Knut Lindtner

Alder:
  RSS

Om Knut

Beskriv deg selv her
Jeg er pensjonert psykolog. Født 1945.
Hovedinteresser er spørsmålet om åpenhet og demokrati. Åpenhet må ikke bare proklameres, det er lett, men praktiseres. Det er vanskelig. Jeg har arbeidet i skolen og innen psykisk helsevern. Jeg er skeptisk til den overdrevne bruken av piller for å løse sosiale og personlige konflikter. Jeg har etter hvert blitt økende bekymret for alkoholbruken i samfunnet, etter min mening det farligste rusmidlet på grunn av den store utbredelsen og den rådende ukritiske (etter min mening) holdningen til det.

Følgere

Kriger på løpende bånd

Publisert rundt 7 år siden

Det forklarer også hvorfor fredsprisen aldri går til fredsarbeid, altså avspenning, forbrødring mellom nasjonene og nedrustning. For rustningsindustrien er slike tiltak døden og må bekjempes med all kraft.

                             

USA er et formaldemokrati. I praksis styres landet i dag av en sammenvevet masse av kapitalkrefter hvor krigsindustrien, finanskapitalen (Wall Street) og medieindustrien er de dominerende. Folk i USA kan velge mellom to partier som denne nye kapitalmakten kontrollerer, men de får tilbake den samme politikken: opprustning og fattigdom.

Hvis en godtar dette, og det er mye som tyder på at dette er rett, se f.eks. her http://steigan.no/2014/10/08/ny-studie-big-business-kontrollerer-public-tv-i-usa-ogsa/, da står vi overfor en situasjon som er langt farligere og mer uhyggelig enn de fleste i dag ønsker å ta inn over seg. Men det forklarer også en del uforklarlige hendelser.

Det forklarer hvorfor USAs regjering etter å ha støttet oppbyggingen av islamistgrupper på alle måter nå tilsynelatende plutselig snur seg mot dem fordi de synes å ha en annen dagsorden enn USA. Men her er også et påskudd til ny bombing, det er det krigsindustrien trenger. Aksjene til Lockheed Martin har nådd rekordnivå. http://www.bloomberg.com/news/2014-09-25/syria-to-ukraine-wars-send-u-s-defense-stocks-to-records.html.

Det forklarer hvorfor USAs regjering pøser inn milliarder i et flyprosjekt som aldri kommer på vingene, et prosjekt som en av konstruktørene bak F15/16 flyet kalte for en «kalkun», ikke en rovfugl akkurat. Han sa også rett ut at hensikten med prosjektet var å overføre penger til flyprodusenten Lockheed Martin (krigsindustri).

Det forklarer også hvorfor fredsprisen aldri går til fredsarbeid, altså avspenning, forbrødring mellom nasjonene og nedrustning. For rustningsindustrien er slike tiltak døden og må bekjempes med all kraft. Det er derfor vi får en amerikansk president som nobelprisvinner som sier at krig er fred.

Velkommen til den nye verden med nye ord for å dekke og kamuflere virkeligheten. Når vi ikke lenger har farlige kommunister og andre som arbeider for fred, avspenning og nedrustning å skylde på, er det godt at våre terrorister kan gjøres til fienden når det trengs nye milliarder til bomber og krig. Og har vi ingen terrorister lager vi noen. Bombing med fly og droner (Under Obama nå til sammen i 7 land) produserer terrorister på løpende bånd. Ingen i norsk offentlighet stiller spørsmålet om ikke krig er den verste form for terror. Kanskje det er vi gjennom vår krigsdeltagelse (Libya/Afghanistan) og ikke minst USAs regjering som er de verste terroristene.

For å få befolkningen til å godta disse utgiftene og nye kriger (fattigdommen øker i USA), må media produsere nye trusler som skremmer dem opp. Hvordan dette skjer kan en lese her http://bevegelsen.no/ i en artikkel av den amerikanske professoren James F. Tracy som forteller hvordan dette har utviklet seg til en veritabel suksess-historie. Det startet under 1. verdenskrig for å «selge» krigen i USA til en tvilende befolkning og har fortsatt med stadig nye og mer effektive virkemidler frem til i dag.

Derfor kan vi ikke lenger tro at det som sies er sant. Vi må se det som skjer. At Russland annekterer Krim, selv om flertallet ønsker det, blir fremstilt som et fryktelig brudd på folkeretten. Ble noen drept?

At USA invaderer stater i Midtøsten, knuser land, dreper hundretusenvis og legger øde blomstrende økonomier, fører ikke til noen reaksjoner her til lands. Tvert imot: vi er villig med på galskapen. Derfor vil vi også bli hjemsøkt.

Gå til innlegget

USA bomber i Syria

Publisert rundt 7 år siden

Dessuten begynner jeg å tro at det å holde en krig gående er et viktig mål, siden det er krigsindustrien og Wall Street som i realiteten i stor grad styrer i USA. Våpenhvile og fred er som å banne i kirken i disse kretsene.

                                  

 

Bakgrunnen for dette er at ISIL angivelig avanserer i Irak og truer hele stabiliteten i Midtøsten. Men ISIL er forsynt med våpen fra USA og betalt og trent av Saudi-Arabia og Qatar. Her er det noe som ikke stemmer.

Som enda et tiltak skal de såkalte demokratiske opprørene nå utstyres og trenes for at de også skal delta i kampen mot ISIL. Imidlertid hevder representanter for disse gruppene, som ikke lenger er en kraft i kampen mot den syriske regjeringen, at de samarbeider med ISIL for å styrte denne regjeringen.

Våpnene flyter også mellom disse gruppene, f.eks. når grupper fra de «demokratiske opprørsgruppene» hopper over til ISIL. Her er det ingen vanntette skott

I USA sier flere generaler at en ikke kommer utenom bruk av bakketropper hvis en skal oppnå noe. Bombing er vel og bra men ikke tilstrekkelig. Det neste blir sannsynligvis innsats av bakketropper fra USA. Kongressen i USA har lammet seg selv i flere måneder fremover og vil komme tilbake til et fait accomplis, en fiks ferdig krig.

Et av virkemidlene for å skape en opinion for å få til dette var oppblåsingen av halshuggingen av to amerikanere. Men dette er en del av lovgivingen i Saudi-Arabia hvor hodene fjernes på flere ti-talls mennesker hvert år. De skal altså inngå i en koalisjon mot ISIL fordi de praktiserer den samme metoden som er en del av lovverket i Saudi-Arabia. Tro det den som vil.

USAs regjering vil ikke samarbeide med regjeringen i Syria eller Iran i kampen mot ISIL. Hvis det er ISIL som er målet måtte det være den mest effektive strategi. Men antagelig er det Syrias regjering som er målet. Dessuten begynner jeg å tro at det å holde en krig gående er et viktig mål, siden det er krigsindustrien og Wall Street som i realiteten i stor grad styrer i USA. Våpenhvile og fred er som å banne i kirken i disse kretsene.

Det eneste vi kan være sikke på er at det som offisielle kilder sier ikke er sant. For å selge kriger må det feite løgner til.

Gå til innlegget

Nok et veteran-selvmord

Publisert rundt 7 år siden

Det er ikke slik at det du opplever «går inn det ene øret og ut det andre». Det er motsatt, det går inn og gjør noe med deg.

Den nå kjente amerikanske krigsveteranen David George, har nettopp tatt sitt eget liv i kjølvannet annonseringen av en ny krig i Midtøsten.

På et møte som kan sees her

http://www.truthdig.com/avbooth/item/beloved_young_war_veteran_kills_self_after_obamas_war_announcement_20140919

snakker han om erfaringen fra behandlingen med ulike typer terapi. Han kritiserer hjelpeprogrammet i USA, VA, som ikke er i stand til å nå frem til «dypet i våre sår». Veteranprogrammet forstår ikke hvor alvorlig sjelen vår er skadet av krigen.

Han betrakter anti-krigsarbeidet som det viktigste midlet for å hele seg selv, for å gjøre seg frisk. «Jeg marsjerte med mine brødre og søstre til Nato-møtet og kastet våre medaljer tilbake. Og dette bidro til at noe inne i meg slapp taket. Jeg vet ikke hva det var, men det bidro til helingen av sjelen min.»

Terapeuten hans noterte at Veteranprogrammet, VA, aldri kunne lansere noen slike virkemidler. De er for politisk ladet. De som arbeider i regi av dette programmet kan aldri si: «Du må organisere en protestmarsj hvor 100 000 veteraner går mot Pentagon.»

Georg svarte: «Hører du hva du sier? Du forteller meg at du ikke kan gi meg de nødvendige ritualer og seremonier som jeg trenger, som en generasjon trenger for å reparere sjelen sin.»

På dette møtet fremførte han også sangen sin, A soldiers hart, som er en protest mot krigen og en kritikk av det som kalles PTSD, eller på norsk «post-traumatiske stress forstyrrelser.»

For min egen del må jeg si at hans viktigste budskap er at kriger ødelegger mange som deltar i dem på en eller annen måte. Og særlig er de ødeleggende når krigene ikke kan rettferdiggjøres slik f.eks. USAs nå mange kriger i Midtøsten blir begrunnet.

Hans andre viktige melding er at tradisjonell terapi overhode ikke er på skuddhold av de problemene f.eks. krigsveteraner står overfor når de komme hjem både med skader på kropp og sjel. Hans budskap er at sammen må vi sloss mot de kreftene som organiserer, ønsker og gjennomfører kriger.

Hans synspunkter når det gjelder terapi stemmer med min erfaring fra arbeid med norske veteraner fra FN-styrken i Libanon. Selv om de ikke var direkte deltagere i krigshandlinger sliter mange i ettertid med meget alvorlige ettervirkninger som følge av de de var vitne til gjennom innsatsen sin der. Det er ikke slik at det du opplever «går inn det ene øret og ut det andre». Det er motsatt, det går inn og gjør noe med deg. Har du opplevet fryktelig ting gjør det fryktelig ting med deg. Har du gjort fryktelige ting er det mye verre.

Den nye krigen i Midtøsten vil føre nye fryktelige opplevelser til kanskje millioner av mennesker. Jeg kan ikke forstå at noen kan rettferdiggjøre dette, særlig ikke de som tidligere har finansier og utrustet ISIL, altså USAs krigskrefter, Saudi-Arabias sjeiker og andre.

Den norske regjeringen er som vanlig knemyk for krigskreftene i USAs ønsker.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere