Eivind Sletner

Alder: 6
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Publisert over 6 år siden
For enhver som kan litt om naturvitenskap er livet i hovedsak IKKE kjemi.

Ok, men hva er det da?

Gå til kommentaren

#2

Publisert over 6 år siden
He he, det motargumentet hadde jeg ikke fått før. Fri vilje kan jo defineres på mange måter. Jeg sier at minimumskravet for å ha fri vilje er at det gjør praksisen med å holde ansvarlig meningsfull. Denne planten mangler mange av forutsetningene for å kunne holdes ansvarlig. Den har ikke internasjonale tanker, kan ikke forholde seg til alternativer, har ikke noe selvformet selv som kan fungere som kilde til valg eller en bevisst opplevelse av noe som godt.

Vet du er på ferie, men etter at du kommer hjem setter jeg pris på om du tar deg tid til å gjennomgå akkurat hva dette betyr. Jeg tror ikke kravet om "internasjonale tanker" kan ha særlig vekt, da det garantert ekskluderer en rekke normale mennesker også, samt generelt ikke slår meg som et logisk argument for fri vilje.

Som jeg sa allerede i min umiddelbare respons, så forholder jo planten seg til alternativer. Den velger, for å bruke ditt vokabular, å slutte å lukke seg når den får vann på seg eller kjører bil på humpete veier (se kommentarer) når den har lært at dette ikke er viktig. Forandringen er også varig, da den altså repeterer denne energisparende adferden i lang tid etter at den har lært den. Om det føles godt eller ikke å spare energi for denne planten kan vi nok ikke svare på, men at det finnes et system som belønner oppbyggingen av denne adferden kan vi trygt gå ut fra. Det er vel strengt tatt alt "godt" innebærer for mennesker også? Om du da ikke mener "godt" som i gjensidighetsprinsippet, men det begynner da å bli vanskelig å se hvor dette "godt" bærer avsted i forhold til fri vilje.

Når det gjelder bevissthet, så virker det rent intuitivt slik at dette burde være relevant, men er det egentlig det? Må man ha en opplevelse av selv for å være fri? Det som taler imot dette er jo ulike forsøk i Libets ånd. Det finnes mye å lese om dem, begge veier, men det er vel i drøyeste laget å forkaste funnene totalt? 

Du virker jo videre til å opperere med en gradsbestemt fri vilje, der individet gradvis blir mer fritt. Jeg er selv sagt enig i, gitt at jeg for diskusjonens skyld aksepterer denne graderingen, at planten ikke vil bevege seg langt på denne skalaen, men den kan definitivt ikke sees som helt ufri heller.

Hva gjelder ansvar, så må dette i eksemplet først og fremst gjelde ansvar for seg selv. Der virker det som om planten kvalifiserer.

Gå til kommentaren

Automatisert vs automatisk

Publisert over 6 år siden
Automatikk er ingen naturlov og et selvforklarende premiss i debatten om ET.

At noe går automatisk, og at noe er automatisert er vel to høyst forskjellige ting. For eksempel justerer vannmengden i et høytliggende fjellvann seg automatisk, da overskytende vann renner over kanten. Helt uten at noen intelligens er involvert.

Det som imidlertid følger av naturlover OG er automatisk, er hvordan grunnstoffer og molekyler reagerer med hverandre, og hvordan de binder seg. Som tidligere nevnt (til det kjedsommelige), så er altså livet i all hovedsak kjemi.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Du synes å antyde at du mener noe annet, ettersom du tidligere har protestert på ideen om at dette går av seg selv. Men det er tydeligvis umulig å få deg til å begrunne eller utdype dette. Du avsporer med unnvikende svar hver gang.

Dette er min opplevelse også. Er det mulig å få en redegjørelse for hvordan dette foregår hvis det ikke foregår automatisk Bratlie?

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
He he, det motargumentet hadde jeg ikke fått før. Fri vilje kan jo defineres på mange måter. Jeg sier at minimumskravet for å ha fri vilje er at det gjør praksisen med å holde ansvarlig meningsfull. Denne planten mangler mange av forutsetningene for å kunne holdes ansvarlig. Den har ikke internasjonale tanker, kan ikke forholde seg til alternativer, har ikke noe selvformet selv som kan fungere som kilde til valg eller en bevisst opplevelse av noe som godt.

Nei, det er nok riktig, selv om den vel forholder seg til alternativer. Men prosessen er såvidt jeg kan se lik, om mye mindre kompleks. Er det kun kompleksiteten i lagene som gir fri vilje? Er det et godt argument? 

Uansett, god ferie!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere