Odd Anders With

Alder: 66
  RSS

Om Odd Anders

Januar 2014: Adm.leder ved KVT, Kristen Videregående Skole Trøndelag. Tidligere journalist i bl.a. Adresseavisen, Vårt Land og NRK, statssekretær i de to Bondevik-regjeringene, 2. Nestleder i KrF i to perioder, kommunalråd/gruppeleder i Trondheim i to perioder, daglig leder for Aglo-virksomhetene og regiondirektør ik Blå Kors Midt og Nord. Styreverv idag: Leder i Kristne Friskolers Forbund, leder i Vinmonopolets bedriftsforsamling, styreleder ved Rostad Ungdomsheim i N-T, nestleder i Lukasstiftelsen og ved Lade Behandlingssenter, Blå Kors, styremedlem i Renholdsverket og Stavne Arbeid og Kompetanse samt En Verden i Dialog. Oppvokst i Mo i Rana, men bor i Trondheim.

 

Følgere

Knust utstillingsvindu

Publisert rundt 12 år siden

Det er fremdeles kommunal budsjettkrise i Trondheim, og mange av de mest vanskeligstilte må betale regningen for en flerårig redningsaksjon. Forebygging, kirke og skole sultefores. Det viser rådmannens budsjettforslag for de rødgrønnes utstillingsvindu idag.

Regjeringens budsjettforslag hjelper heller ikke storbyer som Trondheim. Når f.eks. regjeringen ikke innfrir et mangeårige løfte om å fullfinansiere full barnehagedekning, betyr det i Trondheim at en mangemillioners mellomregning belastes blant annet barnevernsbarn, økt bolikø for dem som ikke klarer seg selv, rusomsorg og andre vanskeligstilte grupper, - ut fra rådmannens prioritering. Problemet er at denne prioriteringen er i tråd med de rødgrønnes tidligere budsjett, og at de har flertall i vår kommune.

Trondheimsbudsjettet, som ble lagt frem idag skal bruke 10,6 milliarder neste år. Likevel skal ikke barnevernet få en krone mer å rutte med, tross underbudsjettering gjennom flere år i forhold både til regnskap - og enda mer i forhold til avdekket behov - og lovbrudd. Antall lovbrudd kommer selvsagt nå til å øke. Samme mangel på oppfølging ser vi innenfor rus, både forebygging og behandling. Her skal køene øke, mens man har ledige behandlingsplasser,- ikke minst innenfor ideell/privat sektor.

Mens den rødgrønne regjeringen promoterer kvantitet, flere skoletimer, må man i det rødgrønne Trondheim kutte drastisk i antall årsverk for lærerne. Mindre bemanning og dårligere tilbud både til elever flest og til dem som trenger det mest.

Kirken blir behandlet som om de er flinkest til å tilgi. Bystyret har i forrige periode vedtatt at bevilgningene til Kirkelig Fellesråd skulle være på gjennomsnitt med de største byene. Da hang vi etter med et tosifret antall millioner. Etter vedtaket er situasjonen forverret. Man øker bevilgningene til de døde, men har lite engasjement for en levende kirke.

Gå til innlegget

Selvmordsforebygging

Publisert rundt 12 år siden

Selvmord er ikke enkelt å håndtere i det offentlige rom. Men selvmordsforebygging skulle det vært mer av, - både debatt og tiltak. Det kan gi lys i mørke.

På denne bakgrunn vil jeg informere om to aktuelle, men helt forskjellige eksempler fra Trondheim som har fått stor respons, særlig fra pårørende. Derfor utfordrer jeg andre byer og kommuner til å følge opp ut fra sine lokale forhold.

Her er eksemplene i kortform, - et fra den politiske arena og et fra frivillig sektor:

1) For tre-fire år siden foreslo Trondheim KrF sikring av den brua i byen som hadde flest registrerte selvmord. Ingen politisk støtte var å få, og rådmannen sa det ikke nyttet likevel. Etter flere forsøk og et samarbeid med Kirkens SOS, bl.a. mht dokumentasjon, fikk vi gjennomslag. I dag står brua ferdig sikret, og i tillegg fikk vi i mål vårt ønske om en forebyggingsplan mot selvmord i kommunen.

2) Førstkommende lørdag, 24. oktober, arrangerer en kameratgjeng veldedighetskonserten "Lys i mørke" i Midt-Norges storstue; Olavshallen i Trondheim. Overskuddet i år går nettopp til Kirkens SOS, som bidrar mye til selvmordsforebygging,- gir liv og håp til mennesker i en tilsynelatende håpløs situasjon. Samtidig som vi har dette formål, ønsker vi å videreføre den kristne sang- og kulturskatten i det programmet vi setter opp, og ved bruk av kjente nasjonale og regionale artister og kunstnere, i år bl.a. anført av Nidarosdomens jentekor. Fem fulle saler på fem år, gratisarbeid og trofaste sponsorer gjør dette mulig. Så dersom du er i Midt-Norge til helgen, kan du få være med å innhalere felleskapsfølelsen - gjennom alle sanseapparater, og ved din tilstedeværelse bidra til at flere innkluderes i storfellesskapet :-)

Gå til innlegget

Rusideologi tar liv

Publisert rundt 12 år siden

Er det ved at rusmisbrukere dør i kø, at køene skal krympe? Statsbudsjettet snur ryggen til de omlag 4000 rusmisbrukere som står i kø.

Dette skjer fordi rødgrønn ideologi synes statlige køer er lettere å godta, enn å bruke ledige institusjonsplasser hos private, ideelle tilbydere,- fordi skepsisen til kristne institusjoner er større enn motforestillingene til omtalte køene,- og også fordi regjeringen i praksis viser større engasjement for å ta de rike enn å hjelpe de mest hjelpetrengende.

I skyggen av de overfladiske slagord om at Norge er verdens rikeste og beste land og bo i, står det tusenvis som ikke slippes inn der de baker på døra. Og mange av de som er så heldige å få plass, de blir sendt på institusjoner som ikke er rusfri, selv om de har bedt om nettopp rusfrie alternativ. Norsk ruspolitikk tar fra folk håpet. De kan gå sakte til grunne, dersom vi bare kan redusere deres kriminalitet...

Vi har nå hatt to såkalte "ekspensive budsjett", hvor man tillater å bruke mer enn normalt. Og det skjer uten noe kvalitetshopp i kampen mot rus og fattigdom. Manglende satsing på dem som står i ruskø i årets budsjett illustrerer dagens ideologiske verdikrise, hvor ideologien er i sentrum og mennesket i pereferien. Dette smitter over på de lokale budsjetter. Iveren etter at alle skal ha hjelp i offentlige institusjoner er større enn iveren etter å hjelpe. Dette bevises både ved at offentlige institusjoner ikke har nok kapasitet, ikke har mangfold nok,- og ved at private, ideelle institusjoner, som stat og kommune har gode erfaringer med, har ledige ubenyttede plasser.

Dette skjer bl.a. i Trondheim. Her har de rødgrønne i mange år sloss med sterke ord og binding i avtaler med fagbevegelsen slik at søppelinnsamling ikke skal utsettes for anbud og konkurranse. Man frykter kvalitetsreduksjon på søppelinnsamlingen. Samtidig har den rødgrønne regjeringen, uten hørbare lokale protester satt både barnevernsbarn og rusmisbrukere på anbud!! Konsekvens: økte køer og nedlagte plasser som før ble lovprist. Jeg hørte på den direktesendte budsjettdebatten, og da KrF tok opp saken og konfronterte finansminister Kristin Halvorsen, kom utelukkende dette svaret: "Det har vært debattert innad.."

Jeg lengter tilbake til de dager da en regjering med sine regjeringspartier kunne ta åpne debatter, og ikke avslutte debattene når Stortinget skal starte dem. Kan 4000 rusmisbrukere ha noe mer å håpe på enn at livet er lengre enn køen - og gratis heroin?

Gå til innlegget

Kirkeforbud?

Publisert rundt 12 år siden

Human-Etisk Forbunds talsmenn synes ikke å bli fornøyd før skolene får et forbud mot å gå inn kirkedørene. Fritak og alternativt opplegg er ikke nok. De få skal styre og sensurere de mange.

Denne gangen gjelder det FN-dagen, i Trondheim (jfr fritanke.no). Her har barneskolen på Dalgård sagt ja til en invitasjon til Nidarosdomen for å feire FN-dagen. - Skolen har gått for langt, hevder Cato Høve, forelder, som har spurt Human-Etisk Forbund til råds.

- Dette er helt i tråd med skolens formålsparagraf og vår norske kulturarv. Det blir feil om et mindretall skal stille seg i veien for et lovlig tilbud som det store flertallet er enige i, sier rektor Torunn Hergum.

Høve vil ikke "splitte elevene på FN-dagen". Det vil si at alt som Høve vil nekte sine barn å gå på, skal også nektes andre. Skikkelig demokrati, altså! Man går altså inn for fritaksrett, men ikke retten for det store flertallet til å bli fritatt for å følge Human-Etisk Forbunds definisjon på toleranse. Demokrati og kunnskapsansvar koblet til en kulturarv de fleste kjenner som naturlig og ufarlig bli underordnet. Noen bør få sitte igjen idag og ta en runde på toleransebegrepet. Å hindre flertallets verdivalg er et skoleeksempel på tvang ikke på toleranse.

Gå til innlegget

Slipp SV ut

Publisert rundt 12 år siden

SV vil ut av gruvedriften på Svalbard, i hvert fall om de kan slippe å tenke utenrikspolitikk etter valget. SV vil ut av Afghanistan, i hvert fall ut fra de farlige områdene. SV vil ut av sin egen regjerings utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, miljøpolitikk, fattigdomspolitikk, oljeboringspolitikk, - ut på grasrota foran Stortinget for å demonstrere at egen politikk er ut.

Kort sagt vil SV ut fra ansvarets lenker. Hvor lenge holder de ut før de går ut av regjeringen? Noen tips?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere