Ove M. Bjørnsvik

Alder: 60
  RSS

Om Ove M.

Følgere

Interessant....

Publisert over 6 år siden

Du velger å dømme de (kristne?) som sier at "allah er månegud" for "islamofobe" og  du sier at de "aldri har gjort noe som helst seriøst forsøk på å lære noe om islam og islams gudsforestilling, men som forsøker å skape avstand til islam gjennom feilaktige påstander om islams innhold, inkludert gudsforestilling."  

Men selv arbeider du aktivt for å skape avstand fra det jødisk-kristne gudsbilde ved å kalle Gud for "den hebreeiske stamme- og tordenguden Jahve".

Konklusjonen blir jo nokså klar (basert på dine egne premisser) at du selv er en "jødefob" og "kristofob".

Det er sikkert interessant å mene alt mulig i media, men en gang iblandt snubler selv du i din egen argumentasjon.  

Men det skal du ha at du iallefall har vært trofast mot din ditt materialistiske (kommunistiske) livssyn i alle disse år, -iallefall den ateistiske biten... -Men noe islam-kritikk kan vi nok ikke vente vil kommer fra deg. Slik sett har vel ikke studiene vært spesielt nyttige -iallefall ikke samfunns-nyttige. Hvorfor er det slik at så mange ex-sosialister/kommunister og HEF-ere er blitt slike "talsmenn" for den såkalte "moderate islam" (som ikke finnes ifølge muslimer selv)?   -Noen lager seg egne gudsbilder, noen egne fiendebilder og noen skaper seg egne religionsbilder, her har vi deg Gule.  Iallefall virker det slik når det gjelder "religonen" og  (sikkert viktigere for deg) -det politisk "revolusjonære" og anti-vestlige samfunnssynet; "Islam". 

Gå til kommentaren

Desentralisert kirke -etter smak og behag?

Publisert over 6 år siden

Er det slik at Stålsett & Co. synes det er greit at Dnk er desentralisert og "demokratisk" når den går i liberal-teologisk retning, men at den for all del bør sentralstyres dersom bibeltro og konservative bedehusfolk, læstadianere og andre "reaksjonære" krefter får "makten" i Dnk? Er det noe i Dnk som er mer demokratisk enn noe annet kun utfra ideologi? Hvem bestemmer det? TF? MF? Biskopene?Demokrati i DnK handler vel  om valg og mulighet for medbestemmelse og tros-ytringer -ikke bare om ideologiske mote-lynner... (eller gjør det det?) Er noe demokratisk bestemt så er vel -pr. definisjon demokratiet ivaretatt? -Selv med et knappest mulig flertall.

Det sier dog ikke noe om "kvalliteten". (Men den siden av troen har vel Dnk droppet for lenge siden?) Det er mange som har undret seg over om Dnk i det hele tatt har noe mangfold å snakke om når den har turet avgårde i liberal-teologisk.ubibelsk og uhistorisk retning. -Men da var ikke Stålsett & Co. på "barrikadene" og snakket om et "truet mangfold"!

At til og med Stålsett & Co. nå må gjøre seg lignende bekymringer viser vel bare at mangfoldet  i Dnk fremdeles er nogenlunde inntakt.

Men mote-lynner rir jo Dnk stadig som en feber og det er langt mellom "vekkelsene" så jeg kan trøste Stålsett & Co. at neste år blir sikkert mer liberalt og "levelig" igjen, for han og 90% av biskopene.

"Mangfold" er et fattig moteord. Men mangfold kan fort til enfold og ensretting og "sieg heil" når vi får kun EN MENING som regnes som gyldig i en såkalt "åpen folkekirke". Jeg etterlyser det trygge teologiske fundamentet i en såkalt "åpen folkekirke".

Hva menes med "åpen kirke" -teologisk?   Hva menes med "folkekirke" -Teologisk? Det hele virker mer som et politisk ideologisk begrunnet eksperiment hvor man bare tilfeldig få kokt sammen litt overfladisk "teologi" av det.

-Men lykke til med "eksperimentet", -lurer bare litt på hva "kirkens hode" i Himmelen mener....men Han er vel ikke regnet med i all kirkepolitikken!? Jeg føler iallefall behov av å studere Den hellige skrift om dette, men mine studier i Skriften bør jeg vel neppe blande inn i denne debatten da det lett blir et utidig fremmed-element, -utrolig nok! 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Chris Svendsen – gå til den siterte teksten.
At kristne ikke klarer å se utenfor sin indoktrinerte tåke og tviholder på en forhistorisk skrøne om Jesu oppstandelse ser jeg på som ganske humoristisk. En konsekvens av slikt leder til større problemer, at dersom man skal tro på det Bibelen sier om Jesus, fordi det er nettopp i Bibelen det står skrevet, så legger det opp til at også det andre i Bibelen er sant... og da går det fra humoristisk til latterlig & absurd.

Du vet kanskje ikke at det virker nokså absurd at du morer deg med andres tro. Og enda mer absurd er det at du gidder å diskutere det du tydeligvis mener er religiøse eventyr og overe over at noen har et åndelig livssyn.  Kan det bli mer arrogant eller? Takk for innlegg, men er ikke imponert over ditt "nivå" i debatten. Du er tydeligvis en av dem som kun er her for å mobbe andres overbevisning og more deg på andres bekostning. 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Vi ateister ser på påstanden om Gud som en mulighet av flere, en mulighet som står svakt fordi den mangler troverdighet.

Kristne setter påstanden om Gud i en særstilling, og tror at det handler om enten for eller imot denne.

Kristne bruker seg selv og sine personlige opplevelser som en måte å finne sannheten om universet på.

Vi ateister innser at mennesket er subjektivt og ikke pålitelig, og setter derfor vår litt til den velprøvde naturvitenskapelige metoden og hva den klarer å avdekke.

Og hva den har avdekket så langt er langt mer kreativt og spennende enn guder og andre produkter av menneskelig fantasi alene.

Først, "vi ateister"... er dere en så "lykkelig forént gruppe" som mener akkurat det samme og kan kalles "vi ateister"?  

-Mange ateister er nok uenig med deg i påstanden at man (som ateist) kan se "på påstanden om Gud som en mulighet av flere"!

Er det ikke agnostikere som innsér at Gud kanskje kan være en mulighet?  -Ateister fornekter kategorisk troen på at det er en Gud.  Kanskje du egenlig er en agnostiker? Det er i såfall bra!

Jeg opplever agnostikere som litt mer kreative og spennende i sin argumentasjon og tilnærming til spørsmålet OM det finnes en Gud, enn det ateistene gjør. 

Du nevner troverdighet.... Kanskje merkelig i denne forbindelse.  Gud må jo nødvendigvis være i en særstilling når det gjelder troverdighet. Om du da ikke er panteist da....

Du sier; "Kristne bruker seg selv og sine personlige opplevelser som en måte å finne sannheten om universet på".  So what?  Hvordan finner du ut av ting? som agnostikere? Eller ateist ...for den saken skyld?   Og vis du mener at vitenskap er objektivt.... Hvem har bestemt det?  Vitenskapen?

Vitenskapen har da gang på gang innrømmet sin snevre subjektivitet når ny forståelse er blitt vanlig (eller populær)! (Tenk f.eks. på den "vitenskapelige" tilnærming til gen-forskning på 30-tallet i nazi-Tyskland!)

Så litt om den forhatte subjektivismen....

Som kristen (og det er sikkert noen kristne som er uenig!) så er det helt greit at jeg er subjektiv i min tro, for min tro handler om en objektiv sannhet.  I mitt tilfelle er det kun "møtestedet"(templet) som er det eneste subjektive. Nemlig i mitt hjerte. Da jeg tror at min Gud er ånd og kan godt være en del av min subjektive erfaring.  

Han er villig til (av nåde) å ta del i min tilværelse -som for min objektive tro på Gud neppe kan være så "fristende" for Gud, for å si det slik. Men den "rausheten" hos Gud mener jeg er en del av Guds kjærlighet til sin skapninger. Han slår ikke hånden av noen....ikke engang vår subjektivismen. -Men vi må la Gud være Gud.  -Ble kanskje litt filosofisk nå, men du virker som en oppegående person, så jeg satser på at du (eller andre lesere)  forstår....

Men du er kanskje "scientist" og dyrker vitenskapen som en religion?  -Men er det noe som kan sies om vitenskapen, så er det ikke at den er spesielt fantasifull. DET sa du vel selv egentlig.... ...Fantasi er jo ganske subjektivt.  

Gud velsigne deg i din søken! 

Gå til kommentaren

Selvfølgelig!

Publisert over 6 år siden

At ateistene Ehrman og Halvorsen betviler Jesu oppstandelse og mirakler ser jeg på som nokså selvfølgelig og skjønner ikke at det kan engasjere.

At noen sier at "Gud ikke finnes" er jo ikke noe nytt.  Guds ord kaller dem dårer. Å diskutere med vantro som ikke vil lære Gud å kjenne, er totalt meningsløst! 

Like lite som de sikkert føler det har noe hensikt å debattere med troende "bibel-fundamentalister" (-som de raskt nedlatende kaller folk som tror og våger å sitere Skriften i en annen hensikt enn å være ironiske). 

 Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.»  (Salme 14:1)

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid.  En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.    (2Tim 2:23-26)

Gud bedømmer oss heldigvis ikke etter "akademia" og den menneskelige "visdom";

Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For det står skrevet:   Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.   Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand?  For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.  For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke.   Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt.  Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.  Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe,  for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.  Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.     (1Kor 1:17-31)


   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere