Olaf Engestøl

Alder: 32
  RSS

Om Olaf

Jeg er aktiv politiker, og sitter i kommunestyret i Iveland kommune. Tilhører KrF. Til vanlig er jeg student og engsasjert i å utvikle institutt for kristen filosofi http://www.kristenfilosofi.no/.

Jeg er opptatt av å revitalisere den klassiske kristne motkulturen teologisk, kulturelt og politisk.

Følgere

Det brede partiets tanker.

Publisert over 10 år siden

Nå er altså den generelle politiske debatten fullført, den bolken der delegatene kan dele det de har på hjertet.Den har vært preget av mange gode innlegg.

Etter talen til partileder Dagfinn Høybråten følger en debatt der delegatene kan tale for det de har på hjertet og fremme god KrF politikk. Saker som mange av delegatene tok opp var satsing på private og ideeele velferdstilbud som regeringen driver en heksejakt på, for KrF er det en tjenestes kvalitet som er det relevante ikke hvem som utfører den.  Utviklingspolitikk ble også tatt opp av delegater fra hele landet, og viktigheten av å huske på at kampen for menneskeverdet også må gjelde mennesker i utviklingsland. Dette er en av de sakene som gjør det svært vanskelig for KrF å samarbeide med FrP som er fremst i rekken for å kutte hjelper til mennesker i nød i den tredje verden.

Men det temaet som oftest kom opp var at KrF må være mer tydelig på at vi bærer den kristne kulturarven.At vi må bli flinkere til å aktualisere disse verdiene og denne moralen i praktisk politikk i kommunestyret, fylkesting og storting. Selv syntes jeg Dagrun Eriksen hadde et svært viktig poeng at vi har tenkt for smalt om de kristne verdiene. Om dette er allmenngyldige verdier som vi i KrF sier så må vi også vise at de kan aktualliseres på alle politikkområder i samferdselspolitikk , skolepolitikk og finanspolitikk. Det er ingen motsettning mellom å tenke bredt og samtidig holde fast på at det er viktig for KrF å kjempe for ekteskapet og Israles rett til å eksistere.

Av høydepunker i debatten tok Hordalands-høvdingen Kristian Helleland opp viktige perspektiver rundt fornøyelse og forankring i partiet. Om vi driver fornyelse uten forankring vil KrF diskvalifisere seg selv som verdiparti. Om partiet driver forankring uten fornyelse vil vi bli en musseumsgjenstand uten relevans og løsninger for samfunnet.

Nyvalgt parlamentarisk nestleder og leder for Israels Venner på stortinget satt fokuset på nettop Israel. Han påpekte av selv om en forbedring av konflikten innebærer forhandliger med begge parter, så er det uaktuellt for KrF å forhandle på Israels rett til å eksistere.Det kan aldrig forhandles på.

Fylkesleder i Oslo KrF tok opp situasjonen for konvertitter i Pakistan. Deretter satt han fokus på de integreringsutfordringene Oslo møter og oppfordret KrF til å ta en ærlig og løsningsorientert debatt om saken. Neste taler var gruppeleder for KrF i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Ingen var tydeligere enn han i å påpeke at den viktigste saken for KrF fremover vil være å snakke med tydelighet påvegne av vår kristne kulturarv. Han minnet oss også på valgspråket for Kristiansand: ” Regna firma pietas” - Gudsfrykt styrker rikene. Viktig å huske for KrF og for Norge.

Jeg er begunstiget med en glimrende fylkesordførerkandidat i Aust Agder, Jon Olav Strand. Både han og fylkesordføreren i Vest Agder Thore Westermoen satt fokus på viktigheten av å satse på vei og jernbane. Vi må være mer aktive i bruk av samarbeid med private i veiutbygging og vurdere å bruke mer av oljefondet for innvestering i vei og jernbane.

Til slutt slo fylkesleder i Akershus KrFU Ida Lindtveit til mot bruken av retusjering av modellbilder i reklame, og de kroppsidealer norsk ungdom presenteres for. KrF må være mye tøffere i  å gå denne styggedommen i møte og føre en knallhard linje mot pornoindustrien.

Jeg er stolt over over å tillhøre KrF med alle de verdibeviste og dyktige politikere, jeg føler meg sikker på at partiet vil gjennoppstå som en sterk politisk makt i norsk politikk.

Gå til innlegget

Dagfinns siste tale

Publisert over 10 år siden

Den første i rekken av spendende hendelser på landsmøtet var talen til Dagfinn, og som vanlig leverer Dagfinn kvalitet, denne gangen var han forstålig nok, da det var hans siste partiledertale mer personlig enn han pleier å være

Dagfinns siste tale den første i rekken av spendende hendelser på landsmøtet var talen til Dagfinn, og som vanlig leverer Dagfinn kvalitet, denne gangen var han forstålig nok, da det var hans siste partiledertale  mer personlig enn han pleier å være.

Dagfinn holdt en imponerende tale for oss, om den gode KrF politikken og om seg selv som en del av prosjektet. Dagfinn går som kjent av som partileder og tar over jobben som styreleder i vaksinealliansen GAVI, han understrekte imidlertid at han kom til å jobbe i samme ånd. Å ta vare på livet. Og å forsvare den mest fundamentale menneskerett, retten til liv vil bli stående  som Dagfinns ettermæle.

Men Dagfinn sa at det var ikke ettermælet en politiker burde være opptatt av, selv om det alt for ofte blir lagt opp til nettop det. Men kampen for livet er ikke bare et ettermæle for Dagfinns politiske karriære. Nå nylig har vi sett det flere ganger, både i kampen mot tidlig ultralyd med det formål å sortere bort fostere med Down syndrom. Dagfinn er en politiker med integritet som faktisk gjør en innsats for retten til liv, både født og ufødt.

For retten til liv, og et verdig liv handler om mye. Det handler blandt annet om å vise medmenneskelighet også når det koster. Dagfinn sa at han er stolt over å bli betegnet som røykelovens far, for røykeloven har gitt mange mennesker et bedre liv, selv om det betyr at man må røyke ute. Dette perspektivet er også i aller høyeste grad relevant for alkoholpolitikken, det kan nok være kjipt å ikke kunne kjøpe vin på butikk og å måtte jobben en helt time for en flaske alkohol. Men det handler om å vise medmenneskelighet.

Dagfinn var i dag også tydeligere på viktigheten av den kristne kulturen, og sa at han var stolt over at KrF hadde klart å forhindre regeringens forsøk på å forby bordbønn i skolen, opprettholdt grunnlag for å drive privatskoler og forhindret boikott av Israel. Men mest alvorlig, angrepet på ekteskapet og frarøveriet av et barns rett til en mor og en far.

Dagfinn avsluttet sin tale med å sittere fra dikterens Nordal Griegs dikt Til Ungdommen:

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Menneskets verd er det sentrale både for Dagfinn og for KrF.

 

Selv om jeg har stor sans for Knut Arild Hareide, og har troen på at han skal bære fanen for vår bevegelse videre med samme tyngde og verdighet som Dagfinn. Jeg er imidlertid usikker på om hvilken linje Knut Arild vil legge seg på i det veivalget KrF står ovenfor de nermeste årene. Dagfinn var en solid poltiker som vi viste hvor vi hadde, Knut Arild bør vise at han vil fortsette å bære fanen for vår bevegelse videre.

Vi vil stå bak Knut Arild som vår nye leder, jeg har tro på at vi går inn i en ny tid. Men den nye tiden vil kreve, og en krevende utfordring fremover vil være å profilere Knut Arild som en like tydlig talsmann for den kristne kulturen som det Dagfinn var og er. Jeg tror klart at det er noe Knut Arild ønsker og det er noe vi vil stå sammen om.

Gå til innlegget

Et landsmøte for profilvalg.

Publisert over 10 år siden

På dette landsmøtet skal det viktigste veivalg i vårt partihistorie fattes, om et viktig målmerke i vårt parti skal forkastes. Om møtet mener det er viktig og nødvendig at partiets tillitsvalgte er kristne, og ikke minst det veivalget det faktisk er.

Jeg sitter da her, i benkeradene på landsmøte og ser delegatene komme inn på landsmøte, et landsmøte utenom det vanlige. KrF er inne i en dårlig tid, den dårligste i partiets historie. Dette skjer paradoksalt nok samtidig med en økende aktualisering av de kristne motkulturene som partiet bygger på. Med synlige samfunnsdebattanter som Hanne Herland, Espen Ottesen og Arnfin Haram, arrangering av konferanser som Oslo Symposium og oppstart av tankesmie for å fremme klassisk kristne verdier i samfunnsdebatten. Likevell sliter KrF som aldrig før, hvorfor ?

På dette landsmøte skal vi gjøre vedtak om vi ønsker å fjerne beskyttelsesparagrafen, noe som muliggjør en fjerning av bekjennelsesparagrafen om to år. Dette kan virke som en enkel endrig og et valg om det er nødvendig at våre tillitsvalgte er kristne eller om de kan være muslimer eller ateister.

Debbatten i KrF det siste året viser at det er et brennende engasjement for KrF, med ulike krefter som alle vil partiet vårt det beste. Løsningene er imidlertid ikke forenelige, den ene delen av partiet med Inger Lise Hansen og Dagrunn Eriksen i spissen står for at det tydelige kristenkonservative imaget må bort for at partiet skal kunne styrkes. Dette er kort oppsummert også konklusjonen til strategiutvalget. Da er det også nødvendig at kravet til at partiets tillitsvalgte skal være kristne tas bort.

De andre kreftene, som like fullt vil det beste for KrF står for den rake motsettningen. KrF har vært utydelige og må rendyrke en motkulturell profil som kritiserer styresmakter som driver en systematisk kamp for å forkaste vår kristne kulturarv og at partiets for tiden lave oppsluttning skyldes at partiet ikke har vært tydelig nok på den kristenkonservative kulturen partiet bygger på. Likefullt som det er nødvendig å fjerne bekjennelseskravet for å fjerne imaget som kristenkonservativt fyrtårn, så er det nødvendig å beholde den for å fortsatt være fyrtårnet inn i samfunnsdebatten.

På denne siden finner man gamle profiler som Aud Kvalbein og Karl Johan Halleråker, men enda mer innteresant er at ungdommen i de fylkene der KrF står sterkt har mobilisert like sterkt for å holde på en kristenkonservativ profil. For et halvt år siden før ungdommen startet mobiliseringen var jeg langt sikrere på at landskontoret skulle få gjennom profilendringen enn det jeg er i dag.

Jeg er ikke sikker på om ungdommen i de store KrF fylkene lykkes på dette møtet, sansynligheten er nok større om to år når den faktiske paragrafen eventuelt skal fjernes. Men en ting er sikkert, den politiske ungdomsvekkelsen i KrFU vi ryste partiet i årene fremmover. Jeg tror det vil være tydelig på dette landsmøtet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere