Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 44
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

Dette innlegget er en tidlig oppfordring til en markering om 15 år. Da vil det være 1500 år siden den største katastrofen i Norges historie og den viktigste fortellingen i norrøn mytologi, fimbulvinteren i år 536 med det som fulgte.

I de fleste kulturer finnes det myter som reflekterer historiske hendelser, men som har antatt eventyrs form. Det gjør at fortellingene gjenfortelles med glede, men det kan også gjøre at det historiske kan gå tapt. De siste årene har flere tatt til orde for at Fimbulvinteren var en klimakatastrofe som fulgte av et vulkanutbrudd i år 536. Dette bør bli felles kunnskap, men er jeg usikker på hvordan man bør formidle det.

På den ene siden har man denne eventyrformen, med Fenrisulven (eller dets valper) som slukte solen og månen. Det var Tor i kamp mot Midgardsormen, undergangen Ragnarok og alle de gamle gudene. Dette er tegneserien Valhall. Det er Marvel-universet og spillefilmer. Det er også det som gjør at en 1500-års markering neppe vil bli kun tatt alvorlig.

Så har man det motsatte, som er den virkelige historien.

Bysantiske nedtegnelser forteller om at det i mars 536 kom et rødlig slør foran solen, et slør som varte i 1 år og 8 måneder. Grønlandsisen viser spor av vulkanutbrudd, både det året og i 542. Temperaturen falt med flere grader. Østersjøen frøs til. Planter sluttet å vokse over store deler av verden, noe treringer bevitner. Dette matcher fortellingen om tre vintre uten sommer imellom.

Mer elendighet fulgte. Historien forteller om desperat mangel på mat og om uendelig med krig, der bror kjempet mot bror, til begge gikk under. Den justinianske pesten, også kjent som "den senantikke svartedauden" rammet også. Ragnarok-fortellingen med Fimbulvinteren som innledning til den totale katastrofe blir da virkelig. Halvparten av gårdene i Norge og Sverige ble forlatt. Antall gravfunn sank med over 80 %. Kvaliteten på funnene sank også, noe som vitner om at mange av de som strøk med satt på kunnskaper som samfunnet trengte.

Klima- og kriseaspektet er den viktigste grunnen til at dette bør bli felles kunnskap. Det er en påminnelse om at endringer i klimaet er noe vi må prøve å både unngå og beskytte oss mot. Det gjelder både de endringer vi selv nå forårsaker ved å endre atmosfæren og de som kan inntreffe som følge av hendelser som er utenfor vår kontroll.

Den andre grunnen til at det bør inn er at det fyller et hull i vår historie. Norsk historie inneholder få fortellinger om hva som hendte før vikingetiden, mye fordi vi har manglet skriftlige kilder. Samtidig har vi på mange måter sett på oss selv som en utkant og har kanskje hatt en selvforståelse av oss selv som mye mer isolerte enn vi både er og har vært.

Uansett hvordan vi velger å behandle det, så bør vi kanskje så smått begynne å tenke på en 1500-års markering om noen år?

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Klimasjokket_i_535%E2%80%93536

Bo Gräslund, Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536-537 e. Kr.:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?faces-redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=&language=no&pid=diva2%3A31690&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=1667

https://www.aftenposten.no/viten/i/J1lO4/vulkanutbruddene-som-endret-alt

https://forskning.no/arkeologi-historie-klima/fimbulvinteren-er-ikke-en-myte/258233

Gå til innlegget

NAZISMEN BØR FJERNES FRA NETTET

Publisert over 1 år siden

Av alle politiske ideologier er nazismen den verste. Den har ingen formildende sider, ingen i det hele tatt, men er en ren oppfordring til hat og vold. Derfor bør den fjernes fra Google og andre søkemotorer.

Dette mener jeg fremdeles, flere år etter at jeg signerte en underskriftskampanje for å få et anti-semittisk nettsted fjernet. Ubehagelig nok fikk jeg en påminnelse i går da jeg googlet meg selv, for listen over de som hadde skrevet under var blitt publisert på et nazistisk nettsted. 

Min opprinnelige kommentar, om at jeg har besøkt Auschwitz, stod der sammen men andre som heller ikke syntes noe særlig om nazistisk hatpropaganda, under en spottende overskrift som var en omskrivning av Schindlers liste.

Om hensikten var å true eller spotte skal jeg ikke si, men melding er sendt Google.

Gå til innlegget

Dersom Al Nusra fortsetter fremgangen kan alternativet for særlig alawittene bli massakrer eller flukt ut av Midt Østen. Da blir valget vi stilles overfor ikke om hvordan vi kan utnytte ressursene best, men om å forhindre folkemord.

Av Syrias mange flyktninger og er det mange som er internt fordrevet og mange som nå befinner seg i naboland som Tyrkia, Libanon og Jordan. I tillegg er det mange som ennå ikke har flyktet, men som vil kunne komme i fare om krigen nærmer seg deres områder. Felles for både flyktninger og de bofaste er at utsiktene til å kunne vende tilbake til livet de hadde før, i stor grad avhenger av utfallet av borgerkrigen.

Krigen, mellom alawitter og sunnier, er av mange beskrevet som en utmattelseskrig. Sunniene har større befolkning og mektigere støttespillere, derfor er det grunn til å forvente at de vil vinne på sikt. De har også hatt en del viktige seire i det siste, som urovekkende har kommet gjennom grupper som Al Nusra.

Skulle denne gruppen fortsette fremgangen, og det ikke skjer noen inngripen i kystområder som Latakia i vest, der alawittene dominerer, bør man begynne å tenke på konsekvensene. I en reportasje som ble vist på TV for noen år siden, var slagordet: «de kristne til Beirut, nusayriene (alewittene) til graven». Bak det ligger mer enn at alawittene er Assads folk, mens de kristne mer synes å være på siden av konflikten. Det ligger også en religiøs dimensjon, ettersom alawittene historisk ofte har vært regnet som kjettere. I normale tider hadde det kanskje betydd mindre, men tatt i betraktning hva som skjedde med yesidiene i Irak og hvem de ledende opprørsgruppene nå er (Al Nusra, ISIL), bør det ikke tas lett på.

Et scenario der de kristne flykter retning Libanon eller vestover, mens alawittene utsettes for folkemord i de store byene og i Latakia, er ikke utenkelig. Uten militær intervensjon for å forhindre det, i krigens sluttfase, vil eneste alternativ for mange være varig flukt ut av Midt Østen.

Kommer vi dit blir ikke spørsmålet om å hva vi skal gjøre for personer som er trygge i begredelige flyktningeleire, der valget står mellom å ta et mindre antall permanent til Norge, eller sette penger til side for hjelp i leirene og for gjenoppbygging i fremtiden for et større antall, men om det som helt grunnleggende går på å redde liv.

Gå til innlegget

Hva en enkel test kan fortelle...

Publisert nesten 8 år siden

Etter nyttår sendte jeg en prøve til et amerikansk selskap som har som forretningsmodell å fortelle sine kunder hva deres DNA beretter om. Jeg fikk ingen vonde overraskelser, men har fått hakeslepp over hva som kan leses ut allerede.

For et par dager siden fikk jeg resultatene av en test jeg hadde sendt til et amerikansk selskap, av nysgjerrighet primært. Jeg fikk vite litt om hva arveinstruksene i cellene mine forteller om meg, om mine helseutsikter, og min nære og fjerne familiehistorikk.

I løpet av få timer dukket det opp slektninger fra firemenninger og utover, nesten 1000 i tallet, over store deler av verden, fordelt på kartet. Jeg ble kontaktet av to, blant annet en inder som håpet å få hjelp til å få vite hvordan vi var i slekt, ettersom familien hans var indiske i flere generasjoner. Basert på en markør på y-kromosomet kunne testen spore historien spore farslinjen min til Nord Irland, mens det meste andre var skandinavisk eller nord-europeisk. Enda lengre tilbake hadde de til og med en undersøkelse som fortalte hvor mye neanderthal som var i meg. 2,5 % for de som lurer, mot 2,7 % i snitt for europeere!

Ønsker du å gå videre å teste på nære slektninger?”

Jeg takket ja. Det var som ventet ingen info om nyere slektsforhold som kunne være forskjellige enn hva man hadde trodd. Kun et som var eldre, den indiske seksmenningen, som lurte på hva som hadde funnet sted på 1800-tallet…

Selskapet kunne videre opplyse meg om min øyefarge og at jeg var mer langdistanseløper enn sprinter, at min hårfarge var brun og så videre, før selve helseopplysningene, som var det som jeg mest var nysgjerrig på å få testet.

”Vil du vite risikoen genene tilsier for at du kan få følgende sykdom: …. ?”

Gledelig var det at jeg ikke var bærer av noen arvelige sykdommer og stort sett så hadde jeg normal risk for det meste og ingenting avskrekkende, om en ser bort fra at det var noe mer sannsynlig at jeg ble overvekt enn snittet. Til gjengjeld var det mindre sjanse for både gikt og Alzheimer. Så i følge testen kan jeg kanskje se frem til en alderdom som smålubben, bevegelig og med klart hode.

Dette er bare starten. Inne på siden ble jeg stilt spørsmål om alt fra allergier til om jeg var en dag eller nattperson, som vil bli statistisk grunnlag som kan testes opp mot ulike DNA-kombinasjoner. Selskapet søker også gjennom vitenskapelige publikasjoner og det slår det meg at det kun skrapes i overflaten av hva som kan leses ut av informasjon i cellene.

Dette var jeg selvfølgelig klar over før jeg meldte meg inn og selv resonnerte jeg dit hen at jeg hadde mest bruk for informasjonen og så langt angrer jeg ikke.

Samtidig noe litt skremmende å tenke på hva som måtte kunne leses ut i fremtiden og hvordan slike tester under gitte omstendigheter ville kunne gi av ubehagelige opplysninger.

Hva tenker dere andre?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere