Olav Andreas Sæther

Alder: 37
  RSS

Om Olav Andreas

Meninger om det meste. Synes døgnet har for få timer, og kan ikke love en veldig aktivt oppdatert blogg, men ønsker likevell å ta del i debatten når jeg synes jeg har noe å si. Kjemper for kristne verdier, men uten bruk av teokratiske virkemiddel. Har sterke meninger om stat-kirke, utpreget frikirkelig i kirkesyn. Meninger om "usunn karismatikk". Har dysleksi og skrivefeil, er stort sett blid (selv om engasjerte innlegg noen ganger gir surpomp inntrykk). Mine innlegg er enten "forkynnende" (formulert som preken/andakt, der jeg mener meg trygg på det jeg skriver, og har faste meninger), eller "debaterende" i tema hvor jeg er underveis og ikke påberoper meg å ha noen som helst fasitt.

Følgere

alle disse navnene...

Publisert over 7 år siden

nettverk ditt og nettverk datt. Samarbeid er bra, men navnene forvirrer.

http://eln.nu/ = Evangelisk Luthersk Netverk, og består av:
Frikirken, DELK, Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet

Mens http://www.kirkenett.net/ = Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, og består av:

DELK, Den lutherske kirke i Norge, Valgmenighetene i Nord, Carissimi, Misjonsprovinsen i Sverige og FBB

 

Jeg kjenner veldig lite til begge disse nettverk, men finner det interesant at de er opprettet, da det på mange måter sammenfaller med noen av tankene jeg har hatt i det jeg har skrevet tidligere. Det viser en mindre fragmentert lutherdom enn hva mann så for bare få år siden.

Samtidig kan en lynrask overfladisk analyse tyde på at"ELN" er lavkirkelig basert, mens "kirkenett" er høykirkelig basert.

Gå til kommentaren

ppretter nytt luthersk nettverk

Publisert over 8 år siden
Gå til kommentaren

Til Svein-Ove.

Publisert over 9 år siden

Ja, jeg trur vell fremdeles ikke vi blir enige, men fikk for meg at jeg kunne gjøre et lite forsøk på ytterligere klargjøring dersom det fremdeles var misforståelser.

Jeg mener: De siterte deler fra Hebreerbrevet viser helt klart at Jesus Kristus oppfyller forbildene som ligger både i : 1) Ypperstepresten som går INN i det aller helligste med blodet fra et syndoffer. og 2) Syndofferet. - I det det står

"Kristus er kommet som øversteprest" og "Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen"

Så er spørsmålet om det også ligger et forbilde (på Jesu oppstandele) i det at Ypperstepresten kom levende UT fra tabernaklet. DET STÅR IKKE EKSPLISITT! Det er min tolkning, som jeg bygger på det som står av om yppersteprestens drakt, og da spesielt gullklokkene og lyden som skulle varsle at han fremdeles levde. - Men om noen synes den tolkningen er litt for tynn, så: greit for meg. Akkurat den delen er ikke det mest vesentlige.

Jeg vil likevel ikke forkaste troen på den fysiske oppstandelsen. Den bekjennes i de oldkirkelige-felleskirkelige bekjennelser, og er i de siterte avsnitt fra 1.Kor. framstilt som et avgjørende, ja helt nødvendig, bevis på at offeret er godkjent.

At det var en fysisk oppstandelse ser vi av de øyenvitneskildringer som er i evangeliene. F.eks. Maria i hagen, Emmausvandrerne, disiplene på øvresalen, og disiplene på stranden.

Gå til kommentaren

Torstein:

Publisert over 9 år siden

Det er bare en måte å gjøre seg klar til bryllupet :)

Brylluppkledningen tas på ved å akseptere Jesus.

Gal 3. 26, 27.
26 For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus

Gå til kommentaren

Svein-Ole

Publisert over 9 år siden

Vi får bare være enige om å være uenige ;)

Jeg kan ikke se at jeg på noen måte blander sammen. Det er snakk om 2 ufullkomne forbilder (ypperstepresten og offerbukken) som sammen peker mot en fullkommen oppfyller; Jesus Kristus.

Ingen sammenblanding.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere