Eivind Sletner

Alder: 7
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Javel

Publisert nesten 7 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
I betydningen at ET påstår at evolusjonen skaper stadig ny og frisk genetisk informasjon som igjen skaper nye arter og i neste instans nye familier, osv

Det hadde selvsagt vært likegyldig for meg om ET faktisk var et unntak fra ditt forsøk på å etablere en universal regel for forgjengelighet, men jeg klarer ikke å finne et eneste sted hvor forskere mener at deler av verdens "totale genpool" aldri har forgått eller aldri vil forgå. Verdens "totale genpool" vil selvsagt alltid være verdens "totale genpool" uavhengig av hvor store deler av den som forgår; den vil kun øke og minske i størrelse...før basenget til slutt selvsagt vil være helt tomt...men hva så? 

Gå til kommentaren

Uenighet

Publisert nesten 7 år siden
1) Ansvar forutsetter fri vilje 2) Små barn blir gradvis mer ansvarlige jo større de blir 3) Da er det rimelig at små barn også gradvis får mer fri vilje jo større de blir 4) På samme måte kan også mennesket gradvis ha fått mer fri vilje i evolusjonen Er du uenig i noen av disse punktene? Hvorfor?

1) Nei, ansvar forutsetter kun en forventning om adekvat kunnskap og adekvate ferdigheter. Du gir eksempelvis ansvar for å passe et spedbarn til voksne mennesker da sannsynligheten for at disse har kunnskapen og ferdighetene som trengs er større enn hos en 4-åring, ikke fordi de har "fri vilje". 

2) Samme her; viljen er like ufri som alltid, men kunnskap og ferdigheter øker i normale tilfeller. 

Ja, mer trenger jeg vel ikke å legge ut, da det er åpenbart for enhver at også de siste punktene er noe jeg vil være uenig i.

(Beklager forøvrig at rekkefølgen på svarene ikke ble kronologisk. Jeg antok at du fortsatt var på "Tveter-bølgen", men ser at du har gått tilbake til ordinær MO.)

Gå til kommentaren

Rasjonalisering; Med gud som hare

Publisert nesten 7 år siden
Derimot synes det å passe dårlig at Gud i stor detalj skrur sammen celler og arter på bestemt vis for bare å la dem utryddes, eller bruker så lang tid på å frembringe mennesket hvis mennesket er målet.

Du tar ikke kritikken særlig til deg her syntes jeg, og kanskje er det for mye forlangt. Jeg er selvsagt helt uinteressert i en diskusjon om hvorvidt gud bruker dynamitt eller mårhårspensel for å komme frem til sitt skaperverk. Poenget var altså at også i din teori fremstår det som svært underfundig at det finnes så mange steder (tilnærmet lik alle steder) der liv, for ikke å snakke om intelligent liv, verken kan oppstå eller leve. Det burde ikke være noen hemmelighet for en allvitende og allmektig gud at liv ikke kan oppstå under disse forholdene (f.eks. i vakuumet i det ytre verdensrom), da denne kunnskapen på ingen måte er avhengig av evne til å gjennomskue en indeterministisk tåke.

Det er i disse tilfellene du henfaller til retorikk uten særlig gjendrivende innhold. En allmektig gud kunne skapt langt mer produktive indeterministiske systemer, hvor intelligente vesner kunne oppstått langt tidligere og med høyere tetthet. Når vi allikevel ser at det systemet (universet) vi lever i idag er langt fra optimalt hva angår dannelse og videre utvikling av liv, så tilpasser du dette med noe ala "ja, men gud har god tid, og liker mange ting".

For meg blir det i slike tilfeller svært tydelig at du kun er ute etter å underholde din egen gudstro, og er villig til å komme med et hvilket som helst tillegg for å gjøre tingenes tilstand forenelig med denne. Du kaller det gjerne i videre diskusjon "utvikling i tråd med ny kunnskap" (muligens parafrasert), men jeg kan ikke se annet enn en psevdovitenskaplig tilnærming. Denne er selvsagt først og fremst kjennetegnet ved at dine spekulasjoner ikke på noen måte kan verifiseres, og at du ved et hvert tilfelle av falsifikasjon raskt kan komme med tillegg som gjør at hypotesen, nå med tillegg, kan leve videre.

Da ender vi opp meg en gud som ville skape vesner i sitt bilde, men som først og fremst skaper alt annet (og aller mest "ikke noe"). Da ender vi opp med en god gud, som skaper en så vond verden at han ikke får vist sin godhet før etter døden. Da ender vi opp med en så utydelig gud at de langt fleste ikke tror på ham (selv om han altså er ærekjær nok til å befale oss ikke å ha andre guder). Osv. osv.

Reinspikka rasjonalisering...

Gå til kommentaren

Kilder

Publisert nesten 7 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Men ET påstår seg like fullt unntak; - at forgjengeligheten ikke gjelder for verdens totale genpool.

Kilder takk...

Gå til kommentaren

Det handler ikke om evolusjon

Publisert nesten 7 år siden

Det vanskeligste å svelge for godt voksne motstandere av evolusjonsteorien er nok at de kan ha tatt feil så lenge, evt. at ennå ikke helt forstår hvordan evolusjon opererer. Forøvrig får jeg nesten litt vondt av enkelte evolusjonsmotstandere, som nå straks er nede på enstavelsesord i sine replikker. 

Til slutt: Mangel på kunnskap er ikke et bevis på noe annet enn at kunnskap mangler. Det er derfor helt meningsløst å utfordre de som holder seg med skolekunnskap om evolusjon på hvordan p.t. ukartlagte utviklingsløp har forløpt. Enhver som ikke forstår hvorfor bør umiddelbart melde seg av diskusjonen og melde seg på kurs i grunnleggende logikk.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere