Olav Andreas Sæther

Alder: 37
  RSS

Om Olav Andreas

Meninger om det meste. Synes døgnet har for få timer, og kan ikke love en veldig aktivt oppdatert blogg, men ønsker likevell å ta del i debatten når jeg synes jeg har noe å si. Kjemper for kristne verdier, men uten bruk av teokratiske virkemiddel. Har sterke meninger om stat-kirke, utpreget frikirkelig i kirkesyn. Meninger om "usunn karismatikk". Har dysleksi og skrivefeil, er stort sett blid (selv om engasjerte innlegg noen ganger gir surpomp inntrykk). Mine innlegg er enten "forkynnende" (formulert som preken/andakt, der jeg mener meg trygg på det jeg skriver, og har faste meninger), eller "debaterende" i tema hvor jeg er underveis og ikke påberoper meg å ha noen som helst fasitt.

Følgere

"Earth Hour" = Bullshit!

Publisert nesten 11 år siden

Jeg er ingen "superslanker", etter et halvt års tid er jeg "bare" 10kg ned, og har igjen omlag 2/3 før jeg når "idealvekt" og legens trusler om skumle livstilsykdommer for alltid kan brennes på peisen.

En ting har jeg dog lært: "superkuren" på 14 dager i fjor sommer var lite vits i. Resultatene kom først når jeg begynte regelmessig trening og fikk hjelp til et mer langsiktig omlegging av kosthold.

Hva har det med Earth Hour å gjøre? Jo, like meningsløs og nyttesløs som å si nei til en sjokolade når du slanker deg, bare for å spise tre pizzastykker ekstra 5 minutter senere og avstå fra det vanskelige valget om å rett å slett bevege seg mere, like meningsløst og nyttesløst er det å "slå av lyset" i  en time.

Resultater av strømsparing kommer av langsiktighet: investeringer i dag, som gir inntjening i morgen: bedre isolering (mindre varmetap), mer effektiv oppvarming (varmepumpe, pelletsovn, etc.), sparepærer, timerfunksjoner som slår av/på oppvarming når den trengs. (Våkn opp til varmt hus uten å spy ut kw.timer hele natta), slå av lys i rom du ikke er i, dra ut støpslet på mobilladere og "dingser" med "standbyelampe" (disse er utrolig store "kilowattyver", mere enn de fleste klarer å tenke seg til), bytt ut varmtvannsberederen med en ny og mere effektiv en, ha "bevegelsesensor" på utelampen så det lyser når det er folkd er, men ikke ellers. OSV!

Selv har jeg kun komt igang med noen av de nevnte tiltak: MEN DET FUNGERER! jeg sparer kwt, jeg sparer penger. Lommeboka er glad, og antaglighvis er "earth" også det.

Men "Earth hour"? den boikotter jeg med stor glede. Det omtales som en "symbolhandling", men hva gagner det? Mesteren sa dette om "symbolhandlinger":


Matt 6:1-4

1 Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.
2 Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
3 Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør,
4 men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Ikke helt overførbart, da saken her ikke er givertjenste for fattige. Men likefult, når du gjør "klimatiltak" eller strømsparetiltak, DRIT I å gjør de nyttesløse tullebidragene som er "for øynene på folk, for å bli sett av dem". Gjør de smarte, langsiktige tiltakene som virker, og gjør dem gjerne i det skjulte. ;) DRIT I EARTH HOUR!

Gå til innlegget

"Togkaoset", en varslett katastrofe

Publisert nesten 11 år siden

Husker noen dette?

 "Tirsdag 7. desember 2004 fremmet regjeringen, med samferdselsminister Torild Skogsholm i spissen, forslag om konkurranseutsetting av Jernbaneverkets (JBV’s) produksjonsvirksomhet. Samtidig ønsket regjeringen å omgjøre Bane Service til et aksjeselskap. Dette må sees i sammenheng med regjeringens ønske om økt konkurranse og privatisering av jernbanesektoren. Forslaget innebærer en nedbemanning i JBV på nærmere 1000 ansatte fram til 2010, av disse vil over 700 bli sagt opp. Allerede i 2005 er det meningen å bruke 35 millioner kroner av investeringsbudsjettet til å dekke kostnadene ved bemanningsreduksjonen. Disse pengene var opprinnelig avsatt til infrastrukturen, så dette ”tyveriet” vil følgelig gå ut over en sårt tiltrengt fornyelsen av jernbanen. På tross av massiv motstand fra opposisjonen og de ansattes organisasjoner, vedtok stortinget regjeringens forslag med Fremskrittspartiets støtte. Forslaget ble sågar vedtatt uten at Statens jernbanetilsyn hadde foretatt noen risikoanalyse i forkant. Det hele bærer preg av at regjeringen har hatt hastverk med å få saken ferdigbehandlet av stortinget før valget til høsten." Sitat: http://www.lokmann.no/lt/2005/0105streik.htm

Det var vår kjære "Bondevik regjering" som sto bak dette. Det gjør desverre at Høyre og KRF, (og forsåvidt også FRP's) skrik og jammer under nåværende "jernbanekrise" kommer i noe komisk lys.

Nå har det dog komt en god del økonomiske midler til jernbaneverket for å ta tak i problemene. Neste "problem" er at penger likevell ikke løser alt over natten. Det tar fysisk tid å bytte ut, reparere, fikse, flytte på, kontrollere osv. Det mangler også endel folk med "den rette kompetansen". Vi ser muligens et behov for økt utdanning av personer innenfor signalteknikk og sporvedlikehold m.m.

Da er spørsmålet: Kan vi stole på, at når disse folkene er ferdig utdannet og kan ta tak i arbeidet, så får de lov til å beholde jobben også når den mest akutte problemstillingen er løst?

Eller vil en evnt. ny "borgerlig" (eller høyre-frp) regjering gi nye sluttpakker for å "spare" penger slik at vi om 10-15 år er tilbake til dagens situasjon, ja hvis det i det heletatt for lov til å bli bedre i mellomtiden?

Gå til innlegget

Menighetsn offer går til...

Publisert nesten 11 år siden

prestens lønn.

vedlikehold av huset.

barnehjem i Latvia.

misjon på Madagaskar.

Påskeleir for ungdommene i menihgeten.

osv.


_______________

Hva med: f.eks. aleneforeldre?

_______________

ADVARSEL: JEG KOMMER TIL Å SETTE TING "PÅ SPISSEN" OG OVERDRIVE MINE POENG I DETTE INNLEGGET! Det er dog ment kun for å få den enkelte til å tenke igjennom de spørsmål som nevnes.

______________


Apg 2:44f
44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
45 De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det.

Apg 6:1-3
1 På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling.
2 Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene.
3 Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn, som har godt vitnesbyrd og er fylt av Ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven.

Jak 1:27:
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden.

______________

Hvem er vår tids "enker og farløse"? Kan det f.eks. være aleneforeldre?

Finnes det noen menighet i dag som setter av et "fond" og deler ut til alle "etter som enhver trenger det"?

Nei, selvfølgelig har vi ikke noen "menighetskasse" hvor kollekten kommer og personer i menigheten forsyner seg etter behov. Givertjenesten vår går til å dekke fastlagte budsjettposter.

Å hjelpe samfunnets svake har vi skattesystem for å dekke.

_____________

Rom 13:3-9
3 For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den.
4 For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde.
5 Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.
6 Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette.
7 Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.
8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
9 For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.

___________

Litt interesant at «de ti bud» oppsumert i nestekjærlighetsbudet settes inn i en kontekst hvor det tales om øvrighetens skattesystemer? (vers 9, i kontekst av Rom13. forøvrig)

___________

Mark 12:13-17

13 Så sendte de til ham noen av fariseerne og herodianerne for å fange ham i ord.

14 De kom og sa til ham: Mester, vi vet at du er sannferdig. Du bryr deg ikke om hva noen sier, og gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. Si oss: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Skal vi betale eller ikke betale?

15 Men han skjønte deres hykleri og sa til dem: Hvorfor frister dere meg? Kom hit med en denar så jeg får se på den!

16 De gav ham da en. Og han sier til dem: Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De sa til ham: Keiseren.

17 Og Jesus sa til dem: Gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er! – Og de undret seg meget over ham.

____________

Likevell er det stadig rop om «skatteletter» for «folk flest» (alle oss som har nok til at vi klarer oss helt fint, og tar som selvfølgeligheter at vi skal ha råd til ting som for 10-20 år siden ble betraktet som overdådig luksus). Ikke minst i de partier som «det kristelige sentrum» har det med å miste flest folk over til. Det være seg de lyseblå, og de mørkeblå, der ute mot høyre.

Hvordan kan dette klinge sammen med Jesu og apostlenes ord gjengitt i utdragene ovenfor?

____________

Luk 10:27-37 LETTERE OMSKREVET.

27 Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!

(Husker vi at «elske din neste som deg selv» i Romerbrevet ble satt inn i kontekst av et skattesystem?)

28 Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve!

29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?

30 Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød.

31 Nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi.

32 Likeså kom en konservativ bedehusforkynner fra Bibelbeltet til stedet og så ham. Han viste at han hadde betalt mer enn nok i kollekt, og fått dette registrert med personnummer slik at han hadde krav på skattelette. Denne ordning hadde jo «det kristelige partiet» vært med å gjennomføre. Derfor bøyde han seg ned til ham som lå der, og tok ut det rettmessige beløpet fra hans lomme. (Heldighvis hadde røverne latt det ligge igjen akkurat nok penger til dette.) Så gikk også han forbi.

33 Men en tullebukk av en sosialdemokrat som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham.

34 Han gikk bort til ham tok opp mobiltelefonen sin og ringte etter ambulanse. Han viste at det offentlige helsesytemet ville forbinde årene hans og pleie ham. Og gi ham sykepenger fram til han var i stand til å komme seg tilbake i jobb.

35 Neste dag tok han fram selvangivelsen, og ble glad over å se at også han var med å bidra til barmhjertighet, ikke bare for denne ene som han møtte dagen før, men også alle andre i lignende situasjoner.

36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?

37 Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!

______________

Mitt siste spørsmål:

Dersom vi IKKE skal reformere våre «kollektvaner» radikalt, og «gjenninføre» de første kristnes ordning med mat og penge utdeling direkte til «alle etter som enhver trengte» og i aller høyeste grad vår tids «enker og farløse» (det som Jakop beskriver som «En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen») Dersom vi syns det er fint og flått at denne del av Guds vilje er tatt vare på av skattesystemet og «vellferdsstaten», er det ikke da på grensen til HYKLERI å skulle mase etter skatteletter?

Kjør debatt!

Mitt personlige svar til disse ting:

Nei, jeg er hverken SV eller AP velger, jeg plaserer meg selv helt utmerket i «sentrum» , men jeg er blandt de som ikke ser det som noen katastrofe hvis «sentrum» (les Krf) skulle finne på å samarbeide noe mere mot «venstresiden» i spørsmål relatert til det jeg tar opp i dette innlegget. I andre saker er jeg enig i at man som kristen har mest å hente «mot høyre». Men jeg makter ikke på noe hvis å se «skattelette» som noen kristen dyd. Tvert i mot.

Jeg syns også det er helt fantastisk at vår kollekt kan gå til de innledningshvis nevnte ting, og at menigheter stort slett kan slippe adminstrasjonen rundt å ha «velferdsfond» for vanskeligstilte. Dette kan fint staten ta seg av. Men da pålegger det meg også et ansvar å betale skatten min med full glede, og gjerne avstå fra «skattelette for gaver til frivillige organisasjoner».

Men jeg er mest interesert i : hva svarer du på disse spørsmålene? Hvordan forholder DU deg til de utvalgte bibelsteder? Går jeg for langt i min krative omskrivning av historien om «den barmhjertige samaritan» ?

Gå til innlegget

Gradert sykemelding og studenter.

Publisert nesten 11 år siden

Så er det altså komt et forslag om "gradert sykemelding".

Til en viss grad finnes vell dette allerede? Nav.no om "aktiv sykemelding"

Jeg ønsker å trekke fram studentenes situasjon ved sykdom. Det er ikke så grusomt lenge siden jeg var student selv. Og i løpet av studietilværelsen ble jeg syk. Resultatet for min del? Tapt undervisning, stryk i flere fag, og til slutt endret "yrkeskarriere". Nå har jeg tross alt vært heldig, jeg ble frisk, jeg fant en annen utdanning og fullførte den uten sykdom, og er nå ferdig utdannet. Hadde jeg vært kronisk syk, eller fått tilbakefall ville ting sett enda mørkere ut. Faktum er likevell: jeg ble ikke det jeg opprinnelig hadde tenkt å bli.

For meg ble utfallet "godt tross alt", og jeg trur jeg trives bedre der jeg er nå enn der jeg "først hadde tenkt meg". Men for mange er ikke det tilfellet.

Årsaken ligger i måten studiefinansieringen er lagt opp og denne ordningens totale mangel på tilrettelegging for syke.

Mens mann i yrkeslivet kan ha "aktiv sykemelding" og beholde kontakt med arbeidsgiver og evntuelt Nav, så er Nav normalt ikke inne i bildet i det heletatt når mann er student. Lånekassen gir vell stort sett blaffen også. For hva sier reglene til Lånekassen?

Relevant utdrag fra http://lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Sykdom/ 

"Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du mottar støtte fra Lånekassen. Vanlig stipend gjøres om til sykestipend."

"Du kan få sykestipend for inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår.

Lån for de første 14 dagene av den tiden du er syk (karenstid), kan ikke bli gjort om til sykestipend. Med andre ord vil denne ordningen først gjelde når du er syk i mer enn 14 dager"

"Du kan ikke være syk når undervisningen starter. Vi kan gjøre unntak hvis du er i gang med en flerårig utdanning
Du må være helt studieufør, det vil si at du må være ute av stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen i den tiden du er syk"

"Kronisk syke vil normalt ikke bli omfattet av ordningen, fordi det er et krav at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at det bare er i perioder du er så syk at du er helt studieufør, kan du likevel søke om sykestipend for disse periodene dersom de varer lengre enn 14 dager. "

Konklusjenen ble "enkel" den gangen jeg ble syk:

Skulle jeg sykemelde meg og få gjort om lånet til stipend? I tilfelle MÅTTE JEG være syk i minst 14 dager. - Jeg måtte være SÅ SYK at jeg ikke kunne jobbe med studiene hjemmefra, og ikke levere oppgaver.

Konklusjon:

1) får mann en real influensa og er borte i ei uke er det 0 å hente. Er du på et krevende studie, med jevnlige innleveringer hvor denne uken er nok til at du mister så mye undervisning og innleveringer at du ikke får grunnlag til å gå opp til eksamen: synd for deg. Du får ikke hjelp. Ædda bædda, du stryker på eksamen, du blir hengende etter i studiet, du mister et semester av videre rettigheter hos lånekassen og må eventuelt finansiere slutten av studiene selv.

2) er du syk lengre enn 14 dager, (dette var mitt tilfelle), kan du få omgjort ALT lånet til stipend. Men da må du jaggu være så syk at du ikke viser trynet ditt på utdanningstedet, du får ikke lov å åpne bøkene hjemme, og du må ikke finne på å levere oppgaver. Med andre ord: praktisk talt garantert å stryke på eksamen selv om du kommer tilbake etter 2-3 uker og er med på resten av undervisningen.

I mitt tilfelle var jeg i DELER av sykdomsperioden kvalifisert til å få sykestipend. Men jeg var periodevis også frisk nok til at jeg ønsket å prøve å gå på forelesninger og levere oppgaver. For å se om det kunne være mulighet for å klare eksamen, for å på den måten ikke ha "kastet bort" et semester.

I etterpåklokskap ser jeg at det burde jeg ikke gjort. Jeg burde gitt "blaffen" og hatt mindre arbeidsmoral, prøvd mindre de dagene jeg følte for å prøve, og rett ogslett holdt meg hjemme. Jeg strøk på eksamen, men fikk ikke gjort om noe av studielånet til sykestipend, fordi jeg hadde prøvd å gå på forelesning.

Selv om jeg ikke lengre er student uner jeg studenter flest en bedre "sykestipendsordning". Jeg er ikke i posisjon til å "forlange" så mye på studenters vegne, men jeg mener bestemt at muligheten for "aktiv sykmelding", hvor det er TILLATT Å PRØVE uten å tape rettigheter burde gjelde også studenter. Man snakker om at uførhet er kostbart for samfunnet, arbeidsledighet like så. Hva med å gjøre noe med systemet slik at personer som stort sett er friske og kunne vært i en 100% stilling, men også personer som på grunn av kronisk sykdom vil kvalifisere for uførhet, kan få muligheten til å ta en utdanning og få en jobb de vil trives i ? Om ikke 100% så kanskje 50-60-70-80% ?

Skal utdanningsdrømmen til personer som er "20% ufør" på grunn av en kronisk sykdom, men som de resterende 80% kunne hatt en meningsfull jobb og bidratt med verdifull verdiskapning og skattepenger, drepes på grunn av ett elendig system for sykestipend? Kan man ønske seg at dette blir endrett?

Selv ble jeg altså frisk. Men da orket jeg ikke å gjennoppta de mislykkede studiene. Jeg gikk over til annen yrkeskarriere. Det fungerte utmerket. Enste irritasjonen min er 280 000 i studielån relatert til studier som aldri ble fullført. Men det skal jeg da alltids klare å tilbakebetale. Dog, med en bedre sykestipendordning hadde jeg i dag vært i et annet yrke enn jeg er i, og med mindre studielån.

For meg var ikke dette noen katastrofe, jeg fant en alternativ vei og trivse utmerket der jeg havnet. Men for andre kan dette elendige systemet være det som fører dem ut i langvarig gjeld og uførhetsproblematikk.

Gå til innlegget

å støtte en liberalteologisk samaritan.

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har en god venn med en "bråkete fortid", som på tross av Guds "nåde og tilgivelse" likevel preger nåtiden. Fysisk gjeld slettes ikke på jord like fort som våre synder kastes bak Guds rygg.

Etter å ha slitt med å føle seg hjemme i flere menigheter har han nå funnet seg en plass i Kirkens bymisjon. Her mottar han mat og annen fysisk hjelp når det trengs for å få økonomien til å gå rundt. Her får han også et felleskap, med folk som ikke blir pinlig tause eller trekker seg unna når han deler sin historie.

Kirkens bymisjon har for ham blitt det den barmhjertige samaratin av er i Bibelen.

Jeg leste med interesse Ottesens innlegg i dagens avis,  hvor han etterlyser at Mette Marit skal vise intiativ, ihvertfall besøke, også andre kristne organisasjoner enn kirkens bymisjon.

Han hevder at hennes engasjemang viser en støtte til liberalteologi.

Teologisk sett har jeg mye mere felles med Ottesen og  NLM, (jeg omtaler meg da også som en "NLM'er" og er gjerne blant de "konservative" internt i NLM) enn jeg har med det man kan kalle "rådende teologi i bymisjonen". Men hvor er NLM's arbeid for våre svakeste "neste" i Norge?

Det finnes noen få "nærmiljøsentre" men disse fanger ikke opp rusmisbrukere, eller tørrlagte sådan med gjeld knyttet til "gamle synder" (synder som er bekjent og tilgitt av Gud etter "god konservativ NLM teologi").

Det er med sorg at jeg i møte med de Jesus kaller "sine minste små" her hjemme i Norge, har erkjent: de kristne grupperinger hvor jeg selv trives har ikke noe sted som passer for dem. Mitt svar blir da å hjelpe de jeg kommer i direkte kontakt med, direkte. Men for å nå også folk som jeg ikke kommer i direkte kjennskap med så støtter jeg Kirkens bymisjon, på tross av deres "teologiske profil".

Hadde Jesus talt om den Barmhjertige samaritan til oss i dag er jeg ikke sikker på at han ville sagt "en NLM'er gikk forbi". Jeg har inntrykk av at de fleste NLM'ere på et personlig plan hjelper og støtter de som de kommer i direkte kontakt med. Ute på misjonsfeltene er det også flere steder et rikt arbeid for "samfunnets svakeste". Hjemme i Norge har "vi" derimot ikke slikt arbeid organisert innenfor rammene av NLM. Jesus kunne dermed sagt "en konservativ misjonsorganisasjons ledelse, gikk forbi". - og når det kommer til samaritanen, som skal illustrere hvordan vi skal være mot vår neste, ser jeg ikke bort i fra at han hadde tatt fram kirkens bymisjon.

Ikke dermed sagt at Jesus ville gått god for Kirkens Bymisjons teologi. Det trur jeg han ville tatt opp i en annen tale.

I en utfordrende økonomisk tid for misjonsorganisasjonene (de fleste sliter har jeg inntrykk av) kan det godt sies at et arbeid som kirkens bymisjon sitt ikke er innenfor "misjonens kjerneområde" her hjemme. NLM er primært ytremisjon, og arbeidet hjemme skal være arbeid som støtter opp om ytremisjonen. Det finnes (gode?) argumenter for at NLM aldri skal begynne med suppekjøkken, hospits, "gateprester" ol. Men når så er tilfelle, så er jeg da, (og vil oppfordre andre til deg også) en "misjonsvenn" som samtidig støtter Kirkens Bymisjon, på tross av deres teologiske profil.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere