Oddbjørn Johannessen

Alder: 66
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Enig med Christiansen

Publisert over 10 år siden

Jeg må si meg enig med Morten Christiansen, om jeg forstår ham rett,  i at det i denne sammenheng var mer naturlig at statsministeren hadde ansvaret for seremonien enn at kongen hadde det.  Husk at dette er en krig som ikke kan sammenliknes med 2. verdenskrig.  Den er i mye større grad politisk - og kontroversiell. 

Dessuten har kong Harald nå selv nettopp uttalt til pressen at måten dette skulle gjøres på, var avtalt mellom ham og statsministeren.   Han sier at om han hadde ønsket å forestå utdelingen av krigskorset selv, ville han ha sagt ifra.

Gå til kommentaren

Barnehagetante??

Publisert over 10 år siden

Det er ingen grunn til VL skal være barnehagetante for Rem.

Det er en helt irrelevant problemstilling.  Her er det jo ikke Rems interesser det er snakk om, men jeg mener det burde ha vært i Vårt Lands interesse å gjøre et grundigere - og selvstendig - journalistisk arbeid på saken, når den tross alt vies såpass mye plass.

Gå til kommentaren

Vårt Lands vinkling

Publisert over 10 år siden

Jeg er skuffet over Vårt Lands dekning av denne saken.  Først parafraseres Håvard Rems kronikk i Aftenposten.  Dernest tar en journalist en ringerunde for å innhente uttalelser fra et par-tre personer som man formoder har blitt provosert.  Til slutt flesker debattlederen til med en diskusjonstittel egnet til ytterligere provokasjon:  "Rems religionshat".

Nå har selvsagt Håvard Rem selv provosert med sine formuleringer, særlig i slutten av kronikken/talen - men hadde det ikke da vært naturlig for en avis av Vårt Lands kaliber å gjøre et mer selvstendig journalistisk arbeid på saken?  Hvorfor er ikke Rem selv kontaktet av avisen med spørsmål om han kan presisere hva han har ment? 

I stedet velges en snever vinkling der det tas for gitt at Håvard Rem hater religion (jf. debatt-tittelen her).  Har han egentlig sagt det?  Og hvordan forholder i så fall et slikt synspunkt seg til hva samme mann tidligere har gitt uttrykk for?  Han har jo i mange år vært en profilert person i den norske kultur- og debattoffentligheten - og da blant dem det ikke er så lett å "bure inne" i noen bestemt ideologisk bås. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere