Lukas F. Olsnes-Lea

Alder: 46
  RSS

Om Lukas F.

"Jeg er egentlig en høflig og straight person."

Ved Industrialist, Komponist og Forfatter: Bildet er en referanse til "blue chip" som jeg har fått tilskrevet mitt navn etter diverse bidrag opp gjennom tidene (og utenfor en viss tech-eyes ironi eller lign.).

Følgere

Det sies at hvert selvmord, generelt, har 10 - 20 selvmordsforsøk foran seg. Hvor mange desperate rop om hjelp? Hvor mange kontakter til ulike hjelpetelefoner, advokater, lærere, skolehelsetjenester, kommunefolk, Advokatforeningen, Amnesty Norge, politiet, foresatte, slektninger, osv.? Hvor mange "offisielle" innleggelser/formelle kontakter med helsetjenester?


Som sagt, å ta livet sitt tror jeg grunner i de mest alvorlige forhold og kommer ikke ut av det blå, ut av tynne luften! Produsenter av overgrepsmateriale fra barn og andre og sodomistiske "turister" gjør ikke saken lettere. Sårbarheten er der for de det gjelder i lys av det harde livet ved kriminalitet, først og fremst.


Bare så det er sagt. Disse forhold skal jeg forfølge "helt hjem"!

Gå til kommentaren

Jeg mener å vite at Pim van Lommel anvendte fMRI teknologi til å fastslå at det var null hjerneaktivitet hos pasientene. Og fMRI og MRI er svært like teknikker og bygger begge på radiologi. Jeg tror ikke Morten Andreas Horn vet hva han snakker om og at han tror at hvis han sier noe på basis av sin "legelapp" så skal han liksom ha rett om det han skriver om.

Se disse lenkene:

https://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography#Neuroimaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_resonance_imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging

PET, fMRI og MRI er altså da 3 teknikker som bygger på stråling. PET med en type radioaktiv stråling og de 2 andre på "ren" radiologi, nesten som å si på bare radiobølgene.

Videre altså, kan man med trygghet påstå at personen er hjernedød fordi signaturen fra fMRI fra en gitt styrke på radiologien, atlså hvor dypt radiobølgene sendes inn i hodet og reflekteres tilbake til fMRI-sensorene om det man er ute etter, gir et resultat, en signatur som sagt, som tilsvarer det man vet er (fMRI-)signaturen på en (klinisk) død person, gjerne en fra likhuset.


Så, rent argumentativt:

Nær-Døden Opplevelser (NDO) er ikke fortalt av bare en person i denne verden. Nei, det er kanskje et enormt antall mennesker som forteller om NDO-er og også Ut-av-kroppen Opplevelser. Det er grunn til å tro at disse nedtegnelsene er like gamle som skriftkunsten. Vi lever i en hard verden hvor mennesker opplever litt av hvert før de når gammel alder og disse varierte opplevelsene kan like gjerne fortelle noe grunnleggende om naturen og verden. Gjerne mer grunnleggende enn det er å høre oppgulpet fra en som har lest "de rette" bøkene. Det vil si, jeg tenker benekterne gjerne snakker utifra et snevert syn på virkeligheten som stemmer overens med deres personlighet. De har altså aldri beveget seg ut av stua, så og si, og prøvd å forstå hva alle historiene om NDO innebærer.

Det finnes vitenskapelige eksempler på dette. Før man oppdaget svarte svaner i Australia så påsto mange hardnakket at alle svaner var hvite. Dette viste seg å være feil!

Se https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_induction.

Så jeg vil gjerne påpeke forskjellene ved data-settet til personene som benekter NDO og data-settet til folk som påstår NDO. Jeg tenker det kan genereres mer troverdige rapporter i (nær) fremtid ved f.eks. fMRI undersøkelser gjort av "åpne" og dyktige vitenskapsfolk.


Jeg finner det betegnende at Pim van Lommel faktisk undersøker mennesker nær døden versus en type boklesning og "folkelig"/konvensjonell påstand (som jo egentlig ikke er til bruk for noe). Ved akademisk ærlighet, som jo er en plikt, så finner jeg at man nok kan identifisere mennesker i data-settet som har vært i dødsfare og som avgir en ærlig erfaring og som kan undersøkes med fMRI/MRI hvor mer kan komme frem.

Personlig så vil jeg da si at det er disse menneskene som faktisk har vært i livsfare og som kan undersøkes av kapable, dyktige vitenskapsfolk er det som kommer til å avgjøre debatten om liv etter (klinisk) død tilstand (men hvor man har "vendt" tilbake til livet på en eller annen måte).

Gå til kommentaren

Til sammenligning kalles det folkemord når det dør 8000 mennesker i Srebrenica!

Om system på engelsk: https://en.wikipedia.org/wiki/System.

Selvmordene (tenk mellom år 2000 og 2017): http://statistikkbank.fhi.no/dar/.

Registre fra politi, psykiatri, Advokatforeningen, Justisdepartementet, Helsedepartementet, Amnesty International ("som jo beskytter Menneskerettighetene"), kommuner, fastlegene, sykehusene og evnt. media. Dere skjønner sikkert tegninga!

 

19.01.12 19:55 her på VGD skrev jeg Rettssak mot staten for forfølgelse med selvmord.. - http://vgd.no/samfunn/jus/tema/1698925/tittel/rettssak-mot-staten-for-forfoelgelse-med-selvmord/innlegg/38113979/

(For min egen del: her sitter jeg etter bidrag til Verden og Norge i 35 år og f*en ikke enda er det tatt grep! Der sitter de! Hva f*en GJØR de?)

Gå til kommentaren

Norges stille folkemord nr. 2 nå i 2017. Det kan med system vitenskapen med rette påstås at det skjer et folkemord til, akkurat nå, med alle de systemer som er virksomme i Norge i 2017 og etter år 2000, internett inkludert.

Norges ledere! Jeg anklager dere for folkemord i Norge for å være årsaken til at 9120 (570 x 16, fom. 2001 - tom. 2016) mennesker har dødd ved idiotisk lederskap. Dette er ikke alle heller. Man har diverse forsvinninger og "andre drap" å legge til også!

 

Hvis man legger historiene til folk som har tatt sitt liv til grunn og analyserer disse ved system vitenskap om barnevern, politi, lærere, alle helsetjenester osv. (også media selv, også distriktsmedia) så kommer vi til at disse menneskene har dødd som følge av korrupt lederskap typisk sett ved grådighet og ondskap som motivasjon.

 

Igjen, altså, Norges ledere, regjeringen Solberg, først og fremst, jeg anklager dere for folkemord i Norge idag, 01.12.2017.

Gå til kommentaren

Man burde vel vurdere hvem disse menneskene er som dreper flere mennesker om gangen eller torturerer barn. Dvs. jeg setter spørsmålstegn ved at dypt umoralske/"insekt-" mennesker som ikke har noe positivt å si burde få leve. Når det er sagt så er det for drøyt å gi mennesker dødsstraff basert på personlighetspsykologi, synes nok jeg også.


Jeg mener å vite at det utkom en bok på tidlig 90-tallet som lovet oss et mye bedre Europa om vi bare sluttet å henrette mennesker. Dette løftet synes å være brutt med god margin. Europa er fremdeles et skittent kontinent hvor man prøver å holde fasaden for å unngå angrep/hets på seg selv og familien. Det synes for meg at i Europa så er både folks mulighet til inngripen mot kriminelle mindre og at man i større grad er offer for korrupt politi og det offentlige. Selv typen av kriminalitet synes styggere i Europa selv om de offisielle tallene er like for både USA og Europa så vil man kanskje påpeke at mye overgrep, f.eks., er rapportert i USA mens man i Europa kanskje holder kjeft fordi presset for å holde fasaden er så stort eller at korrupsjonen i politiet synes for stor til at man kjenner seg trygg.


Tvertimot, det er de styggeste, mest umoralske menneskene som får beskyttelse i Europa uten at offentligheten får vite hvem de er og hvordan de tenker. Og det er ikke bare anti-dødsstraff som gjør det slik. Nei, også det faktum at selvforsvar ved pepperspray/tåregass og pistoler/revolvere er forbudt gjør det også lettere for dem!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere