Olav Nisi

Alder:
  RSS

Om Olav

Beskriv deg selv her

Følgere

Om fredede religioner

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har alltid undret meg over den høyst selektive aversjon mot religioner, i allefall slik den kommer til syne på VD.

Det går for tiden en maratondebatt med to ahmadiyya -muslimer, Kårvand og Fawsi  mot flere kristne eller på annen måte religiøst interesserte personer.   De hyggelige muslimer lar seg ikke provosere, selv om det i mange kommentarer blir stilt ganske utfordrende spørsmål. 

Det som slår meg, er fraværet av ateister og heffere i den debatten,  slike som mer enn gjerne entrer ringen i tråder der det byr seg anledning til parkere, til og med harsellere med kristne deltakere, synspukter og meninger.  Eller disse åpner tråder sjøl der kristendommen og dens posisjon i samfunnet skal diskuteres og bremses. 

Det er etter mitt syn et forutsigbart mønster, eller kanskje  ulovfestede fredningsbestemmelser ovenfor den religion som er av relativ ny dato her i landet.  Fra de som ellers er på hugget. 

Men det kan være brillene mine.

Gå til innlegget

Kvinner selv stod op og strede

Publisert nesten 6 år siden

som de vare menn ?

Jeg ønsker å gi en honnør til de av våre norske jenter som har en adskillg større tæl og guts enn den halvdel av menneskeheten som tradisjonelt og fysisk liksom er forventet å forsvare det som er oppnådd av frihet, likhet, brorskap og selvstendighet.

Takk til Hege, Nina, Rita og Sylvi !

Gå til innlegget

Hva betyr "godt integrert" ?

Publisert nesten 6 år siden

"Integreringen går bedre og bedre" "Han/hun er godt integrert "

Hva vil det si å være integrert ? Hva vil det si å være godt integrert ? Hvis vi googler begrepet får vi en harang  av definisjoner.   Det virker som om grensene er flyttet i takt med - ja nettopp integreringen, eller rettere sagt den dårlige samme.  At noen mennesker med fremmedkulturell bakgrunn gjør det svært godt i samfunnet, det  betyr for den toneangivende elite at integreringen er vellykket.  Altså, de som prøver å innbille oss at  keiseren har klær på.  Vi som ser  at klærne består av et økende antall hijaber, ja sogar niqaber og ju neim it, som erfarer via media at norsk kultur og tradisjon må vike for det historisk kjente ordet  nyordning, spesielt der de nye er i flertall.

Hva vil det si å være integrert for VD'panelet ?  Kan vi kreve mere enn at mennesket tar del i arbeidslivet og betaler sin skatt ?  Må vi redusere håpet om god integrering  i takt med økende antall fremmede ?

Gå til innlegget

Kryp for fremmedkulturen på skolene

Publisert nesten 6 år siden

Det ble ikke noe av klasseturen til sønnen min. Fordi foreldre med innvandrerbakgrunn sa nei. Fordi demokratiet virker.

Ingressen er sakset fra en mors innlegg i Aftenposten.  På skolen der sønnen går ble det planlagt visse aktiviteter som muslimske foreldre  har lagt ned veto mot. Klasstur til Auswitz/Polen, overnattingstur  i det fri, og andre ting som andre ungdommer opplever. 

Jeg har brukt en noe provoserende titel på innlegget. Det  snakkes så fint om integrering og bosetting i disse dager.  Titusener av nye landsmenn ønskes velkomne. Mye  multiultur å  forholde seg til i årene som kommer,  over det ganske land. Fordi nye nordmenn vil bestemme hva og hvilke aktiviteter som er akseptable.  Det trengs neppe noe flertall for at de vil bli respektert. 

Jeg forstår de fremmedekulturelle.  Å sende ungdommer, jenter utenfor kontroll en time strir mot det mest hellige i deres æresbegreper.  Men spar oss for store ord om vellykket integrering.

Gå til innlegget

Signaler til verden

Publisert nesten 6 år siden

Å bosette og integrere alle flyktninger er vel ikke meningen ? Skal tusenvis av unge menn og etterhvert familiene bosettes og integreres her, mens våre ungdommer skal slåss og risikere livet for landet de kom i fra ?

Ingressen går primært på folk fra Syria.  Jeg regner med at eritreere som har rømt fra militærtjeneste i hjemlandet, samt økonomiske anker fra Afgahnistan skal ut igjen ganske omgående.

Flyktningene skal bosettes og integreres,  stat og kommune står ovenfor en stor utfordring.  De fleste  nyhetssendinger og aviser er fulle av stoff om det samme. Det skulle bare mangle. Når vi har gitt sterke signaler om at her er det både hjerterom og husrom for alle som har råd og anledning til  å komme, så må de jo også bli tatt hånd om.

Dere er velkommen og skal integreres ! Det er budskapet som fortsatt blir gitt, til de asylsøkerne som har kommet, og de som står på vent i alle land fra Syria til  Danmark - Sverige.  De som betaler reisehallikene store beløp, risikerer liv og lemmer for å vinne jackpotten - et liv i relativ velstand på Norges bekostning.

Bør ikke det sterke signalet være - dere skal få beskyttelse, dere som trenger det, men dere skal hjem så fort det er mulig. "Vi skal ta hånd om dere så godt vi  kan når dere er her. Men regn ikke med å å bli, for verden frigjør nå landet deres".

Signlene som gis er avgjørende for de som vurderer ei reise, og vil  mentalt forberede de som har kommet på den dagen de må returnere.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere