Njål Kristiansen

Alder: 66
  RSS

Om Njål

Jeg vil det skal føres en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Romerskkatolsk. Jeg er skeptisk til alle kirker som ikke har et felles læreembede.
Jeg vil at samfunnet skal være frihetlig og liberalt orientert med rom for alle slags mennesker. Som kristne bør vi føle et særlig ansvar for å være på de svakes side og bygge et samfunn med muligheter for alle. Vi må ha et samfunn som er åpent for endringer og som viser kontinuerlig livskraftig fornyelse.
En gang satte jeg verdensrekord i kommentarer på Verdidebatt. Etterpå har jeg hatt en lang pause.

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Vidar Toreid – gå til den siterte teksten.
Den andre hestehandelen har derimot KrF stor sjanse til å få omgjort i dei pågåande regjeringsforhandlingane: Vedtaka om den meiningslause nedlegginga av det flotte opne og rimelege fengselstilbodet i Fyresdal hadde Kjell Ingolf Ropstad, som andre nestleiar i justiskomitéen, hovudansvaret for. Etter at han fekk forhandla seg fram til eit nytt fengselstilbod i heimkommunen Evje og Hornnes, har KrF gått med på stadige vedtak om nedlegging i Fyresdal, sist i revidert statsbudsjett i vår. Den raudgrøne opposisjonen røysta då mot nedlegginga, og dette synet hadde fått fleirtal dersom KrF hadde vore med.

Samfunnet kan ikke ha en plikt til å opprettholde et fengselsvesen for vesenets egen del. Det må fylle en funksjon. Idag gjør man det anderledes enn i gamle dagers tukthus med fx hjemmesoning med fotlenke. Dette ser ut til å gripe om seg og soning i Nederland er avviklet for norske fanger. Alt dette må være tiltak som er fordelaktig for samfunnet. 

Og så er det dette med å snakke for sin egen syke mor da. Er det et godt forhandlingskort å få bygget flyplass på naboens jorde slik at man selv kommer seg raskere hjem fra regjeringskonferanser? Den forrige som laget fergeløs forbindelse mellom Oslo og hjembygden er død nå. Jeg trodde den skikken døde med ham. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Odin Lysaker – gå til den siterte teksten.

Fremtiden. 

I år fyller altså FNs menneskerettigheter 70 år. Men hva er deres fremtid? Hvis jeg var FN-sjef for en dag, ville mitt råd vært dette: sats alt på retten til miljø, natur­ressurser og bære­kraft, det vil si en ­såkalt ­tredje generasjon med menneske­rettigheter.

Ideen ble diskutert ­allerede under FNs ­miljøkonferanse i 1972. Da ble Stockholm-­erklæringen formulert med ­prinsipper for hvordan ­ivareta miljøet, samt at FNs miljø­program ble opprettet. Ikke desto mindre er ­menneskerettighetene fremdeles, forståelig nok, ­antroposentriske.

Jeg leste med stigende begeistring frem til det siterte. Alt er en forklaring på hvorfor MR ble til og fortsatt trengs. Artikkelen viser oss behovet og begrunnelsen. Men å satse alt, som det faktisk står, på miljø blir en avsporing fra dette. Natur og miljø skal ha sin plass som den nødvendige sikring av menneskets overlevelse. Uten et godt miljø og en godt ivaretatt natur har det ingen mulighet til å benytte seg av andre rettigheter, men man kan likevel ikke flytte fokus på bare naturen. Mennesket har vist seg motstandsdyktig mot mange utfordringer i levekårene, ikke minst de naturgitte. Ja, mennesket lever nettopp fordi det har klart å tilpasse seg, stå imot, og utvikle noe på tvers av karrige vilkår. Miljø bør inn og bli nevnt, men det er menneskeverdet og dets fire friheter som må stå i fokus for alle omskrivinger. Her henger alt sammen med alt, og det må være balanse. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Une Bratberg – gå til den siterte teksten.
Gjenerobre. Etter valget tvitret lederen Santiago Abascal at gjenerobringen starter på andalusisk jord og vil utvides til resten av Spania. En åpenbar referanse til gjenerobringen – la reconquista – etter muslimsk styre på spansk jord. Partiet brukte dette gjennom hele valgkampen. Partiets kall er å gi kristne en stemme, sa toppkanditaten i Andalucía, Francisco Serrano. Han hevdet at de har blitt forlatt av alle andre partier i verdispørsmål.

Gjenerobring er et sentralt begrep for han som hjalp Vox med å vinne dette valget. Steve Bannon, president Trumps tidligere rådgiver, har husert i Europa under de siste månedene og bistår høyreekstreme som vil ha hans hjelp. Slik har han også vært med i Spania og har uttrykt sin begeistring over valgresultatet. Han nekter å redegjøre for hvor hans midler til sin kampanje kommer fra, men det er en kjent sak at den internasjonale nasjonalismen ledes fra Moskva. Da er vi rett over i samme spor som Trump og Farage i UK, hvor det faller seg helt naturlig at LePen er først ute blandt gratulantene. Disse båndene vernes ganske godt mot innsyn, men det er forbindelser mellom Wiki-leaks' Assange, Farrage, Snowden på asyl i Moskva og den øvrige nasjonalistiske liga i Europa og USA. 

På den annen side, gjenerobringen av Andalucia betyr at Vox doblet sine stemmer. Dvs at de kom opp i drøyt 10% og fikk 12 mandater i en forsamling av 55. Større enn tidligere, men siden nasjonalismen også viser tegn til å vike enkelte steder kanskje ikke den store faren likevel. Det er edderkoppen Bannon som er risikofaktoren her. Den mannen bør tvinges ut i dagslys. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at om jeg vet at kvinnen ikke vil ta meg i hånden, fordi hun aldri tar menn i hånden, så oppleves ikke det som krenkende. Dersom det er slik at kontakt med menns hud er noe som går over hennes intimgrense, så er jeg i stand til å akseptere det.

Ja, helt problemfritt. Ikke noe å bry seg om. I store deler av verden rører hverken mann eller kvinner hverandre ved hilsing. Det er en del av den kulturelle åpenhet vi bør vise at enhver får hilse på det vis som faller seg naturlig. I "dypeste Trøndelag" har det ikke alltid vært vanlig med håndtrykk, uansett hvor lang tid siden man så hverandre sist. Det fikk da være måte på nærgående handlinger! Litteratur, slik som bøker av Johan Bojer og Olav Duun kan gi innsikt i intimitet på trøndersk. På sett og vis kunne gamle trøndere passet godt inn i denne debatten som eksempel på de litt for tilbakeholdne.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Du har rett i at det kan være krevende å engasjere seg på Verdidebatt, for ofte blir debatten avsporet av usaklige, moraliserende, fordømmende og selvrettferdige debattanter som i stedet for å argumentere saklig, heller bruker ad hominem-argumenter for å få rett, og slik stempler motdebattantene som dårlige og/eller sneversynte individer.

Eller som bare er uenig med deg. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere