Eivind Sletner

Alder: 7
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Publisert over 6 år siden

"La meg peke på at det ikke er i basenes kjemiske egenskaper at informasjonen om ørets og hørselens design ligger, men i rekkefølgen av baser."

Ja, rekkefølgeforskjeller finnes i alle individer, og produserer forskjeller. Det endrer imidlertid ikke at dette er en rent frem kjemisk prosess.

"La meg også peke på at hvis vi her bare snakker om kjemiske egenskaper, så vil de samme reaksjonene skje i død materie som i levende."

Nei, du vil ikke ha den nødvendige tilførselen av bla.a. okysgen og andre næringsstoffer. Vevsødeleggelsen som følger er rask og p.t. endelig. Men enkelte prosesser kan holde på noen timer etter døden har intruffet før også de må gi tapt av mangel på nødvendig forsyninger.

"La meg også peke på at det kun er i ett tilfelle at det du påstår er riktig; at det kun dreier seg om basenes kjemiske egenskaper og naturlovene, og det er ved tilfeldige mutasjoner. Normalt så er kopiering og bevaring av DNA så styrt og kontrollert at DNA-et bevares uforandret. Informasjonen i DNA styrer naturlovene og basenes kjemiske egenskaper slik at ønsket resultat oppnås. Forøvrig fullstendig sammenlignbart med at vi mennesker tar styringen over en mengde kjemiske prosesser for å kunne produsere de stoffene som vi ønsker."

Denne snutten beskriver nok i stor grad hvor det går i surr for deg. DNA kan på ingen måte styre naturlover eller forandre på basenes kjemiske egenskaper. Her tar du fullstendig feil. Les mer!

"Men av og til glipper kontrollen, og de kjemiske reaksjonene skjer uten styring. Resultatet er en mutasjon."

Dette har ikke noe med "kontroll" å gjøre...

"Og det som virkelig motsier din påstand om at DNA kun representerer en funksjon av basenes kjemiske egenskaper og naturlovene, det er at når disse tilfeldige mutasjonene skjer, - som faktisk er kun resultat av basenes kjemiske egenskaper og naturlovene, - så sørger den informasjonsbaserte høyteknologien i cellen for at feilen i de fleste tilfeller blir reparert."

Igjen, det følger av kjemisk nødvendighet, ikke av at det sitter noen og leser og tolker en kode. 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Det vil være nyttig å få avklart om du er enig i at DNA representerer informasjon.

Det representerer informasjon på samme måte som en magnet. Den binder seg kun til enkelte stoffer, men på en forutsigbar måte. I DNA er selvfølgelig "magneten" de 4 basene.

Du får selv velge hvor du vil plassere denne type informasjon. Det er uvesentlig for meg.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Her er involvert mye mer enn bare kjemiske reaksjoner. Bare kjemiske reaksjoner kan ikke forklare alle de prosesser som foregår i den levende celle. Heller ikke kan de forklare arveligheten som skjer fra generasjon til generasjon. Heller ikke kan de forklare feks ørets plassering og form. Alt dette er gitt og styrt av den informasjonen som finnes i DNA. Inklusive alle kjemiske reaksjoner.

Jo, kjemi forklarer alle prosessene fra DNA til ferdig skapt vesen. Selvsagt kan alle naturlover spille inn (via stråling etc.), men jeg regner med at det tas for gitt. Poenget er at ingen intelligens er en del av prosessen. Er det slik å forstå at du nå mener at gud sitter og bygger mennesker en og en etter bruksanvisning i DNA?

Hva slags informasjon som overlever fra en generasjon til den neste har selvsagt ikke noe som helst å gjøre med om dna først ble skapt av en gud eller naturlig fremkom. Dette har du tidligere vært enig i, så jeg forstår ikke hvorfor du plutselig nevner det som et kriterie som krever intelligens.

Gå til kommentaren

På egne vegne

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Da må du nesten forklare hva den forskjellen består i.

Det er vel så enkelt som at ingen intelligens kreves for å produsere eller lese den type informasjon vi snakker om i dna. Det er et en til en forhold hvor kjemiske reaksjoner oppfører seg slik kjemiske reaksjoner gjør. Null bevissthet, null intelligens, null planlegging - masse skapelse.

Gå til kommentaren

@LOB

Publisert over 6 år siden

LOB: Alltid klar for å forstå noe nytt! Det hittil beste uttrykket ang determinisme kom du selv med, da du stolt meldte at "var det noen som skulle blitt kristen, så var det jeg", med referanse til din oppvekst i kristent miljø etc. Et viljeløst offer for den ubrutte kausalrekke? Ser ikke sånn ut. Du virker selvstendig og handlekraftig. Er jeg et offer for en illusjon?

ES: Det var vel med referanse til "kjennskap til kristendom". Altså, at det ikke er noen ukjente sider ved vanlig kristen livsførsel som plutselig skulle kunne bli kjent for meg og føre til omvendelse. Hvis "kjennskap til kristendom" hadde vært nok til at alle ble kristene, da skulle jeg også vært kristen. Men slik er det altså ikke, og det viser på ingen måte noen fri vilje. Det er liksom greit å ha med konteksten noe blir sagt i er min erfaring...

LOB: Jeg brakte ikke inn "fri vilje" i min kommentar, bare "[...] et bevisst "jeg" som kan vurdere både hva vesenet verken har bruk for eller tro på." Noe dyrene sannsynligvis ikke har, derfor kan de heller ikke tillegges ansvar.

ES: Nei vel.

LOB:

[Kuttet vekk de innledende strofene]

Du burde heller formulere en sammenhengende linje fra vandrende kausalrekke til ansvarlig, bevisst menneske. Sånn stoda er, er du av dem som enkelt postulerer determinismens fortreffelighet, men oppfører deg og skriver samtidig som et menneske med sjel. Inkonsekvent.

ES:

Nei, min oppførsel er ikke avhengig av noen sjel. Du virker til å forvente en slags robotliknende oppførsel fra mennesker som er determinister. Dette er bakgrunnen til at jeg sier at du har en svært snever og merkelig forståelse av determinisme. Hvor fortreffelig determinismen er har jeg vel i liten grad sagt noe om, men jeg har mange ganger sagt at ingen annen modell er forenelig med all tilgjengelig naturvitenskap.

LOB:

Fri vilje skal iflg determinismen være en illusjon, men hva betyr ”illusjon” i denne sammenheng?

ES:

Det betyr at valgene du føler du tar i realiteten er forutbestemt (adekvat). En rekke forsøk virker til å bekrefte dette, da analyseapparater kan detektere dine fremtidige handlinger før du selv er bevisst dem. Men dette har vi vært igjennom før, så det burde ikke være noe her som vil forandre din mening om saken. Det hadde jo vært morsomt om du allikevel klarte å bruke din fri vilje til å la deg overbevise, men jeg regner med at du, som resten av oss, er avhengig av å faktisk bli overbevist, og dermed inngår i rekken av bevis på at en deterministisk modell er den eneste gangbare...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere