Eivind Sletner

Alder: 6
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Trist

Publisert over 6 år siden

Det er åpenbart ut fra svarene Bratlie gir at han kort og godt ikke forstår begrepene han benytter. Det er trist å lese så mye surr fremlagt med så stor selvsikkerhet. Trist...

Gå til kommentaren

Fingra i øra taktikken?

Publisert over 6 år siden
informasjon/automasjon/prosessregulering

Nå har du vel snart fått nok eksempler på at informasjon oppstår naturlig eller?

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Jeg hadde ikke lest all diskusjonen mellom deg og AOS. Dette blir vel en annen og dypere forståelse av indeterminisme enn det jeg og så mange legger i begrepet. Du presiserer derfor at fri vilje er noe annet. Determinisme kan ikke gi fri vilje kan man vel fremdeles si?

Er du stort sett enig i det jeg skrev til HPSH om mentale drivkrefter? Her er det snakk om klart motiverte valg. Når det gjelder "lottovalg" så har Antonio R. Damasio interessante ting å berette fra sin hjerneforskning. Personer med skade i et bestemt område av følelsessenteret står handlingslammet overfor slike valg. Kommer de til et sted der en tilfeldig sti deler seg, blir de stående helt til noen sier gå der.

"Determinisme kan ikke gi fri vilje kan man vel fremdeles si?"

Ja, dette er nok både jeg og Søvik enige om. I et strengt deterministisk system vil det kun finnes en mulig fremtid. Der vi skiller oss er på indeterminisme. Jeg kan ikke se at tilfeldige hendelser uten årsak skal bidra til økt frihet. Dette er helt utenfor noe påvirkningsmulighet for mennesket. Søvik er imidlertid såpass vag her at jeg ikke helt klarer å se at han beskriver noe annet enn ren determinisme. Work in progress :)

"Er du stort sett enig i det jeg skrev til HPSH om mentale drivkrefter? Her er det snakk om klart motiverte valg. Når det gjelder "lottovalg" så har Antonio R. Damasio interessante ting å berette fra sin hjerneforskning. Personer med skade i et bestemt område av følelsessenteret står handlingslammet overfor slike valg. Kommer de til et sted der en tilfeldig sti deler seg, blir de stående helt til noen sier gå der."

Det er interessant at det er et skille på slike "valg".

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Får ikke tak på den setningen. Kan du si med andre ord hvilken påvirkning du snakker om, og hva den skulle resultere i?

Idéen er ganske straight-forward. På kvantenivå virker det til å foregå hendelser uten forutgående årsak. Siden disse årsakene foregår på et område som er så fundamentalt for virkeligheten, altså byggesteinene til all synlig materie, så er det ikke utenkelig at dette får utslag eller fører til kjedereaksjoner oppover i størrelsesordnene (omtalt litt upresist som makronivå). Dette igjen vil altså potensielt påvirke signalgangen i nervesystemet i større eller mindre grad, og føre til et uårsaket kaoselement i en "valg"-situasjon. Tanken er at dette fører til handlinger som ikke kan kalles rent ut deterministiske. 

Gå til kommentaren

Liten påpekelse

Publisert over 6 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
På denne måten skapes et indeterminert selv, mener du? - Men AS; AE; AP; ES; JF; og RT med flere er altså ikke enig med deg.

Joda, et indeterminert selv er jeg med på, i betydningen "kan være gjenstand for påvirkning av indeterminisme". Det er allikevel noe helt annet enn fri vilje, noe jeg regner med at Søvik lett er med på. Indeterminisme vil aldri være noe annet enn et kaoselement, og selv om utslagene over tid vil kunne være store, så er verden såpass forutsigbar at eksperimenter kan repeteres osv. uten problem. Dette er et tegn på at indeterminisme ikke signifikant påvirker korte tidsforløp i makroverden. Derav adekvat determinisme.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere