Olav Brennsæter

Alder: 30
  RSS

Om Olav

Teolog, lingvist og utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband til Elfenbenskysten

Følgere

Publisert over 9 år siden

Jeg er redd Konstantin ikke har allverdens han skulle ha sagt der. Men det er visst en viss Jesus som vil opptre som dommer.

Jeg er ikke helt sikker på hva du mener med aspekt i denne sammenhengen.

Men jeg kan prøve å forklare treenigheten slik jeg har forstått den. Nemlig at Gud, som er én Gud, er både opphavet (Faderen) og det som fødes, Ordet (Sønnen). Både den personen som er opphav, og den som blir til som en konsekvens er i Gud, og begge er evige. Og de elsker hverandre, noe som gjør at "Gud er kjærlighet" gir mening. Dessuten er forholdet deres, "the familiy spirit", også en person. Og gjennom Ånden blir også vi invitert til å bli med i denne evige, hellige "familien" som er én Gud.

Problemet er vel at vi er vant med at hvert vesen er én person. Men bibelen går langt i å utfordre denne tankegangen i retning av at Gud, som likevel er én, framstilles som tre personer som står i bestemte forhold til hverandre.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Bibelen, derimot, er full av Jesusdyrkelse...

Gå til kommentaren

Hva da?

Publisert over 9 år siden

Jeg kommer ikke med en gang på hvor jeg leser at Kristus advarte mot å dyrke ham. Jeg husker derimot at det fortelles om at disiplene tilbad ham, hvorpå Han selv ikke irettesetter dem, men sier "Meg er gitt all makt i himmel og på jord...".

Jeg er for å være rolig og fattet, og se meg rundt etter det jeg kan lære noe av. Men jeg vil ikke se innover i meg selv, men mot Kristus. Å holde blikket festet på Kristus er riktig ifølge bibelen. Det er bare hos ham vi kan få det nye livet. Å kikke innover i oss selv, har ingenting for seg. - Det er ikke én som er god. - Vi fór alle vill. Etc...

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Det er det vel ingen som har sagt at man gjør?

Men jeg mener altså at det er stor forskjell på å søke sine egne sannheter, og å søke bibelens sannhet. Og jeg vil aller helst drive med det siste. (Og når det gjelder treenighetslæren er det en diskusjon som ligger litt på siden av temaet her, men så vidt jeg kan skjønne innebærer den jo nettopp at det er én Gud, slik du sier...)

Gå til kommentaren

90% uenig med de fleste

Publisert over 9 år siden

Noen sitater...

Arne: ...ikke urimelig å tro flere ville finne veien, uforstyrret og helt på egenhånd. (Eller kan de kanskje ikke påkalle en de ikke har hørt om?)

Hans: ...berge sitt liv er hva organisert religion egentlig handler om! (Eller er vi døde med Kristus?)

Sten Andre: ...søk Eders sannheder selv! (Eller er sannheten åpenbart i og med Kristus?)

Jeg synes ikke at dette var noe godt innlegg i utgangspunktet, men når jeg ser kommentarene har jeg vanskelig for å ikke sympatisere littegranne med Rune Staven. Det kan se ut som om han faktisk prøver å ta bibelen på alvor. Disse sitatene tyder på at dere derimot ikke stusser det minste med å komme med direkte bibelstridige påstander. Jeg kan gjerne lage en liste med bibelsteder som gjør disse holdningene problematiske.

Det er en ærlig sak å ikke tro på bibelen. Men det er meningsløst å innvende disse tingene mot en som åpenbart gjør det. Dere må først forklare hvordan i alle dager man kan lage en kristendom uten bibel, før dere kommer med bibelstridige utsagn av dette slaget.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere