Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Visjon Norge – nok en gang

Publisert rundt 3 år siden

Jeg var på møte med «profeten» Dionny Baez i går kveld. Det vil si: Jeg fulgte live-sendingen fra TV Visjon Norge. I dag sitter jeg med en ekstremt uggen følelse.

Det er sikkert en del som lurer på hvorfor jeg, som avviser den slags ekstremreligion i utgangspunktet, likevel velger å utsette meg for slikt gang på gang.  Det enkle svaret er behovet for å kunne være faktabasert i min kritikk.  Så er det sikkert også en del som undrer seg over mitt engasjement knyttet til noe mange – både kristne og ikke-kristne - vil oppfatte som et ytterliggående randfenomen. Det enkle svaret her er at TV Visjon Norge har et høyt seertall og – ikke minst – at kanalen gis legitimitet både ved at mange kristne organisasjoner kjøper sendetid der, og at politikere og kristenledere lar seg bruke av kanalen.

Det er ikke mer enn et år siden Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Sylvi Listhaug kom med personlige hilsener i en gratulasjonsvideo i forbindelse med kanalens 14-årsmarkering.  Hva om politikere og kirkeledere som har gitt Visjon Norge reklame ved å vise ansiktet sitt der, ga seg selv i hjemmelekse å studere hele opptaket av gårsdagens seanse?  Kanskje de da ville reservere seg ved neste korsvei?

Når det gjelder gårsdagens taler, Dionny Baez, har jeg til nå tenkt at han er så «far out» at han blir uspiselig for andre enn ekstremkarismatikere som Jan Hanvold, Jan-Aage Torp og deres krets. I gårsdagens møte dukket imidlertid også Norge I dag-redaktør Finn Jarle Sæle opp og skamroste Hanvold og TV Visjon Norge!  Hver for seg har antakelig personene Hanvold, Torp og Sæle ikke særlig støtte blant norske kristne – men det kan se ut til at samarbeidet mellom TV Visjon Norge, Kristen Koalisjon Norge (der Torp er styreleder) og avisen Norge Idag stadig blir tettere.  Det planlegges nå et «talkshow» (inklusive intervjuer med «høy og lav») ledet av Torp og med Sæle som redaksjonelt ansvarlig, som visstnok skal starte sine sendinger på TV Visjon Norge denne høsten.  Hvem kommer til å stille opp?

Tilbake til gårsdagens møte:  Før «profeten» ble sluppet løs på scenen, var det flere runder med det sedvanlige, hanvoldske pengemaset – men forut for dette intervjuet han et ektepar som fortalte om et personlig «annus horribilis», der de hadde mistet en sønn i selvmord.  En tragisk fortelling som rørte meg – og Jan Hanvold lyttet, tilsynelatende empatisk.  Men hva brukte han så tragedien til?  Jo, til å mase om penger til TV-kanalen sin – fordi den representerte den beste medisin mot selvmord!  At det går an! 

Så var det tid for «profeten» Baez i fri dressur (ja, han kaller seg faktisk «profet»).  I all korthet:  Det ble mye tungetale, hyl og skrik og «gymnastiske øvelser» både på scenen og i salen.  Og selvsagt var det flere som etter hvert ble slått i gulvet av Den Hellige Ånd.  Teologisk vurdert var talen helt innholdsløs.  Selv om navnet Jesus stadig ble ropt og skreket, kan jeg ikke tenke meg at noen seriøse teologer vil finne på å kalle dette kristendom.  Baez minnet mest om en blanding av tryllekunstner og Lisa Williams på speed.  New Age-guruen Lisa Williams har som spesialitet å holde folksomme møter, der hun (i tillegg til å formidle kontakt med avdøde mennesker) «ser» hvilke plager utvalgte mennesker i salen sliter med.  Hun «mottar» også ofte navn og symbolske tall fra «åndeverdenen».  Dette gjorde også Baez i går kveld.  Plutselig, midt i talen, så eller hørte han tallet 142 – og han trengte da hjelp fra forsamlingen til å gi det mening.  Tallet kom selvsagt fra Den Hellige Ånd – og etter hektisk tasting på mobilkalkulatoren kom fasiten: Det var 142 dager igjen av 2018!  Halleluja!

Tallet 142 ble så et omdreiningspunkt i det spekulative budskapet.  Han pekte, på Lisa Williams-vis, ut personer i salen, navnga barn og ektefeller til de utvalgte, fortalte hvilke plager de slet med – og lovet deretter at de alle skulle oppleve fantastiske mirakler i løpet av de neste 142 dagene.  Og det var ikke måte på hvor mange «profeter» som skulle reises opp i Norge før 2018 var omme.  «Jeg profeterer, jeg profeterer!»

Jeg har i løpet av de siste årene lidd meg gjennom flere slike møter – for dokumentasjonens skyld.  Gårsdagens seanse er noe av det mest motbydelige jeg har sett her til lands så langt.  Heldigvis så det ikke ut til at det var barn til stede denne gangen.  Forrige gang Baez var på besøk, slo Den Hellige Ånd barn helt ned i 5-årsalderen i gulvet.

Kjære kristne - dette er en type forkynnelse som tramper troen deres ned i søla!  Hvis noe fremdeles skal kunne kalles blasfemi, så må det være dette.

Gå til innlegget

Å sensurere fortidens kunst

Publisert over 3 år siden

I Vårt Land kan man i dag (24. juli) lese om studenter ved universitetet i Manchester som for noen dager siden malte over det kjente diktet «If» av Rudyard Kipling.

Kiplings dikt fra 1895 var publisert på et veggmaleri i studentforeningens lokaler, og etter først å ha malt over teksten med hvitmaling, ble «If» erstattet av et 100 år yngre dikt av den afro-amerikanske menneskerettsaktivisten Maya Angelou.  Aksjonen må forstås som en politisk protest fra studentenes side mot en forfatter som allerede i sin levetid ble kritisert for å forsvare britisk kolonialisme – og for å være rasist.  Det siste først og fremst begrunnet i hans dikt «The White Man’s Burden».

Studentenes adferd kan i og for seg være forståelig, i og med at deler av Kiplings forfatterskap er preget av et samfunns- og menneskesyn få europeere (forhåpentligvis) vil identifisere seg med i dag.  En slik aksjon er likevel ikke uproblematisk.  Ja, kanskje vi bør si det så sterkt at den er basert på kulturhistorisk vankunne.  Kipling ble født i 1865 og døde i 1936 og var et barn av sin tid, men han var også en dyktig – og mangfoldig - forfatter som har en sentral plass både i britisk litteraturhistorie og i verdens litteraturhistorie for øvrig.  Han fikk Nobels litteraturpris i 1907, og «alle» kjenner selvsagt Jungelboken.

En av Rudyard Kiplings jevnaldrende kolleger – som også mottok Nobels litteraturpris (1920) – er vår egen Knut Hamsun (1859-1952).  Hans største ulykke var kanskje at han levde til etter 2. verdenskrig.  Dermed ble hans problematiske samfunns- og menneskesyn eksponert på en atskillig mer skremmende måte enn Kiplings.  Betyr det at det bør være fritt fram for norske studenter å sensurere/overmale noen av Hamsuns skjønnlitterære tekster i protest mot hans nazi-ideologi?

Nei, la oss heller kritisere og diskutere tekstene.  Gjerne avvise dem – men også ha et våkent blikk for at god skjønnlitteratur (og kunst for øvrig) gjerne er kompleks og flerstemmig.  Det enøyde er som oftest forbeholdt propagandaen.  Det å ville "rense" fortidens kunst for ubehageligheter er å gå den forenklende propagandaens ærend - retrospektivt.

- Flåsete å forflate Kipling til en rasist

Gå til innlegget

Oase - eller religiøs villmark?

Publisert over 3 år siden

I en reportasje i Vårt Land 17. juli kan vi få det inntrykk at Oase nå har tonet ned den ekstrem-karismatiske profilen som periodevis har preget bevegelsen (senest for to år siden ved invitasjonen av «mirakelpredikanten» Surpresa Sithole).

Ifølge en av bevegelsens ledere, Eivind Arnevåg, er tiden nå kommet for en mer «stillfaren, retreatorientert karismatikk» som «passer oss nordmenn bedre» (Karismatikk for staute nordmenn).  En av hovedtalerne i år er derfor den lavmælte Roy Godwin, som leder helbredelses- og retreatsenteret Ffald-y-Brenin i Wales.  Nå er det likevel slik at denne Godwin, selv om han ikke er noen «skrikhals» à la Sithole, hevder at det skjer mirakler i fleng på senteret hans – og han «reklamerer» dessuten med å ha hatt et personlig møte med en lys levende engel i forbindelse med en bilulykke for noen år siden.

Det er imidlertid mer kontroversielt stoff på årets Oase-stevne enn Roy Godwin. Tilknytningen til amerikansk ekstrem-karismatikk med bakgrunn i den famøse Toronto-vekkelsen er fremdeles levende. En reportasje på avisen Dagens nettsider i dag (21. juli) bekrefter det. Der kan vi bl.a. lese om kvinnen som har "kjøpt vinger(!) på eBay" for å tilbe Gud på årets stevne, samt om barn som "danser med flagg og sommerfuglvinger". Hvor kommer så denne inspirasjonen fra? Jo, fra den ekstreme, amerikanske menigheten Bethel, Redding - der det finnes et såkalt "Dance and flag ministry".

Lenke til reportasjen i Dagen: Dans, vinger og en dåp i kjærlighet

Lederen av Bethel, Bill Johnson, er en svært kontroversiell forkynner, bl.a. av et budskap om at det i vår tid "oppreises en Elias-generasjon" av spesielt "salvede" mennesker som skal utføre større mirakler enn Jesus angivelig gjorde. Også IMI-kirken i Stavanger henter sin viktigste inspirasjon fra Bill Johnsons Bethel (jf. ACTA helbredelsesskole m.m.)

På Oase-stevnet, som pågår nå, er også Leif Hetland invitert som taler. Han er opprinnelig fra Haugesund, men er i dag leder av "Global Mission Awareness" i Atlanta, Georgia. Han har vært "mirakelpredikant" siden han midt på 90-tallet mottok en "profeti" fra Randy Clark (en av de sentrale personene i Toronto-vekkelsen) om at han skulle være "en bulldoser" for Herren.  I hans forkynnelse står både mirakuløse helbredelser, profetier og visjoner sterkt – og han har da også vært en velkommen gjest i Sid Roth’s TV-program «It’s supernatural!»

Jeg tror vi må kunne slå fast et det kun er tilsynelatende at Oase har moderert seg.  Det er gode grunner for å spørre om Oase i realiteten er en oase – eller om religiøs villmark er en mer sakssvarende betegnelse.

Gå til innlegget

Demagogi og "åndelig" manipulasjon!

Publisert over 3 år siden

"Dødeoppvekkere" og andre religiøse sjarlataner som kaller seg kristne, inviteres stadig til norske sommerstevner. Om få dager entrer for eksempel Daniel Kolenda scenen i Sarons dal.

Kjære, gode kristne!  Et åpent brev til dere.

Jeg vet at mange av dere, kanskje de fleste, ikke har sans for skrikhalser som skryter på seg dødeoppvekkelser, demonutdrivelser og spektakulære helbredelser av allehånde sykdommer på gigantiske friluftsmøter og vekkelsesmøter i store haller (som regel et eller annet sted i Afrika).  Kan dere ikke si det høyt og tydelig:  Nei, dette er ikke den form for kristendom jeg vil vedkjenne meg!

For et par år siden ble ekstremistpredikantene Guillermo Maldonado og Surpresa Sithole invitert hit, henholdsvis av Visjon Norge/Jan Hanvold og den lutherske Oase-bevegelsen.  I år er Daniel Kolenda invitert til Sarons dal.  Om få dager entrer han scenen der. 

Hvem er Daniel Kolenda?  Jo, han er den utpekte etterfølgeren til Reinhard Bonnke som leder for Christ For All Nations - en organisasjon som hevder å ha omvendt 78 millioner mennesker til kristen tro.  Kolenda skal alene (ifølge hans egen nettside) ha omvendt 21 millioner (det er jo i seg selv noe som bør påkalle et hvert tenkende menneskes skepsis når man hevder å kunne telle slikt på den måten).  I tillegg skal angivelig syke mennesker av alle slag - blinde, døve, lamme, spedalske m.m. - ha blitt helbredet på hans massemøter.

Selvsagt har han også drevet ut demoner i hopetall.  Jeg siterer fra noe han skrev på sin nettside for tre år siden (min oversettelse):

I kveld etter at vi forkynte evangeliet, ba vi også om de mange nye troende måtte motta dåpen i Den Hellige Ånd. Det som var ekstraordinært, var antall personer som begynte å manifestere demoner. Gjennom resten av natten, gjennom de helbredende vitnesbyrdene og bønnene, kunne uhyggelige gråt og hyl bli hørt fra vårt frigjørelses-telt (vi kaller det "The Snake Pit" – «Slangegropen»), der demoner ble kastet ut og folk ble satt fri. Det ser ut til at når Den Hellige Ånd faller, blir demonene svært ukomfortable!

Nettsiden hans finnes her: www.danielkolenda.com

Denne korte "reklamesnutten" med Daniel Kolenda og hans mentor Reinhard Bonnke gir et vist inntrykk av hvordan de agerer foran et stort, afrikansk publikum.  Igjen - kjære, gode kristne:  Vil dere identifisere dere med dette?

https://www.youtube.com/watch?v=MVd97AP_m6A

Levi Fragell har i innlegg på innlegg gjennom mange år "skreket seg hes" (hans egen formulering) om denne problematikken (se relativt ferske innlegg her og her).  Han er da ofte blitt mistenkeliggjort som "den kristendomsfiendtlige sjefshumanisten" med en tvilsom agenda. Jeg tror imidlertid han har svært mange troende kristne med seg i sin bekymring, men det er kanskje slik at det sitter litt langt inne hos en del å kritisere medkristne offentlig?  

Min appell:  Ta bladet fra munnen!  Ja, jeg hadde nær sagt:  For Guds skyld!

Vennlig hilsen
Oddbjørn Johannessen
(tidligere karismatisk kristen)

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere