Oddbjørn Johannessen

Alder: 65
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

En mulig vinning for den seriøse debatten

Publisert nesten 3 år siden

Det blir litt som i "gamle dager" da man besvarte et leserinnlegg i en avis med et nytt leserinnlegg.  Følgen blir selvsagt noe lavere aktivitet, men den seriøse debatten vil kunne vinne på det.  Det vil i hvert fall bli slutt på de spontane (og ofte lite gjennomtenkte) "skudd fra hoften"-kommentarene.

Jeg forutsetter at den fremtidige verdidebatten vil bli organisert slik at det ikke blir for vanskelig å følge en løpende diskusjon.

Gå til kommentaren

Nettopp!

Publisert nesten 3 år siden

Ja, det springende punkt er ikke fysisk vs. psykisk.

Det handler om å misbruke Guds navn for å grafse til seg andre penger. Dette støter troende menneskers syn på Gud som noe hellig.

En annen ting er, hvis Gud faktisk eksisterer, at han vil ha seg frabedtt at andre mennesker skal ta betalt i hans navn.

To the point, Gjermund.

Gå til kommentaren

Helt enig i dette

Publisert nesten 3 år siden
Raymond Wedø – gå til den siterte teksten.

Jeg er, som tidligere uttrykt, enig med VL’s støtte til forbrukertilsynet, og applauderer at de nå endelig ser kjernen i  forbrukertilsynets kritikk.  Lenge var det en rød tråd i mange ledere og innlegg, at forbrukertilsynet hadde utstedt en inkvisisjonsbegjæring og heksejakt på kristne og deres vitnesbyrd.  Nå når ting har roet seg litt, og man ser på hva forbrukertilsynet egentlig vil oppnå, så virker det som diskusjonen har blitt mer edruelig og man er enige om målet forbrukertilsynet vil nå.  Forbønn for syke er fortsatt lov, og de helbrededes vitnesbyrd likeså, men koblingen mellom penger, såkorn, donasjoner og helse må opphøre.   Man kan ikke, uten legeutdannelse love helbredelse mot penger, eller bruke vitnesbyrd i reklame for et betalt helsefremmende tilbud, basert på tro og ikke vitenskap.

Og det synes jeg også er det viktigste her - at Vårt Land (i motsetning til f.eks. Dagen) støtter Forbrukertilsynets kritikk.

En kort kommentar til dette med fysisk og psykisk helse.  Pengepredikantene "helbreder" ikke bare plattføtter og andre fysiske plager - men også mentale lidelser.  Penger og "såkorn" er inne i bildet i begge tilfeller.
-----
Kort kommentar også til dette avsnittet:

Det jeg reagerte på, var at det ble fremvist en barnslig og lite tolerant oppfatning av andres tro og livssyn.       Jeg oppfattet VL’s angrep på Williams og Peterson som unødvendig og lite givende i diskusjonen.  Det ble et barnslig «jammen han får lov, så da vil jeg også ha!» eller snarere et «ja, jeg gjorde det, men han gjorde det også»    Å peke finger og påpeke andres skyld er ikke god fremgangsmåte.

Det er her jeg mener du feiltolker (eller overtolker) lederartikkelen.  Jeg leser ikke dette som angrep , men som forsøk på eksemplifiseringer av en mulig gråsone.  Debatten om hvor grensen skal settes, er avgjort interessant, synes jeg.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Raymond Wedø – gå til den siterte teksten.
Her bommer vi litt på fokus, som jeg prøvde å få fram i min tidligere kommentar.  Williams og Peterson lover ikke HELBREDELSE.  Her er det viktige skillet.   De lover kanskje at du kan oppnå noe som det krever at man TROR på, men de lover ikke helsefremmende effekt.   Det er kun leger som har lov å behandle potensiellt dødelige sykdommer (eventuellt også alle sykdommer) 

OK. Dette har du i og for seg noe rett i - men jeg vil likevel mene at du i din første kommentar "skjevleser" lederartikkelen.  

Dersom vi holder Jordan Peterson utenfor (noe jeg mener vi bør gjøre), så er det jo noen paralleller mellom "pengepredikantene" og Lisa Williams.  Hun reiser verden rundt og holder "karismatiske" seanser, der folk mot en klekkelig inngangsbillett blir lovet møter med/budskap fra kjære avdøde.  Det er ofte da snakk om ulykkelige mennesker, mennesker i sorg, som søker til disse seansene, og som faktisk tror på dette tøvet - og blir lurt.  Om det her er snakk om "helbredelses"-løfter, blir et definisjonsspørsmål (dvs. knyttet til hvordan vi definerer sykdom).  Williams budskap er at de møtene hun kan fikse med avdøde slektninger, ektefeller m.fl., kan gi sorgfulle og deprimerte mennesker "sjelefred" eller en eller annen form for gjenopprettet, mental balanse.

Gå til kommentaren

Avsporing

Publisert nesten 3 år siden
Gunnar Søyland – gå til den siterte teksten.
slik som eks-president Clinton, general Norman Schwarzkopf  eller vår egen Gro Harlem Brundtland?

Det er en annen debatt, Søyland.  

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere