Eivind Sletner

Alder: 7
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Gud lager snøball

Publisert nesten 7 år siden
Fosteret er avhengig av den informasjon som ligger dens første celle.

På ditt forståelsesnivå tror jeg du gjør lurt i å tenke på det som en ekstremt komplisert variant av en liten snøklump som løsner etter et jordskjelv av et samleie, for så å rulle nedover en fjellside og vokse seg stor og rund. 

Kreasjonistisk gudsbevis:

Deretter kan du jo eventuelt stikke fingern i munnviken og fantasere om hvorfor det ligger en stor rund snøball ute i naturen. Slikt er det jo bare mennesker som lager? Hvorfor har den ikke en annen av de 100000000000000000000000000000000000000000000000000 formene den kunne hatt?

Gud selvfølgelig!

Gå til kommentaren

Pose i sekk

Publisert nesten 7 år siden
LOB: I samme avsnitt, på få centimeters avstand, avskriver et levende vesen ved navn Eivind Sletner først reelle valg, dvs naturlovenes totale herredømme, og så, med letthet, har samme vesen et bevisst "jeg" som kan vurdere både hva vesenet verken har bruk for eller tro på.

Dette er selvmotsigende. Pose og sekk.

Nei, det er det ikke. Du har nok et svært forenklet bilde av hva determinisme vil si, og såvidt jeg husker har vi diskutert dette uten at du har forstått det tidligere. Bevissthet og vurdering er på ingen måte avhengig av noen "fri vilje", hva enn det skal bety. Selv Atle har problemer med å beskrive fri vilje som noe annet enn en litt mystisk "årsak til seg selv". 

Velkommen til å fremlegge din egen hypotese om hva fri vilje er, og hvorfor bevissthet og vurdering ikke er mulig uten...

Gå til kommentaren

Intet grunnlag beskrevet

Publisert nesten 7 år siden
La oss skille litt mellom Guds dom og menneskers klander her, siden det er ting med litt ulike hensikter. Hvis vi begynner i den menneskelige sfære, så kan vi skjelne mellom to forståelser av ansvar: den ene legger vekt på at vi bare skal holde folk ansvarlige/klandre dem hvis det er rettferdig å gjøre det, mens den andre legger vekt på at vi holder folk ansvarlige/klandrer dem for å oppnå en god konsekvens, og da særlig å påvirke dem nettopp til å ta hensyn til slike moralske vurderinger. Hvis man har en forståelse av ansvar hvor rettferdighet er viktigst, og man innser at folk er i stor grad resultat av sine omgivelser, så trekker man gjerne slutningen at de ikke eller knapt bør holdes ansvarlige. Mens hvis man tenker om ansvar at det er en måte å påvirke positivt på, så kan man holde folk ansvarlige for å påvirke dem i god retning. Det er i alle fall generelt meningsfylt, og noe vi gjør i all oppdragelse osv, mens vi i konkrete enkelttilfeller må vurdere om det er her er bedre å gi en ny sjanse, å behandle, straffe eller gjøre noe annet.

Når det gjelder Guds dom, skiller jeg mellom på den ene siden den dom over urett som har til hensikt først og fremst å anerkjenne den urett som har blitt begått mot ofre, og på den andre siden spørsmålet om frelse og fortapelse. At ofre har blitt utsatt for urett og får dette anerkjent, kan skje selv om gjerningspersonene hadde ulik grad av ansvar. Mens i spørsmålet om frelse og fortapelse har jeg forutsatt at Gud må sørge for at betingelsene for et reelt valg er tilstede (at man forstår konsekvensene og har anledning til å si ja og nei).

Det finnes ingen betingelser for reelle valg, uavhengig av alle kontrafaktiske hypoteser om at man kunne svar "ja" da man sa "nei", eller "nei" da man sa "ja". Ut fra alt vi så langt har vært enige om så kunne man ikke gjort noe annet enn det man gjorde. Selv tilfeldige hendelser er fanget i kronologien når de først har inntruffet. Sett fra tid etter hendelsen er det derfor alltid riktig å si "de kunne ikke handlet annerledes". Det finnes altså ikke noe grunnlag for gud å dømme på, og alle må derfor komme til himmelen (uten at jeg selvsagt et sekund verken har bruk for eller tro på slik placebo).

Gå til kommentaren

?

Publisert nesten 7 år siden
Det som er en dominerende trend nå i fri-vilje-filosofi er å innse at slik er det: det har utrolig mye å si hvilke forutsetninger du er født med og hvilket miljø du vokser opp i. Spørsmålet om fri vilje handler dermed for de fleste ikke om hvorvidt vi suverent er fri til å gjøre oss til noe helt annet, men bare om vi har littegrann spillerom innenfor våre gitte forutsetninger, eller ingenting.

Ja, dette har du nevnt før, så trenden holder seg forstår jeg. Uansett, jeg ser ikke at jeg har beskrevet noe som gir "littegran spillerom" noe sted; så jeg syntes fortsatt det er rart at du er så tilsynelatende enig i det jeg skriver.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
AOS: Ikke den Gud som skaper mennesker og språk ved hjelp av evolusjon…

Nei, denne guden er magert beskrevet...

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere