Arnt Folgerø

Alder:
  RSS

Om Arnt

Følgere

USA og FN

Publisert rundt 5 år siden

 Ben Økland: "Omtrent helt siden opprettelsen av FN har det foreligget en konkurransesituasjon mellom USA og FN om hegemoniet på verdensarenaen. Supermaktsambisjoner forkvakler."

FN ble initiert og "grunnlagt" av USA, og USA har i det store og det hele styrt organisasjonen siden (selvsagt med motstand, i den kalde krigen fra USSR). Denne styringen har vært så sterk at man kan si at FN er USAs redskap i "demokratiseringen" og globaliseringen av verden. Og FN er en svær maktfaktor i det som kan kalle den vestlige, ideologiske imperialismen ("demokratiseringen" av verden). Men organisasjonen, slik den er i dag, er også en agent for andre interesser med USA svevende som en økonomisk og ideologisk overkikador for organisasjonen (USA er FNs suverent største økonomiske bidragsyter). Eksempel på andre interesser er islam, representert av de islamske statene som ofte opptrer som en blokk i organisasjonen. Ved siden av den innflytelsen fra vestlig (moderne) livsstil gjennom kapitalismens økonomiske herredømme, er FN i dag kanskje den viktigste ideologiske påvrkningskanalen for den globale kapitalens prosjekt om å gjøre kloden til "en verden".

Gå til kommentaren

John Mearsheimer

Publisert rundt 5 år siden

John Mearsheimer, helt riktig Schønning, beklager feilen. Les hans bok om hvordan Israel og den neokonservative "gjengen" var den viktigste drivkraften for å få USA til å gå i krig mot Irak

Jeg har holdt meg til innlegget ditt og tolket dine meninger og holdninger ut fra det. Hva du ellers har skrevet, vet jeg ikke noe om, men det må være forklaringen på at du bringer AAB, Peder Fjordman Jensen og Hege Storhaug inn i ordskiftet. Jeg skjønner ikke helt hva de har her å gjøre. De to sistnevnte skal ha all ære for å ha brakt andre perspektiver inn i samfunnsdebatten enn det vanlige politisk korrekte demagogien,  og de blir jo også en del lyttet til, i hvert fall Storhaug, hvis vurderinger jeg har sans for, selv om hun til sine tider kan være slumsete med fakta. Husk hva Hegel sa: Das wirkliche ist das wirkliche (sirkeldefinisjon som faktisk sier noe viktig). 

Gå til kommentaren

Forebilledlig?

Publisert rundt 5 år siden

Hårstad: "Siden du trekker fram Craig Roberts som en forbilledlig intelektuell,Folgerø,kan du finne en eneste setning av han fra 2016 hvor han skriver at faren for en global storkrig er "tynn luft"?2

Jeg har alldeles ikke trukket fram Craig Roberst som en forebilledlig intellektuell, men som en person som jeg mener tilhører det man vi kan kalle en maktkritisk opinion i USA. Roberts er absolutt en som advarer mot et USA på krigens veier, og jeg kan ikke se at han mener at faren for storkrig er "tynn luft". Det er min egen vurdering, og ikke Roberts. Hvis jeg skal trekke fram en forebilldlig amerikansk intellektuell, er det jøden Paul Gottfried. Noen her i landet burde å få oversatt noen av bøkene hans til norsk, kanskje det ville fremme en debatt om den politiske korrektheten som råder i "Steinrøysa". I USA har han jo hatt et visst gjennomslag.

Gå til kommentaren

Gates

Publisert rundt 5 år siden

Hårstad: "Kanskje Folgerø har lyst til å se på Gates tanker. Det er iallfall ikke tynn luft."

Ja, gjerne det. Legg ut ei lenke til artikkelen, hvis det er mulig.

Noe av det imponerende med USA er at det finnes noe som bortimot kan kalles en kritisk opinion i landet, med folk som har jobbet på innsiden av makten, som Paul Graig Roberts, eller akadeomikere som Robert Mearsheimer og Paul Gottfried som er nådeløse i sin kritikk av den amerikanske makteliten, og som dessuten er ute og holder foredrag i forskjellige fora. Noe slikt er fullstendig utenkelig i Norge der, for det første, ikke noen slik folk finnes (Norge er et lite og folkefattig land), og hvis de finnes, er de utestengt fra å slippe til med kontroversielle synspunkter i mediene og må gi ut skriftene sine på egen hånd.

Den moderne politiske korrektheten er moralsk sett veldig aggressiv, men fysisk sett ikke-aggressiv, dog er det klart at det finnes militære og fysiske aggressive personer og krefter som bruker politisk korrekthet som ideologisk skalkeskjul. I det sivile ser man også eksempler på det i Antifa-rørsla i Tyskland og likesinnede i andre land, som Blitz og venstre-ekstremister her i landet. Den politiske korrekthetens ideologiske hegemoni er så sterk  i de vestlige samfunnene, at de færreste er klar over det fordi de er en del av denne ideologien. Den ligger så å si i "blodet" på folk flest i disse samfunnene og er resultat av en indoktrineringsprosess i demokratiets navn som er utrolig og imponerende, hvis man ser det fra en beundrende synsvinkel, altså med etablissementets briller. Og det er nok med slike briller Schønning anskuer verden, han som de aller fleste andre.

Gå til kommentaren

Positivt og negativt

Publisert rundt 5 år siden

Til Schønning: Man kan ikke la hva som er positivt eller negativt være kriterier for hva som skal formidles av nyheter. Utgangspunktet må være at man formidler det som er viktige hendelser og hvorfor hendelsene skjer, altså bakgrunnen og forklaringen på det som skjer. Men her får vi jo et problem med å avgjøre hva som er viktig og hva som er mindre eller ikke viktig. Også hva som er positivt og negativt er heller ikke intersubjektive størrelser, slik at problemene med nyhetsformidlingen møter man på alle nivåer og plan. Noen nyheter er mindre infisert av politikk enn andre. Et vulkanutbrudd for eksempel, er ikke resultat av politiske og menneskelige vedtak, og man trenger ikke annet enn å kartlegge konsekvensene av utbruddet, noe som kan være vanskelig nok. Årsaken er det geologene som kan si noe om. Blant dem kan det selvsagt være ulike teorier, men i naturvitenskapene er det stort sett vitenskapelig konsensus på mange områder.

"Positive" nyheter er det ingen mangel på. De politisk korrekte mediene bringer "positive" nyheter hele døgnet, dag ut og dag inn, og kritikken er nærmest fraværende. Jan Hårstad gjør en meget viktig jobb ved å rapportere om det som går under radarene i de etablerte mediene. At han erklærer den tredje verdenskrig annen hver dag, er noe vi får ta med på kjøpet.

Man skulle tro at globale økonomiske struktuerer ville gjøre sjansen for en storkrig i dag mer sannsynlig enn for 50-100 år siden, men det er andre faktorer som gjør at sjansen for globale storkrig i dag er mindre hos dem som er i stand til å føre en slik krig. At det lekes med ulike krigsscenarier i militære overkommandoer i de ledende militærmaktene i dag, er ikke  annet enn det man kan forvente ut fra det som disse personene er pålagt som en del av jobben sin. Men å mene at slike "leker" er det samme som konkret å planlegge en krig som man faktisk ønsker og som man mener skal finne sted, er nok grepet ut av ganske "tynn luft", for å si det på den måten. Verden av i dag er en annen enn verden av i går, også på dette området.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere