Eivind Sletner

Alder: 6
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Størrelsesorden

Publisert over 6 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Sannsynligheten for at så intrikate og tilfeldige mutasjoner hos to arter skal klaffe på denne måten, må vel gå mot null? For meg tar det seg ut som å vinne i lotto hver uke i årevis. Men har du en forklaring som kan få det til å se rimeligere ut?

Jeg tror du undervurderer hva slags størrelser som er involvert her, samtidig som du setter deg et "mål" for evolusjon. En mer fruktbar måte å se det på er som følger:

1. Av alle de arter og tilpasninger som kunne ha fantes på jorden finnes, på tross av noe vi føler er et enormt mangfold, tilnærmet lik ingen

2. I milliarder av år har hvert år milliarder av skapninger pådratt seg millarder av mutasjoner i hver sine miljøer.

3. Nesten alle arter (99.9%) dør ut, og igjen står en, til sammenlikning, håndfull overlevningsdyktige arter. Noen er ekstremt tilpasset sine omgivelser (symbiose), andre ganske uavhengige av et helt spesielt miljø (f.eks. menneske, rotte, ulv).

Det er fantastisk å beskue resultatet av denne enorme prosessen, men man gjør altså en tankefeil hvis man forsøker å regne på sannsynligheten for at en bestemt aktualitet skulle inntreffe. Det eneste man må forstå er at kun noen, men nesten ingen, aktualiteter har aktualisert seg, og videre, at milliarder av milliarder av like fantastiske (og statistisk sett mer fantastiske) tilpasninger aldri fant sted. 

Som så riktig påpekt mange ganger tidligere, av mange forskjellige på VD, så er sannsynligheten for at hver og en av oss skulle bli til for alle praktiske formål lik null, men her er vi altså, alle sammen...:)

Gå til kommentaren

Å si

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Vi kan kun si med sikkerhet at vi ikke VET om vi pr i dag klarer å måle og påvise alt.

Det vil vi alltid kunne si. Særlig "si det"...

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Ja, selvsagt er det slik men det var ikke det som var problemstillingen. Det er greit at dere tror på ET. Problemet er at dere argumenterer for ET på en måte som ikke er forenlig med elementær arvelære. En slik ET kan med logisk nødvenighet ikke være sann. ET må være noe annet enn det dere argumenter for her.

Gjesp...

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Har du hørt om innavl? Innavl kommer av for høyt seleksjonspress. Seleksjonspress gjør det motsatte av det du hevder her. Seleksjonspress innsneverer arvemassen slik at innavls-defekter lettere oppstår. Dette er elementærekunnskap hos alle bønder worldwide.

Du kan lite...

http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=23793

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
1: Et dyr som spiser mauer oppstår. 2: Før disse dyrene har spist alle maur begynner noen av disse maurene å grave seg ned i bakken. 3: Forutsetningen er at maurene kommer på ideen om å grave noe de ikke vet hva er. 4: Hvis seleksjon skal favorisere adferden

Du forstår lite av evolusjon.

1. Hvis det var slik at høyeffektive predatorer datt ned fra himmelen fra en dag til en annen, og videre, at maurene var så lette å finne, så samlet og så få at de ville blitt utryddet før forsvarmekanismer rakk å oppstå/spre seg, da ville den predaterte arten utryddes raskt. Du må alltid ha i bakhodet at 99.9% av alle arter som noensinne har eksistert er utryddet (selv uten monstre dalende ned fra intet).

2. Ny adferd/endret morfologi er ikke noe som utvikles for å bekjempe en bestemt trussel. Det er noe vi finner i alle populasjoner til enhver tid. Seleksjonspress er det som forsterker spredningen av adferden/morfologien. 

Dette er grunnleggende kunnskap.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere