Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Interessante refleksjonar

Publisert nesten 3 år siden

Det er interessant det du skriv her, både frå ein sosiologisk og ein "teologisk" synsvinkel. Eg set "teologisk" i hermeteikn, for dette har vel strengt tatt ikkje så mykje med teologi å gjere.

Siv Ringdals nye bok må eg definitivt lese. Eg hugsar godt kvinnelege slektningar som kom heim frå Brooklyn - så vel med sminke som med øyredobbar og nylonstrømper.  Dei vart nok aksepterte på ei vis,  men på bedehuset rynka mange på nasen og meinte dei var miljøskadde.

 At beltespenna etter kvart sat litt lausare på sørlandskvinnene som eit resultat av påverknad frå dei heimvende systrene, er nok rett.

Helsing sørlending, fødd midt på 50-talet.

Gå til kommentaren

Trussel?

Publisert nesten 3 år siden
Mona Ekenes – gå til den siterte teksten.
Jo da, det vil få følger når den dagen kommer. Om det ikke får noen følger her på vd, så vil Kristus Jesus en dag sørge for det på Sin måte.

Skal dette oppfattes som en trussel overfor meningsmotstandere?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Slik leser ikke jeg dette innlegget. Det beskriver først og fremst utfordringene ved å ha et sterkt hjelpetrengende barn - og hvor stor innsats det kreves både for foreldrene og samfunnet for at barnet skal få den hjelp det trenger. 

Jeg fikk ikke fullført kommentaren før "deadline" - men det jeg oppfatter som innleggsforfatterens hovedanliggende, er å understreke overfor politikere og hele samfunnet hvilket stort ansvar det er å kunne gi både sterkt funksjonshemmede barn - og deres foresatte - et verdig liv.  

Jeg oppfattet derfor Steenhoffs kommentar #1 som lite forståelsesfull. Ja, jeg føler trang til å ta enda sterkere i: Som en hån mot de foreldre som sliter og strever med en oppgave som ofte må føles uoverkommelig, og som trenger mye mer hjelp enn det som tilbys i dag.  

Skal vi diskutere paragraf 2c, trengs det mer enn kald logikk (enten det nå er den ene aller den andre veien), nemlig en stor dose empati og (ja, nettopp!) "sentiment" (for å bruke Steenhoffs uttrykk).

Og - la meg føye til:  Det er fremdeles slik at det er den som har skoen på, som best vet hvor den trykker.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Hensikten med å beskrive omkostningene er legitimere det å ta livet av slike mennesker.

Slik leser ikke jeg dette innlegget. Det beskriver først og fremst utfordringene ved å ha et sterkt hjelpetrengende barn - og hvor stor innsats det kreves både for foreldrene og samfunnet for at barnet skal få den hjelp det trenger. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Dette innlegget, og sentimentet som ligger bak det, er intet mindre enn forkastelig. At det er blitt et "lesetips" på Vårt Lands hjemmesider, sier derfor mye om redaksjonens instinkter.

Hvorfor mener du det er "forkastelig"?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere