Lukas F. Olsnes-Lea

Alder: 46
  RSS

Om Lukas F.

"Jeg er egentlig en høflig og straight person."

Ved Industrialist, Komponist og Forfatter: Bildet er en referanse til "blue chip" som jeg har fått tilskrevet mitt navn etter diverse bidrag opp gjennom tidene (og utenfor en viss tech-eyes ironi eller lign.).

Følgere

Den senere tid og med større innsikt over lang tid så synes valget er enkelt - det er å være religiøs eller å være eller bli "vorte"-religiøs. Med "vorte"-religiøs så mener jeg det som skjer når man (konsekvent) blir umoralsk som menneske, man skyter av seg mennesket i seg selv.

Jeg er enig i at det er vanskelig å være religiøs til tider ettersom man er stadig utsatt for dårlige mennesker eller tilogmed onskapsfulle mennesker.

Som vi kristne burde vite så er valget mellom Gud og Himmelen og Satan og Helvete. Imidlertid så er det lite konkret hva dette er. Er det "så mye synder" eller "så mye synder"? Men det man kan legge merke til er at disse dårlige menneskene gjerne utvikler vorter/papilloma både på huden og inni kroppen, også i hjernen. (Se beskrivelse av kreft som vorter/papilloma.) De skyter av seg sitt menneske med tvers gjennom dårlige/ondskapsfulle handlinger mot andre, gjerne gode mennesker (stort sett religiøse). Jeg tenker da altså at disse menneskene blir "merket" med vorter/papilloma fordi nervesystemet som også inkluderer hjernen er i sin friske tilstand når mennesket er godt og moralsk, også mest intelligent. Dvs. at jeg tror at fremtiden vil vise at umoralske mennesker er de som har et dårlig nervesystem fullt av vorter/papilloma og at disse vortene/papilloma blir en religion for de. De er dømt til å dyrke sine vorter/papilloma som religion og at dette er en vindeltrapp til Helvete og en endelig tilstand uten mennesklighet. De blir monstre og fiender av menneskeheten/de gode mennesker.

Igjen altså: jeg oppfordrer dere, valget er enkelt! Det er å velge mellom religion (f.eks. vår kristendom) eller "vorte"-religion og monster i menneskedrakt.

 

Ha en fin dag!

(Man kan gjerne søke på nettet etter "wart(s)", "papilloma", "devil's mark" eller "devil's taint". Jeg har også skrevet noe om "wart(s)".)

Gå til innlegget

"(28) Men Jesus vendte sig om til dem og sa: I Jerusalems døtre! gråt ikke over mig, men gråt over eder selv og over eders barn! (29) For se, de dager skal komme da de skal si: Salige er de ufruktbare og det liv som ikke fødte, og det bryst som ...

Utgangspunktet er teksten fra Lukas 23,28-31


"(28) Men Jesus vendte sig om til dem og sa: I Jerusalems døtre! gråt ikke over mig, men gråt over eder selv og over eders barn! (29) For se, de dager skal komme da de skal si: Salige er de ufruktbare og det liv som ikke fødte, og det bryst som ikke gav die. (30) Da skal de begynne å si til fjellene: Fall over oss! og til haugene: Skjul oss! (31) For gjør de så med det grønne tre, hvorledes skal det da gå det tørre?"


Ville det ikke da ha vært storartet å bli ledet av Jesus' selv til Det lovede land istedet for å lese i Bibelen om hans korsfestelse?


Er ikke da handlingene mot Jesus, bespottelsen og lidelsene, et slags andre fall fra Eden, noe som har hindret oss i å nå Det lovede land, et slags Eden på ny igjen og "evig fred" for menneskeheten her på Jorden før Himmelen?


Det perfekte drama og Rimelig mulighet (noen til Himmelen, også etter en prøvelsens tid i Skjærsilden, og andre til Helvete) der hvor andelen som går til Himmelen gjerne skal være eller bli så stor som mulig. "Urmaker"-Gud (dvs. "Watchmaker-God") setter det hele i gang og trekker seg tilbake.

Denne fortolkningen gir en Gud som er bare god og løser tildels "det ondes problem" ganske effektivt, også uklarheter knyttet til hva Jesus på korset skal representere.

Hva synes dere?


(De andre betraktningene om kristendom er ivaretatt av det som kalles posisjonene "moderate" og "moderne" kristne mennesker.)

Gå til innlegget

Det korrupte samfunns problem

Publisert over 7 år siden

Problem: Det finnes en tilstand i samfunnet som er slik at 1. - mennesker nedkjemper sitt eget samfunn og får liten støtte til å skjære ut av denne tankegangen. 2. - en slik mentalitet (patologisk psykopati/morbid mentalitet) ut av 1. ...

Med Per Fugelli, samfunnsmedisiner, in mente.

 

Problem:

Det finnes en tilstand i samfunnet som er slik at

1. - mennesker nedkjemper sitt eget samfunn og får liten støtte til å skjære ut av denne tankegangen.

2. - en slik mentalitet (patologisk psykopati/morbid mentalitet) ut av 1. kan utvikle seg til en sykelig tilstand i individet, dvs. at tilstanden blir en sykdom som kan feste seg med betraktelig dybde i menneskepsyken.

 

Delløsninger, 2/3 til å begynne med, legg til flere hvis du kan:

1. Evne til selvforsvar. Våpen til befolkningen, flatt, ved dermed også å ta knekken på korrupte leger, ikke bare ved betraktning om korrupsjon, men selvsagt kjerneproblemet ved det korrupte sinn.

 

2. Bekjempelse av overbefolkning som ledd i å gi folk en følelse av at det er bruk for dem, gi folk en følelse av menneskeverd, at "ingen er for mye, overskuddsmennesker som kan "skrapes" eller drepes enkelt og uten forbehold". Betraktningen om at det skal kunne gå an å "hygge seg over en persons død" uten videre må bekjempes!

 

(3.) Betraktningen om en type "grå bok aksept" - Dette kan være et middel mot en dødslås så kan det hende at noen mennesker, kriminelle, må "disiplineres" utenfor rettsapparatet fordi det er rett og slett for mye kriminalitet i Verden! Altså på den måten at disse 2 punkter under "Problem" over har eksistens, finnes i virkeligheten. La oss si at dette gjelder kritiske samfunnsfunksjoner gitt ved folk i politiet, politi-advokater, (5-årig) og politi (3-årig) side om side, og advokater ellers (korrupsjon) og til sist generelt i befolkningen (først legene, folk i militæret, folk i media, etc.) for tilfeller som gjelder delaktighet i mishandling og (ikke-dødelig) tortur, først og fremst. Drap kan diskuteres, men bare ytterst varsomt og "om og men og via". Det er meningen at en type risiko ved samfunnsbidrag skal kunne forhindre en status som kriminell ved en person ved at denne personen blir da "disiplinert"/"straffet" utenfor rettsapparatet. Dette er kun ment som en slags "samfunnets nødprosedyre".

 

Hva synes dere? Hva er deres oppfatning? Hva skal vi enes om for at reelt (humanistisk=mindre kriminalitet og mindre fattigdom i Verden) fremskritt skal skje?

Gå til innlegget

Jeg begynner med å erklære at: "Å si at etiske verdier er subjektive, er useriøst idag, 2014!" Såvidt som det kan hevdes, så vil jeg også si at subjektiv etikk strider mot Bibelen og De 10 bud.

Jeg begynner med å erklære at:

"Å si at etiske verdier er subjektive, er useriøst idag, 2014!"

Såvidt som det kan hevdes, så vil jeg også si at subjektiv etikk strider mot Bibelen og De 10 bud. Det følger:

"Denne personen som uttaler at de er det (etiske verdier er subjektive), har ikke lest etikk på universitetsnivå."

Jeg vil derfor be om litt kunnskap fra denne personen slik som fra bøker av typen,

Etikk - i historie og samtid av K. E. Johansen og A. J. Vetlesen, 1996

Philosophical Ethics - An introduction... 2nd ed. T. L. Beauchamp, 1991 (første i 1982)

og kjennskap til Platon, Aristoteles, Kant, Mill, Bentham og J. L. Mackie, pluss andre.

Det er verdt å bemerke at en bok av Hallvard Lillehammer foreligger "Companions in Guilt" - "Arguments for Ethical Objectivity", Palgrave MacMillan, 2007, som angriper J. L. Mackies filosofi, bl.a., ved vitenskap og annet, dvs. at politiets vitenskap er nøyaktig nok til å opprettholde "ro og orden" samt at medisinsk vitenskap ved genteknologi etc. komplementerer de juridiske utfordringer i vårt samfunn i den grad at Objektiv etikk må erklæres ETABLERT!

Noen betraktninger om subjektiv etikk:

Det er rett og slett ikke subjektivt

- at mordere skal kunne gå fri konsekvent

- at naturen ikke skal kunne bevares

- at mennesker ikke skal kunne ha rettigheter

osv.

Dessuten, subjektiv etikk er KNUST av følgende

- Integritet i en mer ordlagt form, Mental helse og Fysisk helse, sammen

(med løgndetektorer for de 2 første)

- Med kantiansk pliktetikk

- Lover og regler

- Alt støttet av vitenskapelige utredninger for hva som har funnet sted, altså vitenskapelig dokumentert, kriminell hendelse for kriminell hendelse og ellers også

Dette over utgjør ETT system og det er det man trenger for å si at subjektiv etikk definitivt er knust!

Men her på forumet finnes det noen bibellesere også, og man kan si i tillegg, ved at kriminell handling har minst 2 parter, den kriminelle og offeret, at Bibelen jo har i seg De 10 bud og disse kan ikke gjenkjennes ved subjektiv etikk for da kan man ikke ha formulert Moseloven, De 10 bud, Bibelens parallell til Sharia lovene.

Det anerkjennes ved denne person, L. F. Olsnes-Lea, at praktisk etikk kan støttes av Integritet, Mental helse og Fysisk helse "som ledestjerner/forklaring" og under ekstreme omstendigheter (dvs. trusler om tortur/overhengende tortur) så kan det være lov å "føle hva som er rett", men fremdeles altså så kan man ikke hevde at subjektiv etikk er den rette universelt simpelthen fordi man selv befinner seg under ekstreme omstendigheter som nevnt.

Det nevnes også til slutt at leserne bes om å huske at det finnes to typer etikk, den teoretiske og den anvendte. Etikk, generelt, omtales også som "praktisk filosofi", faktisk.

Ha en god dag!

PS: Jeg vil også, "som etisk forslag", gi min støtte til homofil vigsel etter flere år med innarbeidet homofil velsignelse ettersom homofili nå eksplisitt er støttet av menneskerettighetene Verden over og at kirken (katolske også?) har offentlig ansvar!

Gå til innlegget

Vår (nye) misjonsvirksomhet til agnostikerne, "Bli kristne. Det er den beste religion!" kan være som ved dette argumentet, 

Slippstrøms argumentet for agnostisisme (EN: The Slipstream Argument for Agnosticism)

Det lyder noe sånt som dette:

"I'd like to inform you that, over the Pascal's Wager, now by new modal considerations, rather than to exist or not, that the Agnostics are logically impelled, by "ethics, meaning, (perhaps secondarily) definition of God, and entailment of Heaven" to consider God, that is, they now enter first these 4 necessary entities (or else leaving Agnosticism altogether) before considering the reality of exactly God. This constitutes a refinement from earlier!"

Altså, at man kan bare betraktes seriøst som tviler ved at man tar den religiøse troen på alvor ved at man tar inn over seg de 4 grunnleggende oppfatninger om "etikken, de 10 bud, meningen med kristen tro eller annen, definisjonen om Gud, at Gud har skapt Universet og er bæreren av virkeligheten så og si, at Himmelen er et mål for alle kristne".

En betraktning er:

The Slipstream Argument vs. Pascals veddemål (EN: Pascal's Wager) hvor "Slipstream" er en utdannet versjon som krever at tvileren er informert og villig til å følge de krav som stilles til en religiøs person for å være ansett som en "troverdig"/"dannet" tviler.

Dette lar så våre misjonærer arbeide mer effektivt mot de som tar religion seriøst mot de som "dummer seg til" for oppmerksomhetens skyld, enn si misjonærenes gode "Hellige Ånd" energier!

Så det er dette, våre anstrengelser for å nå tvilerne har fått en bedre form. Hurra for kristendommen (også for alle de andre store/seriøse religioner)!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere