Eivind Sletner

Alder: 6
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Publisert over 6 år siden
Det er ikke bare et spørsmål om kompleksitet – det er en kvalitativ enten-eller forskjell på om bevissthet er til stede eller ikke. Et valg skjer ved at en PERSON VURDERER noe som GODT. Det kreves bevissthet for at noe skal være en person (ha en jeg-opplevelse) og å kunne vurdere (ha intensjonale tanker) noe som godt (=en ontologisk subjektiv vurdering). Selv om det skjer deterministisk er det noe annet når det er bevisst enn når det ikke er bevisst. Planten mangler det ontologisk subjektive elementet, og da er det feil å si at det skjer et valg, siden det altså mangler disse ontologisk subjektive delene vi sier tilhører et valg. Begge deler er kausale årsaksrekker, men i bare den menneskelige kjeden inngår jeg-følelse, intensjonalitet og noe godt (ingenting er godt hvis ikke det finnes bevissthet).

Jeg hadde ikke hatt noe imot å gi deg rett i at bevisstheten var nøkkelen til fri vilje hvis den hadde hatt noe å si for frihet. Du virker til å være enig i at hjernen fungerer som en kompleks datamaskin; vi er kort sagt bioboter. Ulike funksjoner har ulik kompleksitet. Noen er relativt enkle og samtidige, som reflekser, andre svært kompliserte og innebærer tidsforsinkelse av ulik grad, som for eksempel viljeshandlinger som kalibrerer for fortid, nåtid og visualisert fremtid. Videre er det forskjellige måter å påvirke fungeringen på, som medikamenter, straff og belønning. 

Ja, kompleksitet. Ja, planter og mennesker fungerer ikke likt. Kvalitativ forskjell, ok, kanskje på enkelte måter. Men altså helt diktert av gener + tidligere erfaring. Også vurderinger er en reaksjon på omgivelsene.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Det andre er å ta initiativ til handling i det hele tatt. Ubevisst kan man reagere, men man initierer ikke handling. Dette demonstrerer blindsynpasienter som altså ikke har noen bevisst opplevelse av å kunne se, men likevel ser ubevisst. Hvis du tvinger dem til å gå, så går de korrekt gjennom labyrinten, men de klarer ikke på eget initiativ å gå rett.

Dette indikerer også at selv om zombier er logisk mulig i fantasien, så er det faktisk umulig i vår verden. Slike zombier ville ikke kunne tatt initiativ eller gjort grundige valg.

Hvordan tvinges blindsynpasientene som ikke kan ta initiativ til å handle? De tror jo ikke de kan se, så at de avstår fra risikabel adferd er vel strengt tatt det beste initiativet de kan ta.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Man kan jo definere fri vilje som noe så lite at selv blomster har det, men skal vi ha noe kontakt med vanlig språkbruk er fri vilje et minstekrav for at man på en meningsfull måte kan holde folk ansvarlig. Planten kan ikke forbedre seg ved å bli holdt ansvarlig, og har derfor heller ikke fri vilje slik uttrykket vanligvis brukes.

Nå er det ikke vanlig språkbruk jeg er særlig opptatt av, da fri vilje i vanlig språkbruk mangler ethvert egentlig innhold. Jeg er kun ute etter å finne ut hva du mener med fri vilje. Slik du her fremstiller det er det kun er deterministisk selvforbedringsloop, ikke ulik den vi nå ser vokse frem innen AI. Den koden har vi laget, og naturen laget vår. 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Det forteller oss at ubevisste valg bare er korte, umiddelbare responser, mens hvis man skal tenke grundig over om man skal gifte seg, søke en jobb eller andre viktige valg, kreves bevissthet.

Ja, altså en appell til kompleksiteten i begivenheten. Det har som sagt ikke noe å si.

Man kan spruten noen dråper bensin inn i luftfilteret, og få en sylinder til å slå en gang, men for at motoren skal gå kontinuerlig og ta deg et sted må du ha en tank, en bensimpumpe, ledninger, dyser osv. Motoren er imidlertid låst til å fungere på en bestemt måte uansett hva slags systemer du bygger opp for å holde den igang over lengre tid. Likeså med nervesystemet. Det fungerer slik det gjør, uavhengig av hvor kompleks, enkel, bevisst eller ubevisst en operasjon er. Bevissthet blir kun et ekstra deterministisk ledd, og bidrar ikke således med noe nytt.

Ja, prosessene i bevisstheten er sterkt subjektive, men individet er altså ikke fristilt til å handle optimalt, kun gjøre det gener + levd liv har lært det å gjøre.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
AOS: Nei, jeg tenker at dette selvet som kan oppleve noe som godt og påvirke seg selv er en nødvendig forutsetning for å ha det jeg legger i «fri vilje», og som da planten ikke kvalifiserer til.

Jeg hadde egentlig tenkt å poste svar på din andre respons, men har ikke helt tid om dagen. Tar dog litt her, da det sammenfaller i all hovedsak.

Det er altså slik at det er fri vilje å kunne erfare og oppleve de deterministiske prosessene? Jeg regner med at du er enig i at det er flisespikking på dette nivået å differensiere mellom hvilke kjemiske prosesser som foregår i "nervebanene" til en plante og et menneske. Disse er like determinerte. Videre, at resultatet av de determinerte prosessene er "ønsket" (gode), helt uavhengig av om dette ønsket fremkommer som et resultat av tusner av individuelle, om enn sammenfiltrede, determinerte prosesser, i og utenfor individet, så lenge opplevelsen av enhet er til stede?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere