristne en del tid etter!

Samme igjen da: Religionene er virkelig gode verktøy for å bli gode mennesker. Hva ellers? Videre så bemerkes det at humanistene ikke nevnes av godeste Gunn Hild Lem.

Skarpheten gis ved Hærens General som har, klassisk sett, to bygninger ved seg, prestens kapell og Den hellige bok, Bibelen, og strategenes kartrom på andre siden. Jeg tipper generalens skikkethet har gått fint sammen med lærdommen av denne, Bibelen.

Husk at godhet/snillhet er, ved siden av De 10 bud, en kardinal egenskap/dyd. Denne egenskapen er dermed eksplisitt feiret i Bibelen/Kirken, spesielt den katolske.

Takk for meg.

Note: Dette er min mening til en tekst på side 3 i Aftenpostens del om Kultur og meninger, fra idag, 16.02.2014, skrevet av Gunn Hild Lem, med tittelen, "Hva er godhet?".

(AH-64, M1A1, APC ved UN - SC / NATO)

Gå til innlegget

Dark Energy og Dark Matter - Legg det på hylla, bare... fordi det er ikke anskueliggjort engang at man finner noe uttrykk for vår egen galakse! Man får imellomtiden vurdere hva disse signalene skal bety som kommer inn i horn antennene/WMAP-satelitten

Dark Energy og Dark Matter - Legg det på hylla, bare... fordi det er ikke anskueliggjort engang at man finner noe uttrykk for vår egen galakse! Man får imellomtiden vurdere hva disse signalene skal bety som kommer inn i horn antennene/WMAP-satelitten og de andre radio-teleskopene + "lys-"teleskopene.

Så beskjeden til Religiøse er at vi (bare) distanserer oss fra Dark Energy og Dark Matter til dette kan bli seriøst overhodet.

Ellers vil jeg si at skole og faglitteratur er nærmere oss enn noen andre som helst! Kos dere (med bøkene)!


PS: "Fra innsiden" så og si! Jeg har vel litt av dette fra innsiden av miljøet så og si. Hysj, ikke si det til noen! ;-)

Gå til innlegget

Ved å skrive Den vitenskapelige Bibelen 2.0 - Kommentarverk til Bibelen så blir det klart at bare gyldige, hellige bøker blir vurdert og at bare seriøse religioner blir omtalt. Prosjektet har kommet godt igang!

Ved å skrive Den vitenskapelige Bibelen 2.0 - Kommentarverk til Bibelen så blir det klart at bare gyldige, hellige bøker blir vurdert og at bare seriøse religioner blir omtalt. Prosjektet har kommet godt igang!

Det er større punkter også. Vi dyrker de største punktene først og høyest slik som de 3/10 bud, Guds bud og 7 til. Så kommer Himmelen, Den hellige ånd og Jesus. Vi tar med de katolske 7 kardinale dyder/positive, etterspurte egenskaper og som advarsel de 7 kardinale synder. Slik sett ser man hvor det går.

Tolkningen blir, ved bibeltolkning og Bibel studier, FØR teologien VEDTAS av Bispemøtet/Kirkerådene:

Supporting the "scientific Bible": You need to remember that when the Bible was written some 1500 years ago they were... forgive me... simpletons...! They probably sat there and babbled over numbers and said "give me a big number!" and the answer from the buddy was "6000?". Alright, that's a big number, my good man, it is now written! This is the way the Bible came into being. They had no clue over 900 000 things and so on... And they certainly didn't have the Carbon-14 (C-14) dating method in place either! Thus, I think one can expect most or all "reasonable religious people to reject or do away with the old notions of "religious truths" and that it's not serious to bother to hold these old views AGAINST religious people unless they promote these stupid ideas of "these ancestors of ours, these simpletons!" Alright? Put the idiocy to the anachronistic religious people...! By the way, the highest number of the Roman Numbers is M = 1000, so there they sit with 6 Ms and it's almost impossible to describe 900 000 things with the Roman Numbers. So certainly, the "Scientific Bible" should be made!

One thing more over this "evolution theory" (as if it could be crucial whatsoever): There is NO religious duty to stay WITH the description of fx. the Bible (by Noah's Ark and the 6000 year old planet) as such. The core of Religious belief is ethics, meaning, true description and a possibleknowledge entailment of its claims of Heaven or some stage toward reincarnation! Thus, every Religious person can accept science w/o qualms and PLACE Religion on TOP of this, w/o any (formal) problem whatsoever! This is point nr. 2 pro-Scientific Bible!

‎(My) Scientific Bible 2.0 - Commentary, (after the 1901 version of a woman): Attempts on making a scientific bible have been made earlier and at that point in time "The Science of God: Convergence of Scientific and Biblical Wisdom" by Gerald L. Schroeder (1994) has been a part of my own inspiration, in being criticised for a kind of "flood" view that other people, scientists of geology and others, have criticised shortly after publishing by "Illustrated Science" (Norw. "Illustrert Vitenskap" with url, http://illvit.no/ ). There are lots of other "scientific bibles" from what I can find on Amazon. Enjoy yours! To the Catholic Church, I've also been intrigued by the so-called Galileo-question, that has probably attracted a good deal of negative attention to Christianity up to our times. This is now slashed, I believe and that the Catholic Church and other churches are now moving forward with some greater confidence, perhaps. Times are difficult and people are asked to arm themselves with guns and protect homes with the usual intrusion-countermeasures.

As we know from before, the Bible is a matter of most honest worries, the need for description/explanation and storytelling and that the New Testament needs to be rated "lower" in value than the (more important) Old Testament.

My interpretation Noah and the Ark under the premise of the Bible as storytelling and not an account by the Bible writers from real life. This brings us  Noah and the Flood, not true, but Noah and the metaphorical Flood of people by becoming more people and the metaphorical Ark as well, in terms of responsibility to Nature and not as a big boat for surviving any flood at all.

Given then the early premise of the Bible by Noah's Ark we can deduce further:
There's an immediate DUTY for the Church to immediately embrace a two children / one child strategy and the widespread use of contraception pills and condoms BECAUSE PLANET EARTH IS GOD'S CREATION IN ALL IT'S DIVERSITY and solemnly so!!! If we fail to carry Earth as such, we may infringe on God's will and benevolence to us!!! From the WWF it's easy to come to grips with animals in great distress over the whole World! That the duty on us, we need to effectuate immediately for complying with the combatting of Overpopulation by ushering in family policies of 1 kid or 2 kids as general rule! That is, the Church's acceptance pushes government into action!

Whether it is common to think so or not, I must say that The Church of Christianity surely may speak against the suicide, but I think this is directed to a friend in hardship and not the friend's own wish to end it! Thus, the Church of Christ. needs / has the explicit duty to let these people seek their own ends, including that of the suicide. This may also entail that the Church now has the duty to facilitate suicides on the common basis, regardless! I mean, the Church can't sit and watch people being tortured to death and be silent about it or remain an authority of consciousness to people of character and of sound faith!!! This must be clear.

Remember, that when you read this, you should separate "duty" from "natural inclination" so that every time you uphold a duty, you get "stars of respect" from your humanity, but when you stick to "lawful" natural inclination, pertaining to the Principle of Categorical Imperative that is the main message of this text it must then be clear, this must be allowed and in compliance with general humanity!

Because committing suicide does not mean that you destroy other people's ends, no, it means you end yours and leave others to their ends, which is commonly respected in this text!

The tree of knowledge:
the tree of knowledge as I interpret it under this new project of mine as the Scientific Bible 2.0, Commentary, must be the the tree of knowledge as the tree that has the knowledge that's dangerous such as the knowledge of how to abuse and torture people.
With the forbidden fruit (of energies).
One the other hand, all the other trees of good knowledge are there where you can eat all the fruit you can possibly have the appetite for!

Religion in history:
The Original Man: 30 000 years
Religious Human Kind: Only 2000 years
Atheism, no matter how wrong: less than 100 years and not entirely popular

Conclusion: Religion is still an achievement worthy of much respect! Also for the Palestine/Israel conflict, that Judaism and Islam and Ecumenical together as peace maker!
The Original Man, genus Homo Humans, neanderthals, homo erectus, and their direct ancestors 2.5 Mn years ago - http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_evolution .

Jesus 2nd Coming, one interpretation, now that I've declared "Metaphysical Jesus" / "Jesus as the Fulfillment of the 10 Commandments" , in a sense, "God to God self", yet unknown...

So I read the Bible's word for Jesus' 2nd Coming as a hope for stating an undoing of the people's (Pontius Pilatus) crucifixion of exactly Jesus, and that as he returns, by a kind of Buddhistic Reincarnation, directly from Heaven and God self, to "take the promised land" back to God, if not only to oversee that it has returned to God self, by personal confirmation, that is, so to make the promised land the Promised Land, but never before Utopia (or the final days of the Earth).

As we know from before, the Bible is a matter of most honest worries, the need for description/explanation and storytelling and that the New Testament needs to be rated "lower" in value than the (more important) Old Testament.

Now, we arrive at the conclusion: that Jesus is the part of Trinity who's supposed to bring the message of eternal salvation or havoc/eternal condemnation to human kind by the final Judgment (Judgment Day(s)), totally, all planet, all human kind, of the (modern sense) 10 Commandments and that the true Christian hope must be, metaphorically, for Jesus to walk the Promised Land again, triumphant by the 10 Commandments, under God's true words and promise to the human kind, indeed, told of as God's miracle on Earth, that is, human kind, God's miracle, with Jesus, part of Trinity, happy in the Promised Land, the Utopia of the Earth!

In Adam being created by God as matter of human being, separating right from wrong, and with the Holy Ghost, but also that Eve being created from his rib, that I interpret for being Adam by God allowing/preserving/creating Eve by his manly defence and character exactly under God.

Yes, that again, the storytelling is in and that the text again presents us with metaphor of the reasonable kind, but also the sense from a person with a deep feeling that this is important to add to the Bible.

I also hold the view that God is the creator behind "the law" of Darwinism, that Human Beings have been intended by God as God has created the Universe and Planet Earth.

Job in the Bible IS the job to accomplish!
Job's Book is a Book of worries, holding no Job or Job's Farm whatsoever.
The Dynamic Bible (and other Holy Books): I think that the Hebrew Bible, to start, is a dynamic document with ending words, "...now, please make a commentary!" on "the last page"! This is most certainly true of Job's Book (by only about 40 pages)! You can see for yourself, please!
You may want to know that it should now be acceptable for the Catholic Church to accept all "good science/knowledge" upon the mission to identify "God's ways in nature"!
Thus, the Catholic Church jolts a great step forward in terms of connecting to human kind in all matters important, with the religious on the very top of it all!

1. Jesus as Revenge of Jesus
→ Under Revenge of Jesus it may now be a duty to arm oneself with one or more guns and include an arsenal of other "deterrents". The first commandment may imply to worship truth!
→ Under the line above, that we have a duty to STAY WITH the principles of Truth and live dutifully to God and life, incl. offspring!
It may also be noted that I'm an author of a whole new psychiatric theory!
I've also suggested the writing of the "Scientific [Hebrew] Bible", commentary only!
I've also made God/Deity belief for the World wide population by 4-fold solution to God, thus intellectually defeating Atheism in general!

2. The Metaphorical Jesus
Over the status of Jesus and how to remove the apparent contradiction and the moral trouble with Jesus being tortured and killed on the cross, it can be worthwhile to consider this thought:
if you consider Jesus to be a kind of symbolism that goes like the following, I think you'll be better off. Alright, Jesus is (now) to be considered "purely symbolic" and it should spark these lines.
1. It might be that God loves humanity so much that he would incarnate on earth as "his Son, Jesus".
2. But this thought is so abruptly wrong because humanity loves God back and can't bear such an experience. Thus God is asked to refrain from this and the humanity to God and vice versa of love is by this affirmed!

The meaning here of course is that Humanity is set religiously free from sins by killing/punishing the sinners over them killing "innocence"/superiority of God impersonated by Jesus!

With both of these interpretations the alleged paradox of Jesus vanishes completely! The latest is though much harder, much more cool!

I've now delivered two interpretations on the part of Jesus and the meaning of his person in the Bible, one is metaphorical!
The meaning here of course is that Humanity is set religiously free from sins by killing/punishing the sinners over them killing "innocence"/superiority of God impersonated by Jesus!

This is in line with my investigation of the Bible as an important cultural document, over its metaphorics and wisdom, if not the facts are found as such, more or less correctly written to the best ability of that time. I'm NOT a Christian, I'm a Scientologist (who respects all other "beliefs and creeds", according to the teachings of Scientology itself and its great tolerance)!

Hallelujah!
Just in case it's worth something, it may be that my interpretation as suggestion to Christianity may unite it to Islam and Judaism because it hypothetically can be accepted in all three, yet only has a definite status in one → Concl: Theology stays the same, but the 3, JCI now with the possibility to share a greater deal of understanding and coming across as honest, cross-religiously with this.

There's an immediate DUTY for the Church to immediately embrace a two children / one child strategy and the widespread use of contraception pills and condoms BECAUSE PLANET EARTH IS GOD'S CREATION IN ALL IT'S DIVERSITY and solemnly so!!! If we fail to /carry Earth as such/, we may infringe on God's will and benevolence to us!!! From the WWF it's easy to come to grips with animals in great distress over the whole World!

Whether it is common to think so or not, I must say that The Church of Christianity surely may speak against the suicide, but I think this is directed to a friend in hardship and not the friend's own wish to end it! Thus, the Church of Christ. needs / has the explicit duty to let these people seek their own ends, including that of the suicide. This may also entail that the Church now has the duty to facilitate suicides on the common basis, regardless! I mean, the Church can't sit and watch people being tortured to death and be silent about it or remain an authority of consciousness to people of character and of sound faith! This must be clear.

Even the very excellent philosopher Kant (1724 - 1804) seems to agree that suicide is something that must be allowed and that staying in life despite of hardship is praiseworthy, i.e., please look to his 80 pages moral text, a text inline with the critiques, I think!

Link to Wikip. on one of his critiques: http://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_Practical_Reason !

What I talk about here is: (1785) Groundwork of the Metaphysics of Morals (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten)!

This is written on p. 45 in one version, where he explains the First principle!

Remember, that when you read this, you should separate "duty" from "natural inclination" so that every time you uphold a duty, you get "stars of respect" from your humanity, but when you stick to "lawful" natural inclination, pertaining to the Principle of Categorical Imperative that is the main message of this text it must then be clear, this must be allowed and in compliance with general humanity!

Because committing suicide does not mean that you destroy other people's ends, no, it means you end yours and leave others to their ends, which is commonly respected in this text!

Concerning "God's Lamb", I must say that I've been thinking about this and it stands fairly clear to me, over the Scientific Bible (minimally The Old Testament) that this must be a symbolic encouragement "to stay alert" and "not to fall into heathens' hands/power" and thus, by animal convention as guinea pigs and more, the God's Lamb is sacrificed (or "assaulted by baddies behind a corner"). I think Christianity is getting better by the day now and I hope you find it beautiful too, even though our ancestors have been simpler than us today.

I am inspired and I may offer "a good deal". It's up to you, the readers of this to pass the correct judgments! That is, formally speaking, the services from above are offered on the basis of a consultant from "the far east", finding great reflections valuable to everyone, but in one Catholic Church with a theology that I'm not prepared to accept just yet. This also applies to most other Christian Churches. However, the Unitarian Church may be acceptable, but I'm happy with Scientology and I see no immediate need to offer more than insights at this point in time!

It should be obvious that these are very important to Christianity all over the World and I hope others follow up if my chances for doing this are lost or if I'm too encumbered with other matters, one way or another.

Then one good verse to remember for this weapon purpose of self-defence:
Psalm 149
King James Version (KJV)
149 Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints.
2 Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.
3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.
4 For the Lord taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.
5 Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.
6 Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand;

Reading the Bible in serving the ecumenical world, all "whitelist religions", counting under 20(?), like JCIB, as "Moses II" metaphorically/"charicaturely":
I cite this evangelical duty of religions, this time Christianity, by Exodus 31:13:
"...for it is a sign between me and you throughout your generations; that ye may [only as speech here] know that I [am] the Lord [who] that doth sanctify you [i.e., keep you in God's grace to Heaven as you die].
Otherwise: "to bring God's salvation", "to bring the word of the Bible to all people so that they can turn to God and Heaven", etc. from the Bible, of course, one of them, King James (Bible of 1611), the Bible of Erasmus of Rotterdam, the Catholic Bible, so on.

One link: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+31%3A13%2CExodus+31%3A17&version=NIV .

God in closing the door on Humanity - The sins and the injustice to very worthy people, there can only be one possibility, solving the Biblical duality of some saying The Day of the Judgment when Doomsday is to arrive.

God Closing the Door on Humanity - Declaring the whole thing ripe for the Devil?

Life as God's Test of Humanity!

I'm not sure if I've written it before, but I think it says in the Bible that "life is God's test to humanity"! That is, as we endure the difficulties in life, we choose God's path in life in order to achieve God's goal that's set for us! However, this doesn't mean that God has only created this humanity on Earth (among other humanity on other planets) or that God hasn't given us a sufficient chance to fulfill a God's set goal, "Heaven in one form or another, whether as reincarnation or something else". Indeed, I think we have or we've had this opportunity sufficiently for us to say that God is God, that God is perfect and that the principles need to be carried through, no matter what!

To say that humanity has failed on Earth doesn't mean that humanity has failed everywhere in the Universe/Multiverse. It doesn't mean either that the souls here or there are condemned likewise.

Note so far, by this, then, there are chances by degrees that are given by God out of our own human behaviour, of which much would be 100% given that we would have made our lives more wisely ordered (and even in death to be blessed)! This is clearly not reality today!

As the other version, of 2 in the Bible, is the word of salvation.

One may say that one receives salvation in Heaven and that the sins of the Earth take over Earth-life, "bound to bigger Devil on Planet Earth".

The up-side is for the Good People, the worthy people to God, to find mind's rest in relying on own actions on Planet Earth and let God sort out the rest, "come what may". That we are to actually comply with the 10 Commandments and just spear everything upto a point where we can either "join" (out from hardship/"military" emergency) life as decent on Planet Earth or die still WORTHY!

Some preaching for today. I note that 1 Corinthians 3:16 - 3:17 reads:
16 Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit lives in you? 17 If anyone destroys God’s temple, God will destroy him; for God’s temple is sacred, and you are that temple.
Just put this with Plotinus and forget still that the above needs to be compatible with the Path to God, that you DO NOT replace God with yourself, falling prey to the Cardinal Sin of "Pride"/"Aloofness", the sin no. 7!

“In God, whose word I praise - in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?” Psalm 56:4 NIV..

The finishing words of this bidding for The Scientific Bible 2.0 - Commentary are:
Some Biblical inspiration: "James 4:17": Anyone, then, who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. [The New Int. Version, 1984!]
Numbers 15:30 NIV
" 'But anyone who sins defiantly, whether native-born or alien, blasphemes the LORD, and that person must be cut off from his people." This one is very hard and good, I think!
Numbers 16:26 NIV
"He warned the assembly, "Move back from the tents of these wicked men! Do not touch anything belonging to them, or you will be swept away because of all their sins."
I've also quoted Ezekiel under Revenge of Jesus and it fits very well: When you have the idiot in front of you and you know you have the power and you get to exercise some moral character, I can only advise this for the good vigilante/pistolier:
The Classic Ezekiel 25:17, it goes,
"The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee."

Tillat meg litt redigering og les kommentarene er dere greie, så blir dette komplett FOR OSS!

Note: I have previously offered my services to the Pope of Rome / The Vatican / of the Catholic Church for this, signalling that I see this as important!
Note2: Under The Scientific Bible 2.0 - Commentary, certainly, this implies no changes of original documents (most importantly up to King James Bible and others)! Copyrighted works are also subjects to this notion, but this is an entirely different story!
Note3: This is in line with my investigation of the Bible as an important cultural document, over its metaphorics and wisdom, if not the facts are found as such, more or less correctly written to the best ability of that time. That some of the time under "unlawful detention" by Norwegian authorities has made robbed away from me a better quality presentation. Sorry.
Note4: Valid Holy Books only apply to the "whitelist" Religions under 20 or so!

Note5: The finished work should have as title: The Scientific Bible 2.0 - A Commentary to All Valid Holy Books.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere