Olav Nisi

Alder:
  RSS

Om Olav

Beskriv deg selv her

Følgere

Om å vinne tilbake en sivilisasjon

Publisert rundt 5 år siden

Er det mulig for et demokratisk og humant land å vinne tilbake sin tapte sivilisasjon ?

I et diktatur  og andre ensrettede stater er det lett å holde styr på massene. Uønskede elementer kan sendes til Sibir, eller forsvinne i arbeidsleire og fengsler.  Eller i konsentrasjonsleire av typen Nacht und Nebel. Pressen kan målbindes og sensureres, slik at det er vanskelig for brysomme enkeltindivider og demokratiske stater å legge seg opp ting de ikke har noe med.

En demokratisk, gjennomført human  stat synes  hjelpeløs i en  kamp mot indre fiender.   En nasjon der ti-tusener  av  individer  har en helt annen agenda enn å bidra i samfunnet. Tvert i mot, ikke har tanker for annet enn å rive ned og ødelegge det  bestående. Folk som har blitt fortalt av medløpere at det egentlig er samfunnets skyld at de ikke har noe bedre å drive med.  Og dette i  en stat som i sin  natur er så human at det skal ganske store overtredelser til før det blir reagert med fengsel og påtale.   Autoritetene spottes og det rekrutteres nye voldsmenn og kriminelle.

En stat med høy arbeidsledighet blant uskolerte, som av gjennomført human legning importerer enda nye tiusener av uskolerte.

En stat der tidlgere flyktninger  overveier å måtte søke asyl i sitt opprnnelige hjemland grunnet kriminalitet og  fare for eget liv. 

Kan en human, demokratisk stat vinne tilbake sin sivilisasjon ved å vende det andre kinnet til ?

Jeg bare spør, det må da finnes mange som har gode svar.

Gå til innlegget

"Langsomt ble landet vårt eget"

Publisert rundt 5 år siden

Overskriften er hentet fra diktet 17. mai 1940 av Nordahl Grieg. Med tidens store endringer vil det ikke gå så lang tid vi oppdager - langsomt ble landet vårt fremmendt.

 Leserne som nedlater seg til å slå opp på sidene til HRS, de vil i dag finne en artikkel av den kjente danske journalist Mikael Jalving. Overskriften er "Det danske mindretal"  og handler om flere skoler i Danmark der etniske dansker er i mindretall, etterhvert betydelig mindretall. Eller rettere sagt, de fremmedkulturelle dominerer klassene totalt. En modig dansk elev, en av  fire i sin klasse skrev i et avisinnlegg at han følte i mindretall i egen hverdag.  Tilsvaret  var at dette måtte han finne seg i når han bodde i et multikulturelt land. 

I klasser som er dominert av fremmedkultur og etterhvert også blir betjent av fremmedkulturelle lærerkrefter vil selvfølgelig også undervsningen bli fremmedkulturell, og det nasjonale  trykket ut på sidelinja. Med det sterke grep som islam har på sine disipler vil dansk historie, litteratur, sosiale normer - alt som smaker dansk neglisjeres til fordel for fremmedkulturen.  Det er således forståelig at de få danske elever har en utrivelig skolesituasjon. Les Jalvings artikkel, tenk på fremtiden - hundre år går jo så fort-.   Slik at ikke disse verselinjene igjen blir aktuelle:

Nu slåss vi for rett til å puste.
Vi vet det må demre en dag
da nordmenn forenes i samme
befriende åndedrag.

Gå til innlegget

Ensom ulv - eller skolert elev ?

Publisert rundt 5 år siden

TV2 har i dag et oppslag om radikaliserte norske ungdommer som har dratt til Syria for å kjempe med IS. Jeg savnet litt om utviklingen før avreise.

Det skal nå være ca.  95 av dem.  Mange unge som har blitt foreldreløse i tdlig alder.  Gjerne skoletapere, hel-og halvkriminelle, arbeidsløse, relativt stor andel av etnisk norske konvertitter. Studio hadde innbudt to muslimer som kommentatorer,  som hver for seg hadde gode forklaringer på  denne uhyggelige trenden.

 Mange syriafarere,  de som er født muslimer har  en viss peiling på  troen som preger IS. De unge norske konvertitter har det i liten grad, bortsett fra noe som kanskje er snappet opp i nyhetssendinger og fra aviser.  Og at noen konverterte kun for å ta del i spenningen kan tenkes.  Og for drømmen om et fellesskap, være noe, bety noe, slik det ble sagt i innslaget.

Jeg vil tro det er et langt sprang fra Norge til Syria for folk med den bakgrunn som er skissert.  Faren for å bli ansett som provokatør, med de følger slikt måtte få, den ligger der.  Med andre ord, det er ikke bare å dra. Det trengs ideoligisk og religiøs skolering, det trengs penger og reiseinstruksjoner, det trengs  identifikasjonspapier, kanskje en form for passord. Ingen problem i dagens elektroniske verden. 

Det var tanker om dette jeg savnet i dagens innslag. Om de mennesker, den  organisasjon som fanger opp mislykkede individ, forsyner dem med den nødvendige lærdom,  og den  psykiske og fysiske utrustning til formålet. Gjøre dem til vår tids janitsjarer.

Vi vet at en mann er tatt for slik kriminalitet.  Korpset bakom må være adskillig større. Dette vet  PST.  Men dette ble ikke snakket om i dag.

Gå til innlegget

Sharia - rasisme satt i system

Publisert rundt 5 år siden

I en annen tråd prøvde jeg å sette søkelys på det åpenbare rasistiske krav om at muslimske kvinner kun kan ekte muslimske menn. Tråden er nå herpet av bortforklaringer og avsporinger, så jeg prøver igen.

Sitatet under er hentet fra en en samliing som heter Landinfo - TemaNotat Pakistan.  Etter det jeg har forstått så er dette  offisielle og nøytrale  - ikke politiske dokument. 

Det er interssant å se rasismen som preger den ekte islam.  En rasistisk holdning  ovenfor mer intime forhold til ikke-muslimer, og innad, mot kvinner av egen stand.  At det også innen familier,  klaner og div. avskygninger innen troen er stor og uoverstigelig avstand mellom de  enkelte grupper er kjent.  Siden de fleste av norske muslimer kommer fra nettopp Pakistan vil  forestillingene holdes i hevd innen de lukkede miljøer.  Noe  tvangsgifte og  krisesentre bærer bud om.  Som vi vet, er nye generasjoner enda mere opphengt i den rette tro og kultur.  Det er liten tvil om at sharia-lovverket  er et stort ønskemål for norske muslimer. Det skulle ellers bare mangle, siden skriftene deres påbyr det.

Men noe slikt ville være et brudd på norsk lov, i høy grad mot den såkalte rasismeparagrafen. Likevel har vi erfart at norske poltikere lefler ved tanker om å innføre sharia  for  virkelig å sementere dobbeltkulturen.  At diskriminering grunnet religion er straffbart har vi sett i dag.  At paragrafen gjelder diskriminering og forskjellsbehandling av kvinner og barn er velkjent. 

Muslimer er majoritetsbefolkningen i Pakistan og utgjør om lag 97 prosent av landets totale befolkning. De religiøse minoritetene består hovedsakelig av hinduer, kristne og sikher. De aller fleste gifter seg innad i egen gruppe og ekteskap på tvers av religioner er uvanlig. Sharia begrenser muligheten for muslimer til å inngå ekteskap med representanter for andre religiøse grupper. Ekteskap mellom en muslimsk mann og en ikke-muslimsk kvinne som tilhører «Bøkenes folk» (kristne og jøder) er gyldig og eventuelle barn vil anses som legitime og ha arverett. En muslimsk kvinne kan derimot ikke inngå ekteskap med en ikke-muslimsk mann. Et slikt ekteskap vil være ugyldig, sosialt uakseptabelt og barna vil ikke ha arverettigheter. Det er rapportert om flere tilfeller av vold og overgrep som følge av slike ekteskap. Seks hundre kristne ble tvunget til å forlate sine hjem etter at en ung muslimsk kvinne flyktet fra sin fars hus med en kristen mann. Ved et annet tilfelle ble over førti kristne truet på livet av en muslimsk landeier fordi datteren hans hadde forlatt området med en kristen mann

Gå til innlegget

Olje og islam, et vinnerteam

Publisert rundt 5 år siden

Jeg har fått med meg at Saudi-Arabia nå er ordførende i en slags internasjonal menneskerettighetskonvensjon. Det er vel i denne forbindelset landet er så ivrig på å finansiere mosker i Norge for sin misjonering og sine mest trofaste disipler.

Saudi Arabia sentences a man to 10 years in jail and 2,000 lashes for being an atheist By thinkaboutnow - September 1, 2016 105978 0 SHARE Facebook Twitter
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere