Nina Karin Monsen

Alder: 78
  RSS

Om Nina Karin

Filosof, forfatter og statsstipendiat.

Følgere

Kjønn er ikke følelser

Publisert nesten 5 år siden

Samfunnet må advare mot farene ved den homonormative ideologien.

Luca Dalen Espseth og Jan Elisabeth Lindvik svarer meg på debattplass i Vårt Land. I stedet for å argumentere, refererer til sine egne følelser. 

Selv viste jeg til den store undersøkelsen Gender and Sexuality, utført av Paul McHugh og Lawrence S. Mayer. Den kan lastes gratis ned fra nettet. Jeg håper at alle som er opptatt av denne helt sentrale debatten i vår tid, gjør det. Den er lettlest og oversiktelig. Disse forskerne kom til det resultat at det er etter endret livstil til homoseksualitet og fysisk kjønnsskifte at store problemer oppstår og selvmordsraten øker.

Dette betyr at samfunnet først og fremst må advare mot farene ved den homonormative ideologien. Slik man gjør ellers på sigarettpakker, osv. Hvorfor ser vi ingen fareskilt mot kjønnsforvirringen?

Følelser er ikke et argument i noen debatt. Vi er alle fulle av de forskjelligste følelser. Da jeg skrev boken Kunsten å tenke, en filosofisk veiledning til et bedre liv, telte jeg ord for følelser. Jeg kom til ca. 1200. Når vi er trette og syke, føler vi ofte noe helt annet enn når vi kjenner oss ovenpå. Mange har et følelsesliv som en jo-jo. 

Å hevde at jeg skulle anta at noen er mindre verdt enn andre er trist lesning. Min eldre bror som er psykisk utviklingshemmet og lettere autistisk, ble mobbet som barn og det var smertefullt for oss alle.  

Det er ingen løsning for noen at samfunnet endrer syn på elementære fakta om menneskets vesen, og forholdet mellom kropp, sjel og ånd. Kjønn er noe gitt, naturlig og essensielt, det er ikke en følelsessak eller et definisjonsspørsmål. 

Det er tragisk og trist å se dokumentarer som nå stadig sendes i media om barn og unge som skal være født i feil kropp. De er rammet av en politisk ideologi som skjærer i stykker menneskesynet, der sjelen var før er det kommet en kjønnsidentitet, og denne kan man sjonglere med så mye man vil. Kan noen det, kan alle det. Dette har ingenting med rettigheter å gjøre.

Hverken homonormative kjønnsforskere eller politikere kan endre den menneskelige realitet. Alle må forstå seg selv som en bestemt kropp. Noen er kortvokste, andre svært høye, noen tynne, andre tykke, noen unge, andre gamle. Gamle sier ofte at de føler seg unge. Det er talemåter som fortrenger tanken på alderdommens sykdommer og nærhet til døden. Det gir håp, men ingen tror at det er sant.

Lindvik synes at man i Norge er heldig som kan være juridisk kjønn som ikke stemmer overens med virkelig kjønn. Det som er bra er at da kan angre uten å ha ødelagt kroppen sin. Det ville være ille hvis alle ville ha nytt juridisk kjønn, morsomt i en film, men ikke i virkeligheten. Jeg tror ikke at mye forvirring på en gang er sunt for helsen.

  

Gå til innlegget

Jeg innrømmer at jeg er en person

Publisert nesten 5 år siden

Eirik Steenhoffs anmeldelse av boken min oser av motvilje. Og alle vet at dyp motvilje ikke er grunnlag for forståelse.

EIRIK STEENHOFFS ANMELDELSE av boken min Kampen om seksualiteten, Ytringsfrihet – hat – tankekontroll, oser av motvilje. Alle vet at dyp motvilje ikke er grunnlag for forståelse. Han har brukt tre måneder på anmeldelsen.

Han hevder boken ikke gagner saken. Hans sak er «en grundig, dempet og ikke-støtende analyse av det fremherskende synet på kjønn og seksualitet». Det som er støtende for ham er ikke et kriterium han kan bruke som anmelder. Det er private følelser som skal settes til side.  

Aller først: Steenhoff kaller personalismen for såkalt. Personalismen er som Emmanuel Mounier skrev en filosofi, en levemåte og en metode. Min bruk av egne erfaringer er ikke privat, de eksisterer i media, de er offentlige og gir et viktig bilde av hva det er å tre utenfor den politisk korrekte homonormative ideologien. Jeg håper at alle som har erfart noe lignende som jeg gjorde i 2009/10 og som fremdeles ligger der, foretar en slik analyse. Da kommer samfunnsdebattens premisser frem i lyset. Det kunne selvsagt vært ønskelig at det var andre som også analyserte, men jeg vet bare om slike som henger meg ut som mer eller mindre hatkriminell.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pavene Johannes Paul og Benedikt var/er personalister. Personalismen tar utgangspunkt i personens virkelighet, ikke det subjektive/private eller det objektive, men en sammensmelting av de to. Slik det hele mennesket er en sammensmelting av kropp og sjel, styrt av ånden. Jesus liv er forbilde for personens liv. Se min bok Det elskende menneske, person og etikk.

Steenhoff ble støtt av bruken av ordet onani om homoseksuell praksis, og oppfatter det fordømmende. Hvorfor forklarer han ikke. Jeg gjør det ikke, jeg har levd med Freud, Reich og nyfeminismen og har ingen problemer med å skrive og snakke om seksualitetens virkelighet. Det er ikke første gang jeg gjør det. I 2009 kalte forøvrig Karen Christine Friele silkehomsene for intellektuelle onanister. Jeg tror tiden har løpt fra snerpede teologer.

Steenhoff ønsker seg et forståelsesfullt bilde av en seksuell kulturrevolusjon som har snudd alt opp ned. Snakker han for barn som mister rett til far? Som må leve med tap av sosial identitet? Vi som er heterosentriske lever nå med en homonormativ lovgivning, med homoekteskap, barnemarked som er raskt voksende, fødemor, eggdonasjon, utagerende seksualitet, porno på mobil for alle barn, ekstrem forvirring når det gjelder kjønn og seksualitet, kirurgi som endrer barns kropper for resten av deres liv, og kamp om toaletter. En verden der syvåringer studerer porno og media fylles med nye ord for både kvinners og menns kjønnsorganer. Hans snerpethet er ikke bare aparte, men farlig. Norsk homoekteskapslovgivning sidestilte forøvrig i 2009 onani mellom samme kjønn med heteroseksuelt samleie.

I et samfunn der alt er navn og elitene definerer skapningen, har nominalistene vunnet den filosofiske kampen. Det homonormative menneskesynet er skapt av politiske bevegelser som Black panters, Gay liberation Front, Womans liberation movement. Her er frihet og likhet totalt overordnede verdier, de står over både Gud og naturen. Seksualitet er politikk og brukes for å overføre makt til helt bestemte grupper og ta fra andre makt. Spesielt kristne skal miste makt. Vi skal tie, hvilket de fleste gjør.

Steenhoff gjør ikke noe forsøk på å beskrive analysene i boken om sammenhengen mellom ytringsfrihet – hat – og tankekontroll. Vi kan ikke ytre oss fritt i et samfunn, der de menneskelige realitetene er tabu, og lover om hatkriminalitet gjør at et galt ord kan straffes med en bot på ti tusen. Nå kan den som hevder å føle seg krenket anmelde uten bruk av bevis.

Steenhoff kolliderer med min bok, fordi jeg forsvarer naturen, eksistensen og essensen. Det innebærer også et forsvar for Gud. Gud er ikke bare et navn. Nye tankestrukturer er dannet, og de er synlige både i innvandringsdebatten og i seksualdebatten. Jeg tenker om disse strukturene, som personalist og deltaker i verden. Det som skjer i den offentlige debatten angår alle. Tankekontroll er tydelig i mange miljøer, ikke minst når tema er seksualitet. Selvsensuren er forsterket. De homonormative er skjulte ledere av tankepolitiet, de utgjør elitene i politikken, på universitetene og i departementene. Nå skal EU også forby bruk av kristne kors i det offentlige rom.

Homofili er ikke en biologisk dokumentert tilstand. Mange går frem og tilbake. Joseph Scarpia som har lang erfaring som utagerende homse fant veien tilbake i 40 års alder. Han kaller det for traumer, og advarer sterkt andre. Slik Walt Heyer advarer transer, han kaller det for seperasjonsangst. Selv ble han nesten 70 sa han gikk tilbake til seg selv som mann. Det er kunnskaper av denne sorten som homo seksuelle og transer og alle homnormative trenger. Det er tragisk at de ikke får den. Nå pågår den seksuelle revolusjonen på et annet plan enn på 60-70- tallet: Barn og unge skal ikke lenger lære at de har en sjel og en kropp som hører sammen, styrt av ånd, men at de har en kjønnsidentitet som de kan føle seg frem til. Det betyr at deres seksualliv ikke er kjønnsbestemt.

Steenhoff hevder analysen uteblir. Det er usant. Jeg analyserer utviklingen av ismene i flere kapitler, og analysen går langt tilbake i filosofihistorien til empiristene og nominalistene. Han klager over mangel på referenser. Jeg har to hundre og femti åtte. Noen av mine viktigste referanser er Jonas Gardell Tørk ikke tårer uten hansker. Han gjorde et sterkt inntrykk på meg. Det gjorde også Kjell Arild Pollestads fortelling om sitt møte med en barnelege i Paris i boken Eneboerliv.

Jeg er for åpenhet – homobevegelsens åpne politikk siden 1980 – støtter jeg. Det er vesentlig å vite hva mennesker står for og hva slags liv de(vi) lever. Personlige forhold er en premiss for forståelsen. Det er en stor forskjell på det private og det personlig.

Steenhoff skriver: Man forstår aldri helt om hun er for en absolutt ytringsfrihet eller om den bare gjelder egne meninger. Hva mener han? Om han tror at ytringsfrihet bare dreier seg om ytringer uten personlig sammenheng, burde han lese boken en gang til. Jeg er for frihet i ånden og språket. Åndsfriheten er en premiss ikke bare for samfunnet, men også for personer, i likhet med respekt for sannhet og rettferdighet. Det har vi ikke. Derimot lever vi i et ekstremt sosialt eksperiment med mennesker som benekter naturen, menneskets vesen og Guds virkelighet. Ytringsfrihetens verdier er ikke lenger støttet av kulturen, men angrepet.

For øvrig innledes boken ikke med sitater fra tankepolitiet, men med sitater fra forfattere som har slåss med og mot tankepolitiet: George Orwell, Tammy Bruce og Mick Hume. Noen sitater er fra Karen Christine Friele som viser at slik hun har tenkt om homoseksualiteten ikke lenger er lov å tenke. Ola Henmo i boken om Friele vier fem – seks sider til løgnene Friele og homolobbyen bar til torgs om meg i 2009 – 10. Han intervjuet 40 andre personer. Men han ringte ikke til meg. Noen får ikke snakke sant en gang om seg selv.

 

Gå til innlegget

Hvilken tvilling skal fjernes?

Publisert nesten 6 år siden

Det er altså på tide med en ny abortdebatt. Vi lever i en tid der moralske grenser for liv og død flyter i begge ender av livet, også et abortert foster kan bli råvare.

Vi lever i en tid der ordene vi bruker er avgjørende. Det er også lovgivers intensjon. Menneskelige ord er ikke tegn på papiret, de er intensjoner og meninger, de er personlige uttrykk og hører til i en begrenset sammenheng.

Guds ord hører til en annen kategori.

I 1978 vedtok Stortinget selvbestemt abort. Til en viss grad var jeg deltaker i diskusjonen. Jeg kan ikke huske at det noen gang var snakk om abort på tvillinger, trillinger og så videre.

I det hele tatt var det ikke så mange toppolitikere som snakket om moralske prinsipper og verning av liv, men 610.000 skrev under på protestlister i 1974.

Abort gjaldt retten for mor til å ­bestemme at et foster skulle dø, et foster som ble betraktet som en celle­klump på noen centimeter.

FN kalte senere abort for helserettighet for kvinner. Mødre fikk rett til å bestemme over unnfanget barns liv, gutt og jente.

Nå introduseres ordet fødselsreduksjon for abort på den ene tvillingen. Men det ene (eller de to, tre, fire) fostrene som kan fjernes på mors ønske, kan neppe velges av henne. Hun kan ikke si fjern det til venstre for det i midten? Kan hun like det ene fosteret bedre enn det andre på 12 ukers stadiet? Mine kunnskaper er ikke gode nok, men det betviler jeg.

Men legen kan se på ultralyd eller kjenne at det ene fosteret er mindre enn det andre, de flere andre? Jentefostre er minst? Og ville fjerne det? Da foretar abortlegen seleksjon ut fra kriterier som strider mot de verdiene som vårt samfunn ellers bygger på, nemlig de svakeste fostrene blir rensket ut, de sterkeste får leve?

Legen kan spørre mor hva hun synes, men hvem sier at det største fosteret må fjernes? Gutten? Mor vil høre på legen, men legen har ikke rett til å bestemme ifølge noen lov jeg kjenner til. Begge (alle) fostrene antas å være friske.

Om mor føder ett barn, er fødselen for det andre eller de andre allerede i gang. Det tar noen minutter mellom hvert barn som fødes.

Man kan altså ikke si at fødselen av tvillinger er mye hardere enn fødselen av ett barn, om ikke spesielle forhold som ikke kan overskues inntreffer. Keisersnitt kan like gjerne brukes for fødselen av ett, som av flere barn.

Dette er ikke et vanskelig etisk ­dilemma, hvis vi følger de normene som ellers råder i samfunnet. De svakeste skal beskyttes først. Det er kristen tenkning. Man skal ikke forakte svakhet og dyrke styrke.

Om dette er et prinsipp som ikke er til fellesskapets beste, debatteres ikke. Med rett til å fjerne ett eller flere friske fostre fra mors liv, følger det de sterkeste (guttene?) vil bli prioritert. Det får konsekvenser for den etiske forståelsen hos alle.

Konklusjonen må være at dette er spørsmål som lov­giver i 1978 ikke tenkte over, og at loven derfor ikke var ment å skulle dekke slike tilfeller. Det er altså på tide med en ny abortdebatt. Vi lever i en tid der moralske grenser for liv og død flyter i begge ender av livet, også et abortert foster kan bli råvare.

Det har også skjedd store endringer i mannsrollen siden 1978. Mange menn er faderlige på en moderlig måte. Far kan også ta vare på et barn. Om mor ikke kan tenke seg to, kan far klare det ene. Om mor ikke kan tenke seg ett engang, kan far tenke seg det, tanter, onkler, besteforeldre – venner.

I våre dager har man pakket ut foreldrebegrepet, det kan kanskje brukes til å redde noen barns liv. Det er på tide å bringe hele familien inn igjen i spørsmål om hvem som kan ta omsorg for uønskede barn. Abortloven bringer også mange sorger med seg, for de i familien som ønsker barnet.

Det moralske aspektet ved abort går aldri bort, nå blir den politiske slag­siden bare tydeligere og tydeligere.

Først publisert i Vårt Land 24.2.2016

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere