Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Ekskluderende nasjonalisme

Publisert nesten 3 år siden
Og no er det juletre med norske flagg som er utgangspunktet for åtvaringa mot "nasjonalisme" i form av ekskludering av "dei andre".

Din tolkning - både av det Une Bratberg skrev i 2008 og det hun har skrevet i dette innlegget - er lite velvillig.  Hun advarer ikke her mot å bruke norske flagg på juletreet, men siterer en kollegas refleksjoner.  Det hun advarer mot, er ekskluderende nasjonalisme:

Følelsen er forståelig. Nasjonalismen er på frammarsj. Og da snakker vi ikke om juletreflagg og 17. mai, men den ekskluderende nasjonalismen, som trekker et skarpt skille mellom «oss» og «dem». 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Det tror jeg herr Johannessen er kompetent til å finne frem til selv , ellers ender vi opp i en endeløs rekke med two-liners og belæringer.

Jeg har gitt eksempler på hva som havner i avisene nu for tiden og kanskje helst bør unngås under betegnelsen nyheter eller "folkeopplysning".

La meg minne Dem om at det var De som introduserte begrepet "objektiv nyhetsformidling" i denne debatten, herr Leo. Det er det vel ikke rimelig at det er jeg som skal komme med eksemplene?

Gå til kommentaren

"Objektiv nyhetsformidling"

Publisert nesten 3 år siden
Forventet resultatet bør være en objektiv nyhetsformidling

Hva legger du i "objektiv nyhetsformidling"?  Har du noen positive eksempler på hva du sikter til (ikke eksempler på hva det ikke er)?

Gå til kommentaren

Lenke?

Publisert nesten 3 år siden

I Vårt Land for 26.4.08 skreiv Bratberg i ein kommentar at ”fedreland, nasjonalkjensle og flagg” fekk henne til  å tenkje på brunt, dvs skjortefargen til SA, Hitlers stormtropper, som herja i tyske byar på 30-talet. 

Trur du ikkje at ho skreiv det eller synest du ikkje dette er ei form for "brunbeising", dvs å knyte noko til nazismen.

Er det du her har satt i anførselstegn, et direkte sitat?  Har du ei lenke til kommentaren, slik at det er mulig å se konteksten?

Gå til kommentaren

Tullprat

Publisert nesten 3 år siden
Gunnar Søyland – gå til den siterte teksten.
En fri  presse er en presse som er fri for ytringer vi ikke liker?

Men jeg skal ikke bruke mer tid på å forklare det for deg. Det har flere andre nå gjort.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere