Olav Nisi

Alder:
  RSS

Om Olav

Beskriv deg selv her

Følgere

Libya : Det er på tide

Publisert over 5 år siden

Det finnes ingen andre alternativ til å forhindre hele det nordlige Afrika å bli dominert og voldtatt av IS.

NTB:

USA vurderer på nytt å intervenere militært i Libya og får trolig Storbritannia, Frankrike og Italia med på laget

Det er ingen vei utenom hvis en skal få stoppet nye milloner av afrikanere fra å forsøke å komme seg nordover. De som har litt penger eller damer til å betale  med.  Et samarbeide med de klaner som ønsket den forrige intervensjon velkommen må da være mulig ? Et håp om å sivilisere  et  islamsk stammevelde,  en  fra naturens side svært rik nasjon.  Som må bli et brohode for retur av de hundretusener som alt  har kommet til Europa. Inviter også Russland og Tyskland med på laget !

Finnes det bedre alternativ  ?Gå til innlegget

Det er godt vi har oljeformuen

Publisert over 5 år siden

Den norske soldaten blir fratatt et av sine våpen. Forsvaret har ikke råd til å bruke dem. Men til betjening av kriminelle finnes ingen grenser.

Forsvaret er det ikke så farlig med.  Men Justisdepartementet har penger nok. De må til en hver tid ha penger nok for å ta rettsikkerheten i vare.  Jeg spekulerer på hvor mye den kreative pakistanske LIME - gründeren vil koste oss.  En kvart milliard,  er det  nok ?  En rettsak med ørten tiltalte, ørten advokater,   ( jeg tror noen av dem har to ? ), aktorat, dommere. Når retten har talt en gang ute i juli, så følger anken, og vi har kanskje endelige dommer ved juletider en gang. Men Høyesterett gir  trolig  utvidede mulgheter. Med etterfølgende soning i mange år. Det er heller ikke gratis.

Det har vært mange saker der folk med bakgrunn i multi-  og annen familile- og vennekultur har kostet samfunnet store penger.  Særdeles mye, tatt i betraktning av den prosent de utgjør av landets innbyggere.  Hvor stor prosent tåler Norge på sikt ?

Gå til innlegget

Storebror, mllionsvindel og ulv

Publisert nesten 6 år siden

Pakistanerne bak LIME-kjeden har vært i søkelyset siden årtusenskiftet. Likevel utsettes rettsaken fordi ulovlig telefonavlytting har vært en del av etterforskningen.

I Elverum ble fem menn dømt for ulovlig ulvejakt, en stor del av etterforskningen var basert på telefonavlytting av mistenkte. Avlyttingen ga resultater. Folk som ellers stort sett hadde et reint rulleblad.  Pakistanerne som nå skal for retten har etter det Aftenposten melder, drevet frynsete forretningsvirksomhet de siste femten år, har  vært under oppsikt og tidligere dømt for diverse forhold.  Er det noen her inne som kjennner til hvor grensene går for å kunne avlytte folk som en på forhånd vet at er  svindlere og kjeltringpakk ?  Eller avlytte  mennesker som har gitt uttrykk for at de misliker ulv i jakt- og beiteterrenget ?  Jeg tror Høyesterett eller en annen kompetent instans bør gå ut med klare retningslinjer til folket. 

Det hele toppet seg på fredag, da forsvarer Mette Yvonne Larsen begjærte at hele rettssaken blir utsatt. Bakgrunnen for dette er at Høyesterett i forrige måned slo fast at politiet gikk for langt da de avlyttet samtaler mellom de tiltalte. Larsen har bedt om en utsettelse av rettssaken fordi politiet enda ikke har slettet disse samtalene.

Gå til innlegget

Olje - Gull - Blod

Publisert nesten 6 år siden

Et trolig ukjent dikt fra 1948 som synes evig aktuelt.

Diktet er fra mai 1948.  Ophavsmannen, Erling Skrede,  var maskinmester ved flere av kraftstasjonene langs Tinnåa. ( Bror til forfatteren Ragnvald Skrede ) Jeg bringer det  ikke som  argument til dagens politikk, men innholdet kan vel beskrive  så mangt av det som skjer, har skjedd - og vil skje  i Midt-Østen.  Håper dette  vil gi noe til noen av VD's lesere.

OLJE - GULL - BLOD

Bombene faller i Jeriko !

Jerusalems hus står i brand.

Jahve og Allah har begge to

blåst til kamp i det hellige land.

-

Mitraljøsenes velsmurte dødbringerbånd

spiller på Hebrons vei

Seksten års jenter med våpen i hånd

dør villig for Irgun  Zurei.

-

Vanviddet vinner en seier påny,-

igjen skal ungdom forblø,

mens seilende skygger av bombefly

krysser Genesarets sjø.

-

Djevelens gamle balansevekt

justeres av dødens klo.

Mens dødsklokker ringer for Israels slekt

veies olje og gull mot blod.

-

Skimter du korset på Golgata ?

Fylles dit hjerte av skam ?

Maskingeværs skrattende ra-ta-ta-

er svaret vi har til ham.

-

I lyset fra Ham som i sekler og år

viste folkene veien til fred,

ser menneskeslekten, sorgfull og sår,

fredshåpets sol gå ned.

-

Går i en grosvanger mainatt

fra alle unge som falt,

dødstrette sukk gjennom busk og kratt:

Forgeves, forgeves var alt !

Gå til innlegget

Tanker om en fremtid

Publisert nesten 6 år siden

100 år er et øyeblikk i historien. Store endringer har skjedd i den tiden når vi ser tilbake, og endringer vil komme.

En omtrent likelydende kommentar ble postet under en annen tråd, men den druknet i diskusjonen.  Men jeg har så vondt for å slippe en interessant tanke om et høyst sannsynlig scenario :

Det vil være interessant å  se en diskusjon om et Norge 100 år frem i tid, et land  med et flertall av organiserte muslimer som vet å bruke demokratiet til å skaffe seg makt. At dette flertall kanskje vil bestå av høyst splittede fraksjoner, sunni, shia og ahmadiyya er en diskusjon  for seg. Men de som kan kalles etniske nordmenn med sekulær eller kristen bakgrunn, hvordan vil de reagere når det fremmes demokratiske flertallskrav om at landet i økende grad må tilpasses islam ved lovendringer og vedtekter ? Vil demokratiet slå sprekker før vi kommer så langt ? Har vi noe land å sammenligne med ? Bosnia ? De russiske randstater ?

( La ikke  de "100 år" bli fokus i diskusjonen. Det kan gå 50 år med dagens påtrykk av flyktninger og familier som følger, om 200 år er vi der sikkert. Hvis ikke verden av til nå ukjente grunner vil bli et fredelig sted.)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere