Eivind Sletner

Alder: 7
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Ond - med seg selv som årsak

Publisert over 6 år siden
Da er det bare å si: Gratulerer, du har Atle Søviks teori om fri vilje. For min teori sier som så at siden fremtiden ikke er fastbestemt, og kausalitet er kontrastiv, så er det noen ganger slik at den dypeste årsaken til at en person valgte å handle på en bestemt måte, var den personen selv.

Ja, du påstår stadig at vi ligger nærme hverandre på dette feltet, og det kan jo (kontrastivt sett:) hende.

Men fortsatt gjenstår et problem for meg, som gjør at jeg ikke forstå hvorfor du kaller dette fri vilje. La oss si at det enkelte ganger er slik at en person dypest sett er årsak til en handling* denne utfører; selv om jeg vanligvis ikke er villig til å kutte kausallenken her, siden det selv med kontrastiv kausalitet vil finnes aktuelle kontekstuelle parametre bakover i tid utenfor individet, og utenfor individet i relativ nærhet til handlingstidspunktet; hvor er friheten? 

Joda, jeg husker selvsagt at det eneste du krever er at handlingen stiger ut av individet; at det er sin egen årsak hva gjelder handling. Men dette kan da umulig være nok for å skape et grunnlag gud kan dømme en person på? Greit nok at du på finurlig vis har sneket inn presedens for å kalle indeterminisme "fri vilje", men individer under uheldige forhold vil bli "onde" (et begrep jeg selv ikke bruker) helt uten å kunne gjøre noe med det. Det er mager trøst at de etter en lang og vond oppvekst blir onde "med seg selv som årsak".

* "Valg" kunne jeg sikkert brukt i det daglige, men det blir en tom og meningsløs benevnelse her, når kun indeterministiske hendelser, hvorover den handlende ikke har det minste kontroll, er det eneste som kunne forandret handlingsutfallet.

Gå til kommentaren

Babbel...

Publisert over 6 år siden
Hvordan var det for 200 000 år siden, hadde de mye begreper da for å forklare syndstilgivelse, fiendekjærlighet, sinnelagsetikk osv, eller måtte Gud nøyd seg med å oppsummere det hele i en grei helleristning, for eksempel av et kors?

Nå er vel språkgaver noe gud er godt kjent for å både gi og ta, eller? :)

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Fortsatt klargjøring: Betyr dette at du tenker at det generelt er fornuftig å holde folk ansvarlige og å klandre dem, fordi dette kan påvirke (de fleste av) dem til å handle bedre?

Ja, uten å ha sagt at "klandring" nødvendigvis er det mest effektive virkemidlet, så har det utvilsomt en viss effekt. Tvang og appell til skyld har som oftest en rekke negative konsekvenser også, så å lære dem nye handlemåter på en måte de selv føler de er delaktige i gir ofte større effekt såvidt jeg har forstått.

Gå til kommentaren

Rumsfeld

Publisert over 6 år siden
Og så er det jo slik at vi ikke vet hva vi ikke vet, så da vil typisk de med minst kunnskap være de som er mest sikre på å ha rett.

Ja, jeg ser dette momentet, og vi mangler selvsagt begge informasjon nok til å være svært sikre. Innen vitenskap finnes det selvsagt ikke noe slikt som helt sikker kunnskap. Poenget mitt var nok allikevel kun at den utfordringen du presenterte for Tveter likner svært på de utfordringene du selv har møtt rundt "fine-tuning". Jeg regner med at du ser at argumenter som "tålmodig" og "liker" er temmelig plastiske saker...

Gå til kommentaren

Jasså

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Vi er kommet over i rene virkelighetsfornektelser.

Hvilke skulle det være?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere