Odd Anders With

Alder: 66
  RSS

Om Odd Anders

Januar 2014: Adm.leder ved KVT, Kristen Videregående Skole Trøndelag. Tidligere journalist i bl.a. Adresseavisen, Vårt Land og NRK, statssekretær i de to Bondevik-regjeringene, 2. Nestleder i KrF i to perioder, kommunalråd/gruppeleder i Trondheim i to perioder, daglig leder for Aglo-virksomhetene og regiondirektør ik Blå Kors Midt og Nord. Styreverv idag: Leder i Kristne Friskolers Forbund, leder i Vinmonopolets bedriftsforsamling, styreleder ved Rostad Ungdomsheim i N-T, nestleder i Lukasstiftelsen og ved Lade Behandlingssenter, Blå Kors, styremedlem i Renholdsverket og Stavne Arbeid og Kompetanse samt En Verden i Dialog. Oppvokst i Mo i Rana, men bor i Trondheim.

 

Følgere

Fattigslig

Publisert rundt 12 år siden

Håpet er ikke rødgrønt når det gjelder fattigdomsbekjempelse. I forkant av nye Soria Moria-forhandlinger offentliggjør nå de tre rødgrønne ungdomspartiene 10 felles krav de har slengt inn på forhandlingsbordet. Ingen av disse slår et slag for fattigdomsbekjempelse.

På bakgrunn av konfrontasjonen i valgkampen på samme tema, gjør man sine tanker, etter fattig evne. Her hjemme i Trondheim fikk KrF gjennom den første fattigdomsplanen i fjor. Etter dette har de rødgrønne drevet usolidariske budsjettkutt som rammer nettopp denne gruppen. Fattigslig. Hvilke erfaringer har dere i andre kommuner?

Gå til innlegget

Min bekjennelse

Publisert rundt 12 år siden

 Jeg må bekjenne at KrF`s bekjennelsesparagraf bidrar til dobbel desinformasjon. KrF har ingen eksklusjonsparagraf. KrF ekskluderer derfor heller ingen som følge av "bekjennelsesparagrafen", tro eller "troløshet". Men paragrafen signaliserer dessverre at vi kan gjøre begge deler.

 Uttalt tro gir ingen garanti for klarsyn, innfrielse eller dugelighetslissens på verdiforankret politikk. Derfor har jeg i flere år tatt til orde for at paragrafen må erstattes med f.eks. en "loyalitetsparagraf" i vedtektene som ikke gir seg ut for å være en teologisk trostest/overprøving. Jeg snakker i stedet om vedtekter hvor tillitsvalgte ved å stille til valg automatisk forplikter seg på partiets grunnsyn/verdiforankring.

 Her kan det vises til at basis for tenkningen/politikken er det kristne menneskesyn, nestekjærlighetstanken og forvalteransvaret. Dette er noe som kanskje kan håndteres i ulike variasjoner, men må likevel være tydelig nok til at det kan samle. Poenget er at det nå må legges frem et synlig, tydelig og konstruktivt alternativ, så man slipper å skremme vettet av folk som tror KrF planlegger å stikke ifra dem og det kristne verdigrunnlaget. Det er ingen grunn til polarisering i denne saken. Vi må våge ryddighet - og samtidig ikke underkommunisere ønsket forankring. Vi må forandre for å bevare. Nå har strategiutvalget muligheten til å ta tak, og komme ut med noe som er mer ryddig og samtidig tydelig nok på at KrF blir gjenkjennelig i sin dagelige fornyelse.

Gå til innlegget

De har tilstått

Publisert rundt 12 år siden

Jeg skrev i gårsdagens innlegg om årsaken til at mange er blitt lurt ved dette valget. Nok mange til at det kunne blitt regjeringsskifte. Jeg har snakket med flere av dem,- både før og etter valget. Og de har tilstått. Jeg forutsetter at når folk stemmer, er det for å få innflytelse på saker og verdier. Derfor er det mange som er blitt lurt på et budskap som ikke var realistisk eller fortiet fakta. Eks:

* De som stemte på Frp og både ville støtte KrF`s mest kjente hjertesaker og et regjeringsskifte, de er blitt lurt. Jens og toneangivende medier som markedsførte Siv som alternativ statsminister - evt Frp i regjering - lurte folk, fordi det aldri var dekning for å si at dette var sannsynlig. Og de hjertesaker denne gruppen løfter frem er utydelig eller dårligere ivaretatt i Frp. (eks: ekteskapsloven, aktiv dødshjelp, retten til liv) Noen vil kalle det et handlingssvik mot slike verdier.

* De som stemte på Kristent Samlingsparti - eller tilsvarende hærligheter - samler ikke, de splitter selvfølgelig. De er trolig idealister, men mange er blitt lurt til å tro at de kunne få innflytelse. De har prøvd seg ved mange valg før. Resultat: tross sine få stemmer, svekker de tyngden/mandattallet til dem som har størst sjanse for å få gjennomslag for saker de støtter. Noen vil kalle det et handlingsparadoks.

* De som stemte på Høyre, og trodde de ville bidra til en regjering som samtidig styrket KrF`s viktigste saker, de er blitt lurt. Høyre drev valgkamp for to helt ulike regjeringer, bl.a. med Frp. Gjennom dette sådde Høyre stor tvil om realismen med den gamle trepartiregjeringen; H, KrF og V. Det burde ikke KrF og V tillatt. Det kunne vært forhindret ved ultimatum i tide. H ville selvsagt ikke tillatt at KrF og V også drev valgkamp på en mulig Ap/sentrumsregjering.

* De som trodde at en trepartiregjering ikke kunne styre, om en var avhengig av et ja fra Frp er blitt lurt. H, KrF, og V lå an til å bli den største gruppen/koalisjonen i opposisjon - og ville bli spurt om å danne regjering, dersom de rødgrønne kom i mindretall. Mindretallsregjeringer har det vært flest av i "moderne tid". Og de som etableres i sentrumsområdet kan samarbeide to - 2 veier...

* De som stemte rødgrønt og trodde de kunne beholde kontantstøtten, de er blitt lurt. Det maksimale en nå kan oppnå, er en kontantstøtte for ettåringer. Og Sp har tidligere i tillegg tatt til orde for at den heller ikke skal gå til alle i denne gruppen. I tillegg er de blitt lurt de som tror at kontantstøtten hindrer innvandrerfamilier å få barnehageerfaring. For det første er kontantstøtten idag bare for ett- og toåringer. For det andre kan man kombinere k-støtte og bhg-plass, om man ikke må ha fulltid. For det tredje er det gratisordninger idag for dem med spesielle behov og forslag fra de fleste partier om gratis kjernetid.

Hvor mange som er lurt til å stemme annerledes pga disse eksemplene, vet jeg selvsagt ikke. Men det er et tankekors at mange vil forandre sin politikk på vesentlige punkter, uten å ta hensyn til slike feilkilder.

Gå til innlegget

Lettlurt

Publisert rundt 12 år siden

Slik lurte Jens både velgere og journalister i år igjen:

1. Jens puffer Siv inn i flomlyset ved å starte en eventyrlig utskjelling av "Det verste partiet", samtidig som Frp utpekes som det mest realistiske alternativ til regjeringsmakt.

2. Når bløffen gjennomskues i 12. time, lar han Erna få mikrofonen for å holde liv i eventyret. Hun forteller at sentrumstrollene nok vil sprekke når valgets dagslys trenger seg fram.

3. Før de første får reist seg av sofaen, ruller de rødgrønne limusinene oppover Holmenkollen, mens de seiersikkert kan forberede velgere og journalister til en ny runde på Soria Moria om fjerning av fattigdom og den siste olje.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere