Morten Slmonsen

Alder: 48
  RSS

Om Morten

Jeg jobber til daglig som IT-konsulent i Oslo. Jeg er gift og har 4 barn. Jeg har vært nokså aktiv på nettdebatt i helt siden vi brukte usenet som samlingspunkt, dvs. for lenge siden. Mine, i denne sammenheng, relevante interesser er samfunn, politikk, naturvitenskap, filosofi og religion.

Ang. livssyn så er jeg pinsevenn og er med i Filadelfiakirken i Oslo. Jeg har tidligere gått i DNK (inntil jeg var 20 år), men har også vært innom Misjonssambandet, UiO, Kings Kids, OASE, Oslo Kristne Senter, Trondheim For Kristus, m.m. Man kan si at min bakgrunn er nokså økumenisk, samtidig som jeg inntar en konservativ grunnholdning.

Prosjekt: Jeg ønsker å forene den kunnskap som vi besitter (som menneskehet) med den åpenbaring som er gitt oss gjennom Jesus i Bibelen, og samtidig være tro mot begge sider.

Følgere

Dementi?

Publisert rundt 3 år siden
Som jeg skrev i mitt første innlegg her - så er hele opplegget til Ottesen bygget på inkonsekvens og en dobbel oppfatning: Han sier: Innvandrere er mer kriminelle, MEN innvandrere er IKKE mer kriminelle. Ottesen mener to ting samtidig.

Dette du her skriver er usant. Enten skjønner du det ikke, og det vil være bekymringsfullt, eller så lyver du bevisst - det ville være enda verre. Diskusjon har bare en mening dersom man er etterrettelig. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Tro i lite, tro i stort

Gå til kommentaren

Enig

Publisert over 3 år siden
Jeg tror at forskjellen på en såkalt gravejournalist og en vanlig er at gravejournalisten kan ha gjort et forsøk på å lære leksen sin før han går til intervjuet eller går løs på saken. Ofte blir det mange lettvindtheter når man ikke behersker stoffet, og svært mange er overfladiske som ikke kan mye om det de settes til å arbeide med, i det minste tilsynelatende.

Dette er helt sikkert en viktig del av problemet. Hastverk kanskje. Jeg er også opptatt av medias hang til konflikter (X "raser" mot Y) fordi nyheter/informasjonfor mange egentlig er en underholdningskanal. Da snakker vi fort om villede misforståelser, eller hvor sakens fylde blir opplyst en annen dag - vi lar ting "henge" litt slik at mange blir opphisset først. 

Gå til kommentaren

Kjøper nesten alt :)

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Pressen virker betuttet, eller altså selvhøytidelige. Vel, slik ser jeg det. 

Jeg er enig i din beskrivelse av pressen. Ja, de er selvhøytidelige i det store og det hele, når de snakker om demokratiet og kritikk av makta osv. De tar nesten aldri selvkritikk. De er selv med å forsurer debattklimaet og bidrar til polarisering. Enig. 

Men likevel, siden vi to? kjemper for prinsippene (eller godheten/det sanne om du vil) mer enn vi kjemper for person X eller institusjon Y, så må vi påskjønne utøvelsen av disse prinsippene uansett hvem det er som gjør det (eller om de har brutt dem før) og motarbeide dem som bryter dem (uansett om vi er enige i en eller flere saker med vedkommende, eller om de har overholdt prinsippene før).

Jeg tror jeg forsøker å si at selv om Listhaug har vært super og gjør mye rett i mange ting så gjør hun her feil og hun gjør det samme feilen som i vinter. Og selv om pressen er irriterende og selvgode stort sett, så gjør de her rett. Ok, så har ikke pressen en helt ren motivasjon, de selger konflikter. Men det er forskjell hvilken side av konflikten mans står på tross alt.

For å være litt kristelig så tenker jeg som Paulus at "vi har ikke en kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot [...] ondskapens åndehær", intet mindre. Og ondskapen ligger latent i oss selv og i alt og alle. 
Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Til slutt er jeg enig i at det er grunn til å kritisere pressen som framstår som såre og vonbrotne fordi de i saken om St. Halvardshjemmet ikke har greid å provosere og lokke «fusentasta» ut i det grelle presselyset der de gjerne ville filleristet henne. 1-0 til Listhaug – nok en gang, og 0-1 til det som framstår som en selvhøytidelig presse som dessuten virker tungnemme. 

Jeg er jo svært ofte enig med deg Arne, du skriver mye fornuftig og det liker jeg godt. Svært sjelden skriver jeg støtteerklæringer, fordi det virker å unødvendig. Jeg nøyer meg med en "like". Det betyr at når jeg først kommenterer noe så tar jeg tak i det jeg er uenig i, så må det nesten bli. 

Inntil dette punktet i kommentaren din var jeg enig, men akkurat her falt jeg av. Kontrollspørsmålet mitt blir: hvordan burde pressen reagert på Listhaug for at du ikke skulle komme til denne konklusjonen? 

Slik jeg ser det har pressen kjempet for et redelig og saklig ordskifte og Listhaug ønsker å sende en eneste beskjed: Jeg angrer ingenting. 

Er pressen da selvhøytidelig?

Jo, jeg vet at pressen har en skjevhet i dekning av diverse saker, jeg vet de ikke selv følger disse høye standardene for redelighet og saklighet hele tiden og ja det er dobbeltmoralsk. Men likevel, i sin skrøpelighet (for å benytte litt kanaanspråk) så kjemper de av og til det godes kamp. Det betyr ikke at Listhaug er ond, men den manglende ydmykheten og manglende angeren og bevisste villedningen er ting som er av det onde. Hun ville blitt en langt bedre politiker ved å bekjempe dette hos seg selv. Da er det en bjørnetjeneste å støtte henne i dette.Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere