Ove M. Bjørnsvik

Alder: 60
  RSS

Om Ove M.

Følgere

Platte selvfølgeligheter fra ateister!

Publisert over 7 år siden

At ateister ikke klarer å se utenfor tåken sin og betviler Jesu oppstandelse og mirakler ser jeg på som nokså selvfølgelig og skjønner ikke at det kan engasjere. Det ene tar det andre... Tror man ikke på Gud KAN jo rett og slett ikke mirakler skje!

Det imponerer meg allikevel at ateister er så "fundamentalistiske" i sin vantro at de ikke klarer å tenke kreativt om muligheter og "hva om" osv. Men klynger seg til sine egne ateistiske "lærestninger" som det ikke er mulig å rikke på. 

At noen sier at "Gud ikke finnes" er jo ikke noe nytt. Guds ord kaller dem dårer. Å diskutere med vantro som ikke vil lære Gud å kjenne, er egentlig totalt meningsløst!

Like lite som de sikkert føler det har noe hensikt å debattere med troende "bibel-fundamentalister" (-som de raskt nedlatende kaller folk som tror og våger å sitere Skriften i en annen hensikt enn å være ironiske).

Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.» (Salme 14:1)

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.(2Tim 2:23-26)

Gud bedømmer oss heldigvis ikke etter "akademia" og den menneskelige "visdom";

Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet. (1Kor 1:17-31)

Gå til innlegget

Hallelu-Jah!

Publisert over 7 år siden

Forvirring er et endetidstegn!

Mørket legger seg over kristendommen ... For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? (1Pet 4:17)

Jeg deler helt Greta Aune Jotuns innlegg her -hvor hun sier; "Det er nødvendig å skille mellom kristnes Gud JHVH og muslimenes Allah. Bruk derfor JHVH i tale og skrift."

Hallelujah! sier jeg. Jah-i hallelujah er en kortversjon av Gudsnavnet.

Muslimer ville aldri kalle Allah for JHVH (Jahveh/Jehovah) uten å nevne det i forbindelse med "jødenes Gud". Det synliggjør villfarelsen i Islam, enten de velger å "glemme" gudsnavnet og kaller ham "allah" eller for "jødenes JHVH". Velger de å se bort fra "JHVH" kan det betviles hvorvidt "Muhammad" var en sann profet fra Gud-"JHVH".

Som vi vet ble det profetert om at Messias skulle komme "som en Davids sønn" og som skulle komme i "JHVH`s navn". Dette ble oppfylt på Jesus Kristus!

Velger de å se på "JHVH" som "kun jødisk" -hvor er da forbindelsen til Bibelens og jødenes Gud? Skulle ikke også Muhammad også holde frem Guds hellige navn slik Jesus gjorde det?

Jesu navn på hebraisk; Jehoshuah - inneholdt jo Guds navn Jah/Jehovah/Jahveh. Han var utsendt av Gud -Bibelens Gud, vår og Jesu himmelske Far!

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. (Joh 17:3-6. Se også; Joh 20:17)

Men, som jeg startet... Hva med oss? Vi som tilhører "Guds hus" i betydning "kristendommen" - "oss" (1Pet 4:17) burde ikke også vi "rense vår sti" og slutte å kalle Gud kun for (tittelen)"Herren" men ta opp igjen bruken av Gudsnavnet? Det hadde vært radikalt!! -Og langt fra historie-løst -for å si det slik!

Da hadde vi bekjent RETT og lært at Abraham, Isak og Jakobs Gud, Israels Gud og Jesus Kristi Gud (Jesus var salvet av JHVH) og Han som var Jesu Far og Gud - OGSÅ  ER vår Gud og Far!

Da hadde vi hadde sett hvor meningsløse våre diskusjoner om arabernes månegud "allah" er. Men tiden er mørk og tåken er tett i mange kirker nå....Særlig i Dnk!  -Men dommen har tydeligvis begynt! Salig er den som tar sin tilflukt til Jesus Kristus og hans Gud og Far i denne tiden!

Vær klar over at "Herre" er kun en tittel akkurat som "gud". Vi burde bruke Guds navn* Jahveh eller Jehovah slik som det har vært vanlig i hundrevis av år!

-Det var mer vanlig før vi ble ført vill av post-moderne teologi og lurt inn i meningsløse diskusjoner av frafalne prester!

Hadde vi brukt Guds navn mer aktivt ville vi ha sluppet disse lange kjedelige diskusjonene om "allah". (Allah er også kun en tittel, nemlig "gud")

Men hvilken gud er  så  "allah"?

Ikke Jesu Kristi Far iallefall, for i Koranen sies det;

-at Allah har ikke noen sønn, (Sure 53.19-20). - og videre hevdes det;  at å påstå at Allah har en sønn (som de krsitne lærer) er en "majestetsforbrytelse". De som gjør det, er forbannet av Allah! 

Men vi som kjenner Bibelens Guds forholder oss til at Han utnevnte sin Messias og vi vet at ved sin dåpen fikk Jesus dette storslagne vitnesbyrdet fra Gud-JHVH; 

Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» (Matt 3:17)   Skal vi ikke være lydig imot JHVH-Guds eget vitnesbyrd i Injil (NT)?

La det være klart:

"For Herren [JHVH], deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke." (5Mos 10:17)

*Et av mange eksempler på vanlig bruk (men ikke missbruk!) av Guds navn, er "King James Version of The Holy Bible" - feks. i 2.Mos 6. + mange flere.

Gå til innlegget

Det burde være mulig å kunne redigere sine innlegg også over tid, eller å SLETTE sin profil!  

HVEM eier egentlig teksten vår? Er det oss eller er det Verdidebatt.no/VL?

Om det er det siste, burde det stå med KLAR TEKST øverst på siden at det som skrives på dette såkalte "debatt" forumet er for tid og "evighet" VLs eiendom og ikke vår egen.

Det sier i så fall tydlig ifra om at debatt-deltagernes bidrag har null verdi! "Sagt er sagt" - liksom! (tann for tann, hud for hud...)

Men det holder ikke juridisk tror jeg.... DET ER VI SOM EIER TEKSTEN!

Mange som deltar i debattene kan jo ha et ønske om å redigere sine innlegg  f.eks. etter økt forståelse av et tema eller etter at man har endret sitt syn på en sak.

Den friheten burde alle vi som deltar her på Verdidebatt vært betrodd. 

Det hadde vært å synliggjøre ærlig refleksjon, tenker jeg.Dette er mulig i andre debatt-fora og at det skulle være så vanskelig her, er mildt sagt underlig. 

Skulle tro det var en kristen frihet å kunne reflektere og revidere sitt syn i blant annet teologiske temaer.

....Anger, bot og omvendelse er vel ikke totalt fremmede begreper?

Eller er de også blitt for "umoderne" begreper  for VL i disse dager?  

 

Gå til innlegget

En gammel preken om inkarnasjonen

Publisert rundt 12 år siden

"Dersom han ikke var kjøtt,

hvem var det som lå i krybben?

Og dersom han ikke var Gud,

hvem var det englene kom for å lovprise?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem ble da svøpt i et linklede?

Og dersom han ikke var Gud,

hvem var det gjeterne tilba?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem var det Maria gav bryst?

Og dersom han ikke var Gud,

til hvem ofret vismennene gaver?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem var det Josef omskar?

Og dersom han ikke var Gud,

til hvem sin ære skjøt en

stjerne gjennom himlene?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem falt i søvn i båten?

Og dersom han ikke var Gud,

hvem truet vinden og sjøen?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem var det fariseeren

Simon spiste sammen med?

Og dersom han ikke var Gud,

hvem tilgav syndene

til den lastefulle kvinnen?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem tok imot spytt i ansiktet sitt?

Og dersom han ikke var Gud,

hvem pustet Den hellige ånd inn i

ansiktene til apostlene?

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem ropte ut

«Min Gud, min Gud,

hvorfor har du forlatt meg?»

Og dersom han ikke var Gud, hvem sa

«Fader forlat dem,

for de vet ikke hva de gjør».

Dersom han ikke var kjøtt,

hvem sine naglemerker og sidesår

var det Tomas rørte ved?

Og dersom han ikke var Gud,

til hvem ropte Tomas:

«Min Herre og min Gud».

(Efraim Syreren, utdrag. Gjengitt i kors:vei)

GOD JULEHØYTID, KJÆRE VENNER!

Gå til innlegget

Den åpne kirke?

Publisert rundt 12 år siden

Jeg skulle ønske at kirkene var åpne så ofte som overhode mulig! 

Men vi må huske at dette har et mer "praktisk plan"....

Det må nemlig være "noen" som låser opp, tenner lys, ordner varme, slår av alarmer, tenner alterlys, kanskje setter friske blomster på alteret, gjør klar lysgloben, koker kaffe, måker snø, soper kirketrappa, gjør det koselig i kirken osv... med andre ord FRIVILLIGE.

....Eller folk i den lokale stab som er villige til å jobbe utover vanlig forventet arbeidstid osv... ja jeg vet det blir kjedelig praktisk dette....  

Men slik er det.

Skulle ønske folk kom til kirken og ikke bare kom med synsing om alt som bør skje eller gjøres i kirken. ...men rett og slett sier "Her er jeg, bruk meg, jeg vil være med".

Ikke bare krever, men gir...av seg selv!

Men da må man også tåle å være kirkens ansikt "utad".... Og DET kan jo selvfølgelig koste! 

Men jeg tror, dvs. jeg VET at de aller fleste som gir av seg selv i sitt lokale menighetsfelleskap, vil få masse igjen! De føler seg alltid inkluderte og velkomne!  -Men de som bare sier "burde, burde" og bare kritisere kirken og ikke selv vil gjøre noe for å gjøre kirken til det man vil at kirken skal være, må regne med å føle seg utenfor.

Kanskje kirken på ditt hjemsted mangler din nådegave eller talent for å bli en "hel" kirke og et inkluderende fellesskap? Hva med å finne det ut?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere