Olav Nisi

Alder:
  RSS

Om Olav

Beskriv deg selv her

Følgere

Ergo er Mullah Krekar ikke muslim

Publisert nesten 5 år siden

Mullah Krekar er ikke muslm. Har dere ikke skjønt det ennå ?

Vår alles kjære asylsøker, og en gang så sterkt beskyttelsestengende "Mullah" Krekar er ikke muslim. Til lettelse eller til  økede avsky for folk som forakter fyren. Stryk det som ikke passer. Grunnen til min slutning finnes  i uttalelsene  til de som vet aller best, og vet det aller meste om slike ting, nemlig PST og sjefene der.  For "Mullah" Krekar har nemlig gitt uttrykk for forståelse ovenfor IS, ISIL, DAESH,  you name it.  Og IS har ikke noe med Islam å gjøre.  Det har både PST og en rekke toneangivende nordmenn fortalt oss.

Imam arrestert for drapsoppfordring. Men det har ingenting med islam å gjøre, mener PST

Mulla Krekar  uttrykker sympati med IS. Og IS har ikke noe med islam å gjøre. Ergo er  Mor Nille en sten.

Gå til innlegget

UD - klubben Grei

Publisert rundt 5 år siden

Jeg regner med at flere blir sure når de leser hvor store deler av bistandspengene havner. Det er ikke bare noen av klientene nede i de forskjellige u-land som forsyner seg.

Vi vet fra før  at store deler av bistandsmillionene som Norge gir til U-land ender opp på konti som er utenfor kontoll.  De siste dager er vi også blitt informert om at det spises grådig av lasset her hjemme.  Tette bånd mellom medarbeidere innen UD og private firma viser at det må være en villet hysj-ikke-revisjon  innen maktapparatet på dette nivå. En Gutteklubben Grei som skalter og valter med millioner akkurat som de vil.

Det som jeg lurer på, helt konkret : Hvordan kan et firma som er 100%  avhengig av statlige tilskudd operere med  utbytte i tillegg til lønnen ?   Jeg har ikke lest noe om inntekter fra annet hold.

Videre:  Vil  det bli mulig for offentligheten å se resultatene fra arbeidet som  dette firma og hovedaktørene har utført ?  Det bør vel forefinnes rapporter og dokumentasjon som viser litt av hva de store kostnader har produsert gjennom årene.  Vi er klar over ar reiser og hotellopphold kan være kostbart, men litt til ?

Gå til innlegget

Tanker i en kveldsstund

Publisert rundt 5 år siden

Det var i grunnen ikke noe mere

Jeg var kristenfundamentalist !  Jeg foraktet homofile, kvinner som tok abort, syntes ikke at kristne rene mennesker skulle menge  seg  intimt med innvandrere som hyllet en falsk gud. Nå tar jeg selvkritikk, jeg var blind og døv.

Stor jubel fra folket !  Mennesker som kommer til sannhets erkjennelse fortjener respekt !

.....................

Jeg er muslim !  Og jeg er stolt av det !

Stor jubel og respekt fra folket !  Multikultur er berikende, kulturelt og økonomisk.  Og det skal mot til å være seg selv, stå for det en mener, og være tro mot  sin samvittighet.

Gå til innlegget

I gårsdagens "Debatten" hørte vi Kristin Clemets argumentasjon mot forbud i niqab-saken : Folk må kunne gå kledd som de vil, og et forbud vil virke radikaliserende med de følger vi ser av dette i samfunnene rundt oss.

Et forbud vil etter min menig ha store fordeler, da folk uten slike plagg i utgangspunktet kan utføre hvilke jobber som helst, de innpakkede kun et fåtall.  Og de sosiale relasjoner til utenomverden  som følger er store for enkeltindividet og for samfunnet.  I de tilfeller der det ikke bæres av  tvang synes det som om plagget speiler en syklig  trang til selvhevdelse, vise at islam er kommet, og dere har å legge dere på rygg. 

Jeg reagerte på argumentet om at forbud vil føre til radikalisering og det som da følger,  med andre ord bråk, uro og terrorhandlinger. 

Vi  vet at kristendommmen, spesielt DNK  har måttet tåle store endringer over de siste decennier.  De meste  er pådyttet menighetene fra statens side. Vi kan ta kvinnelige prester, abortsaken, homofiles posisjon i kirken. Saker som har engasjert folket sterkt.  Og noe er ennå hete tema. 

Med tanke på de tildels store brudd med teologi og tradisjoner som disse endringer har bevirket skulle en tro at resultatet ville bli store uroligheter innen kirken.  I følge Clemet-doktrinen. Altså i form av  konservative grupperinger som kom til å lage et helvete ( ! ) for de moderate fløyer, og for den ugudelige stat som sto bak. Men så har ikke skjedd. Av betydning.

Men, altså, et forbud mot niqab og burka er farlig. Gi islamismen næring.

Er det er saken i seg selv som er mer  dyptgripende i menneskesinnene og teologien enn  kvinnelige prester, fri abort og homofiles vielse  ?

Eller er  det majoriteten av muslimer  som er annerledes ?

Er det islam som er annerledes ?

Gå til innlegget

The doom of the fittest

Publisert rundt 5 år siden

Sivilisasjoner kommer og går. Er det noe som tilsier at vår vestlige skal bestå ?

The survival of the fittest.  Naturens utvikling  har Charles Darwin udødeliggjort med de siterte  ord.  Men dette gjelder slik jeg har tenker, bare for  dyr og planter, ikke for mennesker.  For sivilisasjoner har oppstått, folk har gjennom tidene skapt store og mektige nasjoner.  Som har vist seg overegne i kultur og evne til å nytte og utnytte naturen og sine medskapniger på både fire og to bein. Men ingen har nådd inn i himmelen, tvert i mot. Etter noen sekler, eller årtusen, så har de gått under, og nærmest forsvunnet i glemselen. Hadde det ikke vært for arkeologene.   I oldtiden fantes det flere, så kom Egypt, Hellas, Romerriket.  De dominerende kulturer i  India og Kina  gikk også under etterhvert. 

En nasjon som Romerriket kunne da helt opp til  i dag ha dominert verden. Hva var det som skjddde  ?  Hva skjedde med de andre, overlegne folk ?

Hvor går  Japan i dag med raskt synkende befolkning ? En befolkning som lever i stor velstand grunnet dyktighet, arbeidssomhet, ærlighet - lever i relativ overflod -  men i en tilstand som gjør  at egen reproduksjon  er  fluer i triveselssuppa  ?  Vel, Japan vil bestå til den siste japaner. De er jo så arrogante at de ikke tilater det japanske blod besudlet.

I Europa er det annerledes. Vår kultur blir langsomt spist opp av innvandrere fra Midt- Østen og Afrika.  I startfasen,  nå, med god help av  historieløse og troskyldige innfødte europeere.  Og den nye kulturen som overtar vil sannsynlivis beholde makta lenge.  For planeten er blitt liten og teknologien de arver er effektiv.  Det tragiske er jo at vi, i motsetning til de som gikk før oss, kjenner den ti-tusenårige  historien, vi har vettet, men lar det likevel skje.

The survival of the fittest ?  Jo visst, det gjelder for mennesker også.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere