Eivind Sletner

Alder: 7
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Greit nok

Publisert over 6 år siden
Panpsykismen som stadig flere bevissthetsfilosofer nå forsvarer er et annet eksempel. Er det rasjonalisering å tro at elektroner har bevissthet?

Vi strander som vanlig på tolkning av data. Selvsagt setter jeg pris på at du understreker din egen usikkerhet, selv om jeg ikke er tilfreds når det gjelder konklusjonen. '

For å svare på det ovenstående sitatet, så er det ikke rasjonalisering å tro at elektroner kan ha bevissthet, men jeg det ligger nært opp til rasjonalisering hvis man konkluderer med at de har det uten noen form for sterke bevis (jmf. første avsnitt her) for deretter å tilbe bevisste elektroner. 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Her det helt grunnleggende misforståelser ute å går. Håper ikke dette er normalt hos dine meningsfeller. Fotosyntes er genetisk styrt og ikke et resultat av noe annet. Genetisk informasjon er basis for både planter og dyr. Fotosyntese er en prosess hvis prosessuelle parametre ligger i planteartens gener. Hvis du greide å kopiere den prosessen som skjer i alt fra gress til bjørkeblader og barnåler inn i industriell produksjon ville du sannsynligvis være intelligent og bli velstående.

Hans Petter sier det like godt som noen her. Genetikken er helt irrelevant; uansett om du mener genene er gudeskapt eller er fremkommet naturlig, så er det altså slik at enhver oppbygning av f.eks. et fremtidig menneske i mors liv (eller "love handles" for den saks skyld), fotosyntese, fusjon, osv. går imot globale læresetninger om stadig økende entropi. Dette er altså fordi termodynamikkens 2. hovedsetning er nettopp det; global (evt. andre isolerte systemer). De sier ikke noe om hva som kan skje lokalt innenfor et relativt kort tidsrom i et uisolert system.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Det kan se ut som om et begrepet er innført for å gi en forklaring på AT noe eksistrer som det gjør og ikke hvorfor noe eksisterer som det gjør. I universell sammenheng ser det ut til at negentropi forutsetter intelligens.

Nei, det er ingen forklaring på "at" noe eksisterer som det gjør, men en helt umystisk forklaring på hvordan noe mer komplekst, eller økt informasjon, oppstår. At det gjør det, f.eks. som et resultat av fotosyntese, forutsetter ikke intelligens, men energitilgang. Omdannelse av hydrogen til helium er et annet eksempel, hvor intelligens på ingen måte er en del av regnestykket. Gravitasjonskraften holder i massevis...

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Premissene for ET er at liv og alle ideer som er nødvendig for liv i alle dets former og gjensidig avhengihet oppsto unødvendig i et univers der det ikke er noen grunner til hevde at lovene om entropi ikke skulle gjelde.

Leser du det som blir skrevet? 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Jeg refererer kun til den generelle påstanden at livet har utviklet seg fra det mindre komplekse til det mere komplekse.

Ok, men hva mener du med denne referansen? Det er godt dokumentert at orden/kompleksitet kan øke lokalt, selv om entropien globalt alltid øker. Dette kalles negentropi, og du er selv et eksempel på det, helt uavhengig av om det var gud eller naturen som skapte ditt DNA. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere