Eivind Sletner

Alder: 6
  RSS

Om Eivind

Beskriv deg selv her

Følgere

Plante med fri vilje?

Publisert over 6 år siden
«Viljen» er ikke noen ting eller noe område i hjernen, men vårt ord for det sterkeste ønsket som førte til aktivering av motornevroner (en bestemt type hjerneceller) som fikk kroppen til å bevege seg. Men så er da spørsmålet hva som må ha foregått før dette siste trinnet, for at vi skal kalle det fri vilje.

Etter å ha lest din gjennomgang klarer jeg ikke, på tross av at du nevner at beskrivelsen din kun er ment for normaltfungerende mennesker, å se at ikke også denne planten har fri vilje. Alle punktene du beskriver er såvidt jeg kan se til stede. Enig?

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Endel av det synes meg også å være så absurd fornektende og så absurd forenklende at jeg her og nå ikke vet hvordan jeg skal gripe det an.

Ok. Du får tenke litt på hva jeg fornekter, så er jeg temmelig sikker på at du får sjansen til å presentere det på en tråd i fremtiden.

Gå til kommentaren

Mine tanker om dette

Publisert over 6 år siden
Jeg utfordrer anti-evolusjonistene til å si hva de synes er det beste argumentet for evolusjon, og evolusjonistene til å si hva de synes er det beste argumentet mot evolusjon. I tillegg hører jeg gjerne begge sider nevne et dårlig argument for sin egen posisjon som de har sett brukt i debatt om saken (altså at evolusjonister nevner et argument for evolusjon som er dårlig, mens anti-evolusjonister nevner et brukt argument som er dårlig mot evolusjon).

Det er vanskelig å finne veldig gode argumenter mot evolusjon når du har lest de fleste argumenter imot, og deretter gjendrivelsen av disse. Et argument som jeg har stor sympati for, og som jeg til stadighet ser i debatten, og som således må regnes som "best" i betydningen "mest overbevisende", er hvor lite intuitive tidshorisonter og hvor komplekse, og til dels raske, prosesser vi snakker om i evolusjon. Dette munner ut i en intuitiv forståelse av "umulighet", som igjen krever betydelig lesning og forklaring for å overkomme. 

Når det gjelder dårligste argument for evolusjon, altså blant argumenter som er korrekte men svake, så vil jeg trekke frem argumentet at andre forklaringsmodeller er dårligere. Selv om dette selvsagt er riktig så fritar ikke det evolusjonsmodellen fra krav om solid underbyggelse i form av evidens.

Gå til kommentaren

Innviklede greier

Publisert over 6 år siden
AOS: Det er et godt poeng, så jeg har pleid å bruke type-token-distinksjonen når jeg presiserer hva som ligger i alternative muligheter for handling. Vet ikke om du kjenner type-token-distinksjonen, men et vanlig eksempel er at hvis jeg skriver stol-stol-stol, så er det tre tokens, men én type (token er da en forekomst på ett bestemt tid og sted). Over til fri vilje, så tenker jeg (nok som du) at selv om du og jeg har type mulighet til å velge for eksempel å åpne en kjøleskapsdør eller lukke den, kan det godt være konkrete token situasjoner hvor vi ikke kan annet enn for eksempel å åpne kjøleskapsdøra. Det som da gir meg fri vilje i token situasjoner hvor bare en ting er mulig er at jeg i de konkrete situasjoner handler i tråd med et selv som har formet seg selv over tid gjennom en del valg hvor selvet var viktigste årsak. (dette er innviklede greier…) Anyway, det det må bety overfor Gud er da like fullt at valget vårt må være basert på våre livsvalg tidligere, for om Gud bare gjorde det til et 50/50-valg hvor begge deler var like sannsynlig ville det ikke vært et fritt valg, men et vilkårlig valg. Dette har jeg ikke tidligere presisert i forhold til frelsesvalg, bare i forhold til jordiske valg, så takk for det innspillet.

Joda, type-token-distinksjoner har vi diskutert før, og jeg har ikke glemt hvordan det fungerer. Forrige gang brukte du det for å forklare hvorfor vi måtte gå igjennom livet, og ikke bare skapes av gud slik vi til slutt vil ende opp uansett. Vi ble vel enige om at det var en forskjell, men vi ble vel ikke helt enige om hvor signifikant denne forskjellen til syvende og sist var, og om type-token-distinksjon står seg godt i møte med den lidelse en faktisk gjennomleving av livet medfører for så mange. Men, men, så lenge du er overbevist om at det finnes en utømmelig gjenoppreisningskonto etter døden, så er det ikke så mye mer jeg får tillagt den diskusjonen. 

Her, imidlertid, fremstår det som ytterst merkelig at du på den ene siden diskuterer aktivt for at vi blir mer og mer frie gjennom livet, og at barn nærmest er helt deterministiske (adekvat), på den ene siden, mens du på den andre siden sier at vi er frie fordi vi handler i overensstemmelse med våre "livsvalg tidligere". Innviklede greier ja...

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Spillerommet oppstår i det du er enig i at flere fremtider er mulig (altså at ikke innholdet i fremtiden er fastlagt). Da må noe forårsake at det blir fremtid A til forskjell fra fremtid B. Noen ganger er det en person som er den årsaken. Det er spillerommet.

En person kan gjerne være årsaken, påvirket av indeterminisme som på en eller annen måte har forplantet seg til makronivå, men du har fortsatt hele jobben fremfor deg idet du skal forklare hvordan dette relaterer til fenmenet "vilje". 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere