Njål Kristiansen

Alder: 66
  RSS

Om Njål

Jeg vil det skal føres en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Romerskkatolsk. Jeg er skeptisk til alle kirker som ikke har et felles læreembede.
Jeg vil at samfunnet skal være frihetlig og liberalt orientert med rom for alle slags mennesker. Som kristne bør vi føle et særlig ansvar for å være på de svakes side og bygge et samfunn med muligheter for alle. Vi må ha et samfunn som er åpent for endringer og som viser kontinuerlig livskraftig fornyelse.
En gang satte jeg verdensrekord i kommentarer på Verdidebatt. Etterpå har jeg hatt en lang pause.

Følgere

KJERNEKRAFT

Publisert nesten 11 år siden

Midt-Norge og Bergensområdet er de regionene i Norge nærmest en kraftkrise. Det gjøres forskjellige stunt som vil måtte vare i noen år for å bøte på tidligere tiders unnlatelsessynder. Det er nå prisen skal betales for et for dårlig linjenett og for begrenset utbygging av vannkraft.

Vi er derimot storkjøpere av svensk atomkraft. Vi har lagt bak oss skruplene med å bruke atomkraft nærmest uten å vite det, fordi vi trengte lys og varme, og så ikke noe problem i å benytte åpne kilder til å varme oss.

Finnene har utviklet en teknologi for bygging av en ny generasjon atomkraftverk. Alt foregår på stedet, også avfallslagring. Dette er nærmest som et columbi egg fordi det ivaretar hele håndteringsprosessen på en måte som ikke utløser faremomenter underveis slik vi i dag ser litt til igjen nedover Europa.

Det mest rakryggede for oss er å si at vi vil ha et tilsvarende kraftverk eller tre her hjemme. Da tar vi det hele og fulle ansvar for alt selv. På den annen side; det kan også være en brukbar løsning å kjøpe et kraftverk i Finland og la det ha som hovedformål å forsyne Norge. Det kan være et finsk kraftverk som har en avtale med norske aktører om å handle et visst kvantum hvert år, eller det kan være et selvstendig norsk kraftverk som står på finsk jord. Finnene har åpenbart ikke det samme problem med dette som vi har, og kan vi ikke få løst det på annen måte kan pengene åpne allerede åpne dører for oss så vårt kraftbehov er dekket for all fremtid. Eier vi selv vil vi ha en sterkere stilling mht forsyning i en konfliktsituasjon og vi slipper å eve med russisk-ukrainske skrekkscenarier. Finnene er dog vanligvis sivilisasjonen selv, så de kan være greie å ha med under en hver omstendighet.

Jeg anbefaler at vi satser på kjernekraftverk i tide.

Gå til innlegget

KLESPOLITIET

Publisert nesten 11 år siden

Frp ønsker å få vedtatt strengere regler for påkledsel igjen. Partiet som er i mot offentlige inngrep ønsker å bry seg med hva vi har på oss. Da må det naturligvis organiseres et klespoliti. Det vil være naturlig med et eget politi for dette da man ikke kan tenke seg at det ordinære politi vil ha ressurser til å jage folk i feil antrekk gatelangs for å få sjekket dem nøyere. Parkeringsvaktene er også sterkt belastet, om ikke arbeidsmessig så med et tungt rykte, fra før av, og oppgaver som klespoliti vil ikke passe inn her.

Derfor må det komme en egen etat som har til hensikt å sjekke hva vi har på oss. Min oppfatning er at ingen har noe som helst med hva jeg går kledd i. Her må lovverket være slik at det ikke setter opp grenser for hva som er lovlig, men simpelthen sørger for at vi får lov å bære smykker med kors eller andre figurer som vi har lyst. Samtidig ønsker jeg ikke at nå som vi nettopp har lagt bak oss en drepende kuldeperiode, skal noen ha anledning til å kontrollere meg gjennom å bestemme at ull-klær skulle være forbudt. For meg er det ikke vanskelig å akseptere at statsminister Stoltenberg bruker skjerf som dekker hele hodet når han går på ski. Det skulle blott mangle om han ikke får kle seg etter været. Derfor aksepterer jeg også lignende påkledning, og jeg stiller ikke spørsmål ved hvorfor man skal bruke varme nok klær når været tilsier det.

Min mor ville i perioder vært henrykt over at noen sa til meg hva jeg skulle kle meg i. Men da tenkte jeg som et barn og handlet jeg som et barn. Nå tenker jeg som en mann og handler som en mann. Det forventer jeg også at kvinner gjør.

I bunn og grunn har jeg ennå ikke møtt noen som personlig ønsker at myndighetene skal komme å sjekke sin påkledsel. Hvem er dere, eventuellt? Er dere her?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere