heidi knutsen

Alder: 57
  RSS

Om heidi

Følgere

Korset

Publisert over 11 år siden

Jesus ble ikke drept på et kors, men på et T-kors.

Millioner av mennesker bruker korset som et symbol for sin tro, men det er feil!

Vi er som sauer som følger ritualer, som egentlig ikke betyr noen ting. Jesus sa, følg meg, men hvem gjør det i dag?

Er ritualer viktigere enn Jesus ord?

Er vi ikke mer opptatte av å definere hvem som kan kalle seg kristen, enn å forkynne? Føler man seg ikke litt for trygg i en liten menighet, som tror de har sannheten, i stedet for å spre Guds Ord?

Kristne som hevder sin rett til egen tro, gagner det troen? Ikke-kristne, hevder med rette, at hvilken tro er det?

Ingen skal dømme, bare Gud har den retten, heldigvis.

Jesus døde for oss alle, og alle de som tror at Jesus er Guds sønn, er Hans barn!

Diskusjoner om homofili, skilsmisser, drap, drukkenskap, løgn og abort hviler trygt i Vår Herres favn, og det er ikke opp til oss å dømme eller fordømme i slike saker.

Guds fred til dere alle.

Gå til innlegget

Den gamle konen og krybben

Publisert nesten 12 år siden

Så nettopp den tegnefilmen på NRK barne-TV. Uten ord, ga denne tegnefilmen meg, alt det Jeusu snakket om!

Hun spilte for folk med sitt utslitte trekkspill, og fikk to mynter, deretter pansetter hun trekkspillet mot penger, som hun blir frarøvet rett på utsiden av pantlånerbutikken. Motløs går hun hjemover, men oppdager at noen har vært i kirken hennes. Hun går inn og ser at julekrybbefigurene er blitt hevet rundt i kirken, og pengene til trengende er stjålet. Nemsomt rydder hun julekrybben på plass, og de to siste myntene hun har, legges i boksen til de fattige.

På vei hjem til sin hytte, faller hun om av kulde.

Da blir det liv i alle julekrybbefigurene! De får henne hjem, hvor Maria synger og lapper teppet hennes, mens Jesusbarnet varmer den gamle konen. De lager rettogslett jul for den gamle konen. Gjeteren tar pengene tilbake fra tyven, Josef henter juletre, og de tre vise menn kjøper mat og reparerer trekkspillet hennes.

Hun våkner til et festmåltid;)

Håper mange barn og voksne så denne fantastiske tegnefilmen!

Velsignet julefred til dere alle!

Gå til innlegget

Den Hellige Ånd

Publisert nesten 12 år siden

 Alt hva vi gjør kan bli tilgitt, sier Bibelen, men synd mot Den Hellige Ånd, kan aldri bli tilgitt!

Jeg tror Gud er èn, Gud og Jesus er den samme, men for meg er Den hellige Ånd; Guds kraft.

Hvorfor er synd mot DHÅ så mye mer alvorlig enn syndene våre generelt.

Og hva er synd mot DHÅ?

Gå til innlegget

Treenigheten....

Publisert nesten 12 år siden

Jeg har aldri likt ordet "treenighet". Ingen kan fortelle meg med rene ord hva det betyr, og jeg godtar ikke at noen på 200-300 tallet "fant en mening.

Gud er ikke tre, Han er Èn. Han kom til jorden i Jesus skikkelse og den Hellige Ånd er Hans kraft, ikke Hans like.

Treenigheten undervurderer Gud og det Han gjorde for oss. At dere tør!

Gud er èn! Og bare det kan forklare hvorfor det ikke finnes noen annen vei enn gjennom Jesus! Godtar man ikke at Gud kom som menneske, så kan ikke Gud frelse oss. Han kom til oss, men ble ikke trodd...

Han sendte ikke sin "sønn", Han sendte seg selv! Skaperen kom til skapningene sine, men de kjente Han ikke...

Gud, er ikke delt i tre "personer", Gud er èn!

Gå til innlegget

Det finnes ingen død....

Publisert nesten 12 år siden

Den største løgnen av alle! Likevel florerer det med TV-programmer, bøker og intervjuer om at døden finnes ikke. Sist ut er Jon Schau, som følge VG i dag, gleder seg til å dø!

Sitat: "De fleste er av den oppfatning at sykdom er noe feil, og man frykter døden. Men døden finnes ikke. Det skjønte jeg da jeg selv «døde». Døden er bare noe vi tror om det som forsvinner ut av syne. Vi mennesker har ingen begynnelse eller slutt. Jeg opplevde å se både de som hadde «dødd» før meg og de levende menneskene som satt rundt sykesengen min, forklarer Jon og legger til at tid opphører å eksistere for den som dør." Sitat slutt.

Jeg har selv kontakt med mange ikke-kristne mennesker, og de tror virkelig på dette, fremfor å tro på Jesus! Dette synes jeg er skremmende.

Hva kan vi gjøre for å snu denne trenden?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere