Arnt Folgerø

Alder:
  RSS

Om Arnt

Følgere

Publisert over 8 år siden

Lars Gule: jeg har ikke skrevet at noen av debattantene her inne har filosofisk skolering, og jeg har forsåvidt ingen tro på at dine motstandere her inne har en slik skolering, med unntak av Sandemose som jeg kjenner litt til fra gamle dager. Det jeg skriver, er at de kan plasseres i den analytisk-filosofiske tradisjonen, der jeg mener at også du kan plasseres, blant annet med dine ekstremistdefinisjoner. Man trenger ikke å være skolert filosof for å ha synspunkter som har et filosofisk utgangspunkt og implikasjoner. Det skjønner vel også du? Om om du har filosofisk skolering er et annet spørsmål. På meg virker det som om det heller er tvilsomt på tross av din postdoktor-tittel. 

Jeg har heller ikke skrevet at Sandemose har deltatt i ekstremistdiskusjonen på verdidebatt, men at han deltar i kritikken av deg (og jeg hadde håpet at flere skolerte filosofer kunne ha tatt del i denne jobben, men de orker vel ikke av ulike grunner). Så Gule, du må følge dine egne råd og anbefalinger og lese det som står og ikke tillegge folk egenoppdiktede uttalelser. Det er vel ikke noe i veien med lese-evnen?

Jeg var kanskje litt for ydmyk da  jeg skrev at det er mangel på kunnskaper som gjør at jeg ikke orker å gå løs på dine "ekstremiteter". Det er nok helst andre grunner som teller, og jeg tror jeg gir meg med disse bemerkningene, ihvertall i denne omgangen.  Dine antagonister på verdidebatt har som tidligere sagt gjort en bra jobb, og jeg må si at jeg ønsker dem all lykke til i fortsettelsen. Og du skjønner sikkert hvorfor?

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

                                       GULE I VERBAL GRANATSTORM

 

Det har vært en fattigdom på svar fra postdoktor Lars Gule i det verbale granatregnet han er blitt utsatt for i den debatten som har reist seg på verdidebatt om Gules ekstremistdefinisjoner etter at Sverre Avnskog tok opp ekstremistproblematikken for noen dager siden. Og på direkte spørsmål fra Jørgen Sandemose om Gule kan begrunne sine påstander om at Sandemoses’ gjengivelse av Mattias Gardell er tåpelig og at Sandemose skal ha styrt en referering fra et møte i NFF, er det helt stille fra postdoktoren. Det er litt uvant fra kar som ikke ser ut til å la noen anledning går fra seg for å fortelle ”sannheten” til folk i ulike fora. 

 

Kan det ha noe med å gjøre at utfallet mot Sandemose avslører spekker i den saklighetskappen han til enhver tid henviser til når han selv langer ut og erklærer folk for rasister, ekstremister, fascister sammen med resten av det innholdsrike injektiv-batteriet han råder over. For Gule har vel ikke grunnlag for å beskylde Sandemose for å ha brukt skjellsord eller vært usaklig i sitt innlegg om den fullstendige mangel på vanlig folkeskikk og annen skikk som preget møtet i NFF?

 

Jeg kan verken se at Sandemose har vært usaklig eller tydd til skjellsord sitt innlegg om den mer enn tvilsomme atferden og umoralen som administrasjon har utvist i denne saken. Og jeg har gjennom årene leste en god del debattartikler av Jørgens Sandemose uten at jeg kan huske at han har opptrådt uhøvisk og usaklig i noen debatt. At han kan være skarp og dermed såre sine antagonister, er så, men det er jo noe Gule sier han og vi andre bør tåle i en debatt. Ja, det skulle vel bare mangle. Man kan være uenig med Sandemose, og det kan også jeg være, men Sandemose er en forebilledelig og høvisk debattant, så jeg venter i spenning på Gules svar.

 

Det er ellers all grunn til å rose dem som har tatt opp Gules ”ekstremiteter” her på verdidebatt, for i det politisk korrekte Norge kan jeg ikke se at det er gjort før. Det tjener Avnskog, Sandemose, Ståle Halse, Sindre Rudshaug og Bjørn Wichstrøm all ære at de har tatt opp kritikken av en mann som turer fram som en bulldoser i det norske samfunnet med ”ræva på sannheten” som det heter i folkelig tale. Ord jeg selvsagt ikke skulle ha brukt, for folkelig tale kan være nok til å trigge stempeljernet hos Gule.

 

Jeg har verken tid eller lyst og kanskje heller ikke kunnskaper nok til å ta opp Gules standpunkter. Det har mange av de nevnte debattørene gjort såpass grundig og med utgangspunkt i noenlunde det samme analytisk-filosofiske grunnlaget som Gule selv står på, med unntak av Sandemose, at det ikke er behov for å si så mye mer om saken. Særlig Halse og Rudshaug (som vel faller trygt inn under Gules ekstremistdefinisjon?) tar opp de inkonsekvenser og motsigelser som oppstår når folk som Gule absolutterer sine standpunkter og argumenter, finner fram til ”verdens beste ekstremistdefinisjon” og hever den opp til en universell og dermed uangripelig sannhet.

 

 De dyktige debattører på verdidebatt har vist at Gules vitenskapelighet og saklighet er en kappe han bærer for å skjule en helt klar ideologisk og politisk agenda. En viktig del av denne agendaen er å sette politiske grenser for samfunnsdebatten ved å vise til ”universelle verdier” og ”sannheter”. Og jeg synes også debattantene har klart å vise at Gule er en varm forsvarer av den etablerte ”sosialdemokratiske” orden når det tjener hans sak, og det virker det jo som den ”sosialdemokratiske” orden gjør hele tiden.       

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere