Olav Brennsæter

Alder: 30
  RSS

Om Olav

Teolog, lingvist og utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband til Elfenbenskysten

Følgere

Lene seg på religion?

Publisert over 9 år siden

Jeg synes ingen skal lene seg på religion. Veldig mange tenker at religion er et bra sted å hente mening, verdier og moral fra. Det synes jeg virker litt søkt. Så jeg vil oppfordre alle til å undersøke hva som faktisk er sant. Ikke hva som føles bra eller er nyttig. Det er det som er sant som er verdt å tro på, og som gjør oss bedre i stand til å leve. Å lene seg på en religion uten tanke for om det en tror på er sant, synes jeg virker farlig.

Og når det er sagt, så synes også jeg at det fornuftigste er å bli en kristen (fordi det er det eneste jeg synes passer til alle filosofiske, historiske og vitenskapelige hensyn). Men jeg vil ikke anbefale noen å bli kristne fordi det er samfunnsnyttig. Kristendom er samfunnsnyttig hvis, og bare hvis, den er sann.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Du må kanskje si hvorfor du "tviler på det"?

Det er vel heller ikke sikkert at det blir kristendommen mot islam. Jeg ser ikke for meg noen europeisk kirke ruste seg til krig.

Det er vel også et spørsmål om det er så mye å gjøre. Dersom islamisering skjer, tror jeg det vil skje demokratisk. Dette innebærer at det 1) vil ta lang tid og 2) ikke vil være til å unngå. Det vil innebære at det blir gradvis vanskeligere å ha en annen tro. Det lureste vil være å gå inn for misjon blant muslimer i eget land, sett fra et kristent ståsted. Men det spørs om ikke det vil ta mer enn 30 år, om det i det hele tatt kan skje noen gang, før ytterliggående muslimer klarer å få flertall i Norge. Med dagens innvandrings- og konverteringsmønster vil det utvilsomt ta lang tid.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Det blir ingen borgerlig regjering uten Frp, sa Siv Jensen sju ganger under sin landsmøtetale.

Jeg spør meg også: Hva betyr det?

1 Ønsker FrP heller at Ap skal regjere enn at H-V-KrF gjør det?

2 Eller mener de at det er en utenkelig at H-V-KrF gjør det?

3 Eller vil de framstille H-V-KrF som en umulighet, slik at folk gir opp å stemme sentrum for heller å være med å "påvirke"? Dette kalles propaganda, og vil først og fremst gå på bekostning av sentrumspartier på egen banehalvdel.

Alternativ 3 er skremmende. Alternativ 2 er meningsløst. Alternativ 1 er latterlig, og innebærer å velte en regjering som er spiselig for Frp, til fordel for en som er uspiselig for hele den borgerlige fløyen.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Det er riktig, tror jeg, å kalle islam en "konservativ og bindende religion". Men jeg tror likevel man må kunne skille mellom islamister og sekulære muslimer. Det jeg derimot kan gå med på, er at en "konservativ og bindende" tenkning (så vidt jeg kan skjønne ender man da gjerne i nærheten av islamistisk tenkning) ville være den mest rasjonelle, helhetlige og troverdige formen for islam. Men det betyr ikke at alle muslimer er islamister. Tvert imot, et stort antall, ikke minst blant norske muslimer, er fremmed for islamistisk tankegang.

Du vil finne akkurat det samme i f.eks. kristendom. Jeg er overbevist om at en "konservativ og bindende" forståelse av kristendommen er det som gir mest mening. Likevel vet vi at et stort antall likevel velger å kalle seg kristne, men er det vi kan kalle sekulariserte eller kanskje relativistiske kristne. Det vil si at sannhetsaspektet ved religionen har mindre å si, og religionens plass i hverdagslivet får mindre å si. Samtidig ønsker man de rammene som religion gir for livet i form av tradisjon og kulturarv. Dette kan sammenlignes med det som skjer med mange muslimer.

Å si at den sekulariserte muslimen ikke finnes, bare fordi religionen krever full overgivelse, blir for enkelt. På samme måte som den sekulariserte kristne faktisk finnes, til tross for at Jesus krevde at vi skulle følge Ham.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Det er mye sant i det du sier. Men hvis jeg skal gi et forenklet svar må jeg si: Vi skal fortsette å vende det andre kinnet til, men slutte med interne stridigheter. Om vi feiler på ett område, kan vi ikke kompensere med å bli tilsvarende dårligere på et annet.

Splittelse og partier er noe bl.a. Paulus går hardt ut mot. Jesus sier selv at vi skal kjennes på at vi elsker hverandre. Men samtidig er bibelen klar på vårt ansvar for å irettesette våre søsken når det er nødvendig. Det er en vanskelig balansegang her, der vi må øve oss i å skille mellom det som er omsorg gjennom irettesettelse, og det som bunner i motvilje og egen stolthet. En viktig ting her er nettopp å øves i ydmykhet og kjærlighet til hverandre.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere