Arnt Folgerø

Alder:
  RSS

Om Arnt

Følgere

Platons slaveri

Publisert nesten 5 år siden

Sandemose: "Han nevner ikke den forskjell til dagens samfunn som ligger i at Platons idealstat var basert på slaveri. Men Rimehaug mener kanskje at så er tilfellet også her og nå?"

Jeg holder meg til det Rimehaug skriver, men dersom jeg får lov til å legge fram en hypotese, vil jeg tro at han ikke mener vi i dag lever under forhold som kan sammenlignes med Platons idealstat. Og det har han jo på mange måter rett i. Noe annet, som ikke er en hypotese, men som jeg vel kan kalle iaktagelser og empiri, er at Rimehaug er en av dem som her inne trekker fram fortidens filosofer med brask og bram for å gi sine synspunkter en slags filosofisk kredibilitet og legitimitet. Men sett fra mitt ståsted, ser det ikke ut som om Rimehahug forstår verken dagens samfunn eller forditidens filosofer så mye at det monner. Det han presterer, er stor sett politisk korrekt skvalder som sikkert flertallet her inne har utbytte av, og som jeg dessverre kaster bort tida på av og til.  Fy skam deg, Folgerø!

Gå til kommentaren

Kom igjen Rimehaug

Publisert nesten 5 år siden

 Rimehaug: "Trump er først og fremst et symptom på denne krisen. Vi bør rette mer oppmerksomhet mot årsakene."

Ja, sett i gang Rimehaug. Du disponerer jo avissidene og plassen her på nettstedet så å si fritt. La oss nå få høre hva en representant for den opplyste offentligheten har å si om årsakene til demokratiets forfall i stedet for platte og snusfornuftige parallellføringer med utgangspunkt i Platon,  politisk korrekte uttalelser og en slags kontrafaktiske påstander om demokratiet nå og da. Vis nå hva som bor i deg Rimehaug! Det kan jo tenkes at det er noe mer enn det skvalderet du her bringer til bords?

Gå til kommentaren

Hvorfor tenker,skriver man?

Publisert rundt 5 år siden

Ja, hvorfor skriver man og tenker man om man ikke ønsker en politisk omveltning, spør Sandemose med rette. Jeg skal svare kort på det. I den norske hytte-, bil-, konsum- og villavelferdsstaten er den politiske galskapen blitt så tilslørt, men likevel så absurd, at "normale" mennesker resignerer. Det er spennvilt det som foregår, og det eneste man kan gjøre, er å lage litt h----vete for makta, som min gode venn Steinar Bastesen bruker å si. Og det prøver jeg å gjøre i skriftlig form. Det h---vete jeg eventuelt lager, er ved å stille makta spørsmål som de ikke burde ha mulighet til å vri seg unna, men i dagens medieverden har de ingen problemer med å vri seg unna det som er som en fluelort å regne.  Det finnes ingen kritisk offentlighet i Norge, hadde den eksistert, ville jeg muligens ikke sett så svart (realistisk) på det.  

Bye kommer med interessant innspill, men hans teorier om det britiske imperiet som kontrollør av verdens gang og skjebne, er nok for luftig for meg. Bye burde stille seg mer kritisk til "informasjon" han finner på nettet. I likhet med mange her inne, henger Bye fast i en forgangen fortid. Den verden vi lever i nå, er en helt annen verden enn i går, ikke på alle måter, men på mange måter. Jeg har verken tid eller evner til å ta opp de problemene han reiser, men det er jeg sikker på at andre har. Sandemose har et bra grep på økonomi og kan kanskje med innspill.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden

Sandemose: "Dette ikke minst fordi arbeiderklassen ikke kan allliere seg med andre klasser, men derimot bare med masser uten klassetilhørighet – så som de mellomlagene Folgerø overlegent hentyder til når han snakker om butikkansatte. (Kan Folgerø virkelig være opptatt av omveltninger når han snakker nedsettende om slike kjernefolk? Hva er i veien med dem? De hører dessuten per definisjon ikke med i noen 'middelklasse'.)"

Sandemose: For det første skriver jeg og mener at butikkansatte, folk i logistikk og transport (lagerarbeidere, laste- og varebilsjåfører osv.) tilhører arbeiderklassen. Dette er et segment som omfatter 300.000-400.000 mennesker mens industriarbeidere utgjør 40.000 personer (tallene er ikke faktasjekket, jeg tar dem fra hukommelsen). Arbeiderklassens sammensetning er en helt annen enn på Marx sin tid, ja ikke bare det, den er helt forskjellig fra den var for 50 år siden. Jeg har aldri snakket nedsettende om arbeidsfolk, verken butikkansatte eller andre. Da måtte jeg i tilfelle snakke nedsettende om meg selv, og det kan jo hende at jeg gjør, men ikke i forhold til yrke og jobb (jeg har jobbet både som lastebilsjåfør og bak skranken). Det som Sandemose oppfatter som nedsettende i min beskrivelse, men ikke er det, er den rollen som butikkansatte er satt til å utføre, det å smile og ønske folk en god dag. Sandemose burde tenke over hva slags følger dette har, både på individnivå og kollektivt nivå.

I de siste 25 årene av mitt yrkesliv vasset jeg rundt i politiske korrekte journalistmiljøer, der middelklassetenkemåter, iblandet pseudomarxisme og "Oslofjo-3-humanisme, fullstendig preget forståelse og praksis, og jeg skjønte hvorfor og hvordan den politiske korrektheten er blitt vår tids ideologi. Da skjønte jeg også hvor "borgerliggjort" det norske samfunnet var blitt og at arbeiderklassen hadde tapt.Samfunnet er så gjennomsyret av politisk korrekthet at det er nifst, sett fra min synsstad. Samfunnet er vaksinert mot motforestillinger, og indoktrineringen, legitimert gjennom det borgerlige demokratiet, er så total, at hadde Hitler og Stalin kommet igjen og sett hva hva det borgerlige demokratiet har oppnådd uten fengsler, uten utryddelsesleire, uten nakkeskudd og uten psykiatriske klinikker for politisk opposisjonelle, ville de bøyd seg i støvet av beundring. Det er dagens situasjon. Å ikke å erkjenne det, er å melde seg ut av virkelighetens verden.  

Gå til kommentaren

Hvem er oss

Publisert rundt 5 år siden

Sandemose: "Dette er for så vidt bra og greit. Dere utgjør en reservetropp og nyttig alliert for oss. Men vårt poeng er at arbeiderklassen må og skal lede denne bevegelsen mot borgerskapet. For det er bare trusselen fra lønnsnivået, og dermed fra den organiserte klassen, som gjør det nødvendig for dameherrene å skape korporative strukturer."

Jeg gjentar meg sjøl og vil nok få  de samme beskyldningene tilbake som før. Men Sandemose, hvem er oss?? Arbeiderklassen i tradisjonell forstand ligger nede med brukken rygg i Vesten. Fagforeningemedlemskap er noe som blir stadig sjeldnere, og dagens arbeiderklasse består for størstedelen av de som sitter i kassa på Rema & co og ønsker kundene en god dag. Fagforeningene domineres av provenyfinansierte offentlige ansatte som utgjør kjernen i partier som Ap, SV og Røst og som ønsker arbeiderklassen til -----vete. Vi lever ikke lenger i 1950, men i 2016. Å tro på politiske omveltninger uten at middelklasselagene er med, er å tro på julenissen, som jeg sluttet å tro på i 3-årsalderen.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere