Test Bruker

Alder: 29
  RSS

Om Test

Følgere

Publisert over 5 år siden
Dette til tross for at Åpen Folkekirke har programfestet en slik ordning, og gjentatte ganger lovet den frem mot valget.

Dessuten er reservasjonsretten lovfestet (noe den ikke er for f.eks leger) i Ekteskapslovens § 13, andre ledd:

En kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn.

Det er altså ingen grunn overhodet til å profetere dramatikk eller strid i forbindelse med dette spørsmålet.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Jeg har aldri forstått hvorfor fremmedfrykt skal "respekteres" - eller hva det innebærer. Betyr det at vi ikke skal slippe for eksempel muslimer inn i landet - fordi noen kan bli bekymret av det? Skal ikke innflytteres rett til for eksempel trygghet fra forfølgelse eller krig veie tyngre enn nordmenns "rett" til "ikke å være bekymret"? Fremmedfrykt har en tendens til å baseres i ren rasisme. Skal det også "respekteres"?

Det er mye man kunne påpekt, rettet på og kritisert i Borns innlegg, men jeg skal nøye meg med å rette en enkel, men total skivebom i hennes siste avsnitt. I Norge har enhver rett til å skifte tro som en selv ønsker, om en så ønsker å konvertere fra kristendom til islam eller vice versa. Det kommer til syne i FNs erklæring om menneskerettighetene, og det har også Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke tydelig bekreftet i sin felles uttalelse som kan leses her.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Tør jeg spørre (uten noen form for ironi) hvorfor du studerer teologi? Hva er din motivasjon?

Hei Morten!

Jeg skal med glede svare deg. Jeg studerer teologi for å bli prest. Jeg vil forkynne Guds endeløse kjærlighet for menneskene, delta i de viktige øyeblikkene både mennesker imellom og mellom mennesker og Gud. Mitt ønske om å kunne vie likekjønnede par henger tett sammen med dette.

Jeg kjenner flere homofile par, og det er umulig for meg å se noen forskjell på den kjærligheten de har og den kjærligheten heterofile par har. Hvem er jeg da til å si hva som er rett og galt? Det er generelt en rolle jeg ikke vil ha på meg, og Bibelen gir meg heller ikke myndighet til det, siden jeg ikke (som andre her) oppfatter den som entydig på dette, og jeg uansett mener den må leses ut fra sin historiske og kulturelle kontekst. I tillegg til alt dette ligger tekstene om menn som har sex med menn langt utenfor Bibelens kjernebudskap som jeg tolker som én eneste ting: Guds kjærlighet til menneskene. Hva slags kjærlig gud ville nektet mennesker kjærlighet? 

Du spør videre om jeg ser på alle som anser homofili for å være synd for å være fundamentalister. Absolutt ikke. Jeg har forståelse for at man kan tro at det er det, for heller ikke jeg kan avskrive kirkens historie som betydningsløs og skjære alle som er oppdratt under denne tradisjonen over den samme kammen.

Jeg mener likefullt at de som mener det, tar feil. Kjærlighet mellom to voksne mennesker er noe uendelig vakkert uansett hvilket kjønn de to har, og jeg vil være med på å løfte frem dette som både nettopp vakkert og noe som hører hjemme i vår kirke.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Bibelens ord som ikke kunne ha vært klarere

Det er klart Bibelens ord kunne vært klarere.

Tekstene (de få, om noen) som omhandler homofilt samliv slik vi kjenner det i dag i Bibelen begrunnes ikke utover autoriteten de har av å være seg selv, en autoritet få mennesker heldigvis vil tilkjenne den. Vi må ta innover oss at dette er en bok skrevet i en kulturell og historisk kontekst fjernt fra vår egen, og slik må den naturligvis også leses. Vi kan ikke legge fra oss vår kritiske sans når vi leser i Bibelen, da blir vi fundamentalister.

For skulle vi lest Bibelen på den måten fundamentalister gjør hadde vi ikke trengt å studere teologi. Teologi er for meg en givende vitenskap som gir innsikt i alt fra teksthistorie, idéhistorie, kulturhistorie, fantastiske relasjoner og mye, mye mer til. Den gir meg innsyn i virkelig stor kjærlighet. Når fundamentalister gjør krav på sin fortolkningsnøkkel som den eneste rette gjør det at Bibelens budskap ikke handler om kjærlighet, men er en lang, fæl historie som begynner i grusomhet og slutter i grusomhet.

Det er ikke noe jeg verken som teologistudent eller medmenneske kan stå inne for å forkynne.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Arnt G. Arnesen – gå til den siterte teksten.
Det kan ikke bety det, siden Gud fordømmer "homofil" kjærlighet!

Hvordan kan du si det? Jeg har ikke ett eneste sted, i eller utenfor bibelen, sett en eneste antydning til at Gud ikke anerkjenner romantisk kjærlighet mellom to av samme kjønn. Da burde heller ikke du uten saklig belegg for det gjøre deg til Guds talsmann, det fører ikke godt med seg.

For øvrig treffer Kleppa godt. Det er få jeg treffer som er mer opptatt av sex enn svært konservative kristne. Det er egentlig litt ironisk.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere