Morten Andreas Horn

Alder: 52
  RSS

Om Morten Andreas

Selv om jeg skriver på Vårt Lands verdidebatt.no er jeg "livslang" humanetiker. Jeg arbeider som nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, og er særlig opptatt av medisinsk-etiske spørsmål knyttet til livets slutt, men også de utfordringer utviklingen innen moderne bioteknologi byr på. Mitt fremste interesseområde er spørsmålet om legalisering av aktiv dødshjelp.
Mitt fulle navn er Morten Andreas Horn, og det er faktisk laget et wikipediaoppslag om meg!

Følgere

Publisert over 3 år siden
Harry Mikkelsen – gå til den siterte teksten.
et dreier seg jo ikke om hjelp til å dø, men å innse når dødsprosessen er uavvendelig i gang, slik at å det fortsette en behandling med tanke på å forlenge livet, er både meningsløst og et lidelsesfullt overgrep mot den døende. Målet blir da å lindre den døendes plager så godt en kan.

Takk. Mitt inntrykk er at det er bred forståelse blant helsepersonell for denne forskjellen mellom aktiv dødshjelp og "passiv dødshjelp", "behandlingsbegrensning", "persontilpasset dødsomsorg" eller "naturlig død". 

Som helsearbeider blir man - i hvert fall i mange av våre posisjoner - konfrontert med dette at mennesker dør, man blir vitne til at døden er en naturlig del av livet. Døden er ikke et gode, den innebærer den absolutte og uopprettelige ødeleggelse av individet. Men den kan oppleves som en lettelse, for den som skal dø, og for de som står rundt (ikke minst dem, kanskje). Jeg tenker at døden er en voldsom kraft, og at det er en verdi i seg selv dette å la døden komme og ta oss, uten at vi selv trenger å oppsøke den.
Det er bra at vi har muligheten til å utsette døden, snyte den for byttet sitt for en stund. Men særlig slik teknologien har utviklet seg idag - vi kan jo nå til og med holde hjernedøde kropper ved like i opptil måneder og år, i særskilte tilfeller - er vi nødt til å tenke over om vi gjør nytte med våre livsforlengende tiltak. Medisinen skal brukes til det gode for menneskene, og noen ganger er tidsmessig forlengelse av livet ikke det individet har behov for eller ønsker seg. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Takk i lige måde! Jeg kan faktisk se det også slik du beskriver det - spesielt hvis man ser for seg valget mellom hektisk, oppjaget, benektende, fortvilet kjempende kamp mot en død som er uunngåelig og som vil kanskje heller kunne gått i møte med verdighet, samhold, nærværenhet. Det å passivt "la det skje", heller enn å stritte i mot, i situasjoner hvor det å stritte i mot verken gir mening i medisinsk forstand eller ut fra pasientens forutsetninger eller i et livsløpsperspektiv. 

Men satt opp mot de andre begrepene som brukes om etiske utfordringer ved livets slutt, så blir altså "passiv dødshjelp" problematisk og misvisende. 

Det er forøvrig neppe mange som så langt har omfavnet mitt forsøk på å introdusere "persontilpasset dødsomsorg". Jeg synes det er et ganske godt begrep, men det viktigste for meg har i grunnen vært å få fram dette at vi ikke har grunnlag for å snakke om "begrensning" eller "dødshjelp" for den helt normale og naturlige situasjonen at et menneske dør av sin grunnsykdom, og at evt. lindrende og evt. livsforlengende behandling ytes i den grad det er medisinsk hensiktsmessig og ønskelig fra pasientens side. 

Kanskje "naturlig død" hadde vært et enda bedre begrep.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.

Nei så sannelig, Levi! Det må være noe galt med kommentar- og sitat-funksjonen, beklager det! Det virker som om det er et sitat fra et tidligere innlegg som har klebet seg fast. Jeg ser at det har vært funksjonsfeil på verdidebatt.no den siste tiden (jf. en annen tråd som diskuterer dette), vi får skylde på den! 

Mitt innlegg henviste rett og slett til dette at du hadde tastet inn uker i stedet for måneder, det var ikke noe mer enn det.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
For det første: At sekulære humanister skulle ha noen bedre forutsetninger enn kristne humanister i denne saken, står for meg som uforståelig. Hvorfor, i så fall?

OK, da forstår jeg bedre Levi. Men likevel - som jeg sa, hadde dere gått for 6 uker ville det i det minst gitt litt mening, fra et medisinsk ståsted. 

Mitt råd til deg og dine meningsfeller i FRVD ville være å klippe ut listen med spørsmål jeg har laget her. Dersom det er ønske om å komme videre i dødshjelpsdebatten, så er dette spørsmål dere vil bli møtt med underveis, og som dere bør ha gode svar på. Og ærlig talt - dersom det ikke er mulig å gi gode svar på disse spørsmålene - er du da helt sikker på at det virkelig er fornuftig av Norge å gå inn for Oregon-modellen? Jeg strever med å forstå hvordan en forening som FRVD, så fullpakket av humanetikere, kan gå inn for en slik modell uten å stille eller besvare spørsmål av den typen jeg har reist her. Det skulle jo liksom være vi humanetikerne som var "best" når det gjaldt å granske etiske spørsmål fordomsfritt, vitenskapelig og rasjonalistisk, og la svarene, ikke forventningene, styre våre valg.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
u

Hei igjen Levi, takk for dine tre svar: 

1. Det er altså seks måneder i Oregon, ikke seks uker. Hadde kravet vært "seks ukers forventet levetid", så ville det kanskje vært mer robust å fastslå prognose i et slikt perspektiv. Men da ville aktiv dødshjelp blitt forbeholdt det som jeg tror for så vidt mange, og især blant leger/helsepersonell, kunne være stemt for: Nemlig en nokså akutt løsning på vanskelig behandlebare symptomer i livets aller siste fase. Men, da ville det ikke vært en mulighet for de som ønsket å avslutte livet heller enn å gjennomgå en langsom dødsprosess. Det ville også være utfordringer ift. kravene om beslutningskompetanse og gjentatte ytringer. Muligheten for juridisk og medisinsk-faglig testing av beslutningen - før faktum, slik mange har etterlyst ift. den nederlandske modellen og rettssikkerhetsproblematikken der - vil bli enda dårligere. 

2. Det er jo nettopp empati og vitenskap som bestemmer veien videre, nemlig at hvis vi først åpner for dødshjelp til noen snevert definerte grupper, på et vis som stiller andre håpløst lidende utenfor, så vil det være vanskelig å stå i mot en videre utvikling  - fordi det ikke finnes noen klare faglig baserte skillelinjer som kan forklare denne avgrensningen. Rent faglig bedømt er det ikke noe rasjonale for at pasient A skal få, men ikke pasient B.
Det er derfor jeg kaller det et narrespill - fordi det ikke gir mening å diskutere en Oregon-modell i Norge når vi alt på forhånd kan se at den ikke vil la seg opprettholde. Det hadde vært bedre, da, å diskutere for-og-mot modeller à la den nederlandske. Det var da også det man gjorde i Canada, da de innførte aktiv dødshjelp i 2016 (riktignok gikk de i samme fella der; de diskuterte og innførte i realiteten en nederlandsk modell, men i offentlig debatt ble dette i stor grad framstilt som en variant av de amerikanske delstatenes modell, og dermed endte de opp med noe annet enn det de hadde diskutert). 

3. Jeg synes ikke du svarer godt på de sikkerhetsmessige utfordringene dersom helsepersonell da, av ulike årsaker, ikke er tilstede ifm selve dødsfallet. Jeg krever ikke svar på dette av deg personlig, Levi - men jeg synes det er veldig rart at FRVD som organisasjon (med et bredt tilfang av folk med bred ekspertise) ikke har kommet opp med noe mer presist svar på disse utfordringene. Det kunne jo f.eks. vært krav om en offentlig ansatt byråkrat som skulle overvåke prosessen og f.eks. sto for oppbevaring og utdeling av medikamentene, slik at de ble benyttet korrekt. 


Historien om sykehjemmet som åpnet vinduet for frosten høres spesielt ut; i faglig-juridisk forstand går dette på uforsvarlig pleie og omsorg, selv om grenseoppgangen må være vanskelig: Får ikke demente eldre personer lov til å få frisk luft? Jeg vet ikke hva man skal synes om en slik sak. At det kan skje, det skjønner vi jo. Skjer det ofte? Er det satt i system? Er det mulig å regulere det på et vis? Er dette et område av menneskenes liv som det er mulig å lovregulere, fastsette hvor kaldt/varmt man skal ha det justert etter alder og kognitiv fungering? Jeg har ingen klar formening om denne saken, men dersom det kan framlegges dokumentasjon for at norske sykehjem systematisk bruker eksponering som kulde for å påføre demente pasienter lungebetennelse, så bør vi i det minste diskutere om dette er greit eller ikke. Foreløpig er det en anekdote.

Dersom man fjerner antibiotikabehandling fra en akutt syk ung person, slik at han dør av infeksjon, uten hans samtykke, så er det uklart for meg om det dreier seg om et mord. Et enda bedre eksempel er dersom man (f.eks. en besøkende på sykehuset) skrur av respiratoren til en respirator-avhengig pasient, uten å spørre vedkommende, uten å rådføre seg med lege. Er det da mord? Jeg har diskutert dette med kolleger, og tror jeg har tenkt at dette mer er en form for "legemsbeskadeligelse med døden til følge". Det er en inngripen overfor individet og dets vilkår for overlevelse, uønsket og unilateralt, som fører til døden. 

Det å avgrense livsforlengende behandling er noe helt annet, det handler om at vi som tilbyr livsforlengende behanlding ikke har lov til å påføre pasienten dette uten pasientens samtykke (eksplisitt eller antatt). Vi har heller ikke plikt til å tilby dette dersom det virker medisinsk hensiktsløst. I ditt scenario virker det som om pasienten ønsket behandling, og det var medisinsk nyttig behandling. Da blir det noe annet.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere