Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Bra av Vårt Land

Publisert nesten 3 år siden
Raymond Wedø – gå til den siterte teksten.
Jeg synes imidlertid det blir noe barnslig å trekke frem Williams og Peterson, samt alle andre i «alternativ» samlebegrepet.      Om man vil høre Lisa  snakke om spøkelser og hennes klarsynthet, eller om man vil høre Jan Hanvold få en åpenbaring og en profeti på direkten, kan for de fleste oppfattes ganske likt. Forøvrig selger ikke Lisa Williams helbredelse, som er sakens kjerne. 

Jeg ser ingen grunn til å kritisere Vårt Land her.  Lederartikkelen er klar på sin støtte til Forbrukertilsynets tolkning av loven i tilfellene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen.

Så er det andre aktører som opererer i en gråsone av ubestemt størrelse, der avisen mener det er behov for at Forbrukertilsynet går opp noen tydelige, prinsipielle grenser. Det er her Lisa Williams og Jordan Peterson nevnes som eksempler på litt ulike posisjoner i denne gråsonen.  De vil også representere ulike grenselinjer, der Lisa Williams åpenbart ligger mye nærmere "pengepredikantene" enn det Jordan Peterson gjør.

Gå til kommentaren

Oppsiktsvekkende

Publisert nesten 3 år siden
Per Søetorp – gå til den siterte teksten.
Har VL virkelig kopiert ditt innlegg i Utsyn og lagt det ut her på VD uten ditt samtykke? Høres helt utrolig ut - og ganske hårreisende dersom det er tilfelle...

Ikke Utsyn, men Utrop ;-)
Ellers er jeg helt enig i kommentaren din.

Gå til kommentaren

?

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.
At John Allen Chau døde, handler ikke om folkemord, men om at en hengiven Herrens tjener ble  drep av en morder/mordere. 

Har du virkelig ingen kommentar til det som er Hareides hovedanliggende?  Eller har du ikke lest hele innlegget?

Gå til kommentaren

En parallell historie på Lista

Publisert nesten 3 år siden
Åste Dokka – gå til den siterte teksten.

Helvetet. Bergsjø Aas tok altså til orde for det som i teologien kalles apokatastasis panton, alle tings gjenopprettelse. Hun stiller seg i rekken av historiens mange helvetesfornektere, fra Origenes til Jakob Jervell. Poenget er ikke at det ikke finnes en fortapelse å frelses fra, men at Jesu frelsesverk gjelder alle. En slik lære har et bredere bibelsk og teologisk grunnlag enn mange antar, selv om en forestilling om helvete unektelig er til stede Bibelen.

Men det skal ikke handle om helvete her. Det skal handle om den rette lære og dem som har påtatt seg å vokte den. For Bergsjø Aas’ preken gikk ikke stille ut av historien. Tvert imot ble det bråk, et bråk som om 50-tallets helvetesstrid aldri hadde skjedd.

Det pågår i disse tider en parallell historie på Lista.  Leserbrevspaltene i lokalavisen Lister har nærmest kokt over de siste ukene, etter at flere bedehus i sognet gikk sammen om et "læretukt-brev" rettet mot sogneprest Runar Foss Sjåstad, som angivelig ikke forkynner en "hel og full bibel".  Han har, i likhet med Bergsjø Aas, tatt til orde for apokatastasis panton.

Reaksjonene har vært svært polariserte.  På den ene siden ser det ut til at om en prest "avlyser" helvete, så er helvete løs.  På den andre side har Foss Sjåstad også fått mye støtte fra dem som opplever ham som en særdeles inkluderende og omsorgsfull prest.

Gå til kommentaren

Uforstandig

Publisert nesten 3 år siden

For meg, så tror jeg Chau ble en reell martyr. Ganske enkelt, så tror jeg det, fordi jeg har en sterk følelse av at denne øyen snart vil bli "satt fri" av indiske styrker. 

Chaus død ble banesåret for de ville og usiviliserte hedningene, og inn kommer snart evangeliet om synd og nåde.

Dette synes jeg var uforstandig tale, Tønnessen.  Du berører så godt som ingen av de interessante problemstillingene Håvard Nyhus trekker opp i innlegget.  Kanskje det kunne være en idé å lese seg opp på det lille man så langt vet om folket på North Sentinel, som ingen altså til nå har greid å oppnå kontakt med (og som tilsynelatende heller ikke vil ha kontakt med omverdenen).

De som vet litt om dette øyfolket, regner med et de mangler et immunforsvar i forhold til sykdommer vi andre er plaget med, noe som i seg selv bør utgjøre et etisk dilemma for "eventyrere" som ønsker å gå i land der.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere