Jan Christensen

Alder: 52
  RSS

Om Jan

Har gått ett år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. På min fritid er jeg engasjert i misjonsprosjekter i Sudan, Egypt og i Etiopia. Startet opp Ordet Til Unådde som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon i 2002. Ordet Til Unådde har webside: http://ordet.info/ Det begynte med at vi støttet en nyplantet menighet i den unådde byen Kostenetz i Bulgaria med husleie. Var på misjonstur til Bulgaria i 2001 og i 2003. Har ellers vært på misjonsturer til: Latvia, India, Tyrkia, Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia, Bulgaria, Danmark og i forskjellige plasser i Norge.

Følgere

Misjonseksplosjon

Publisert over 12 år siden

Misjonseksplosjon

Jesus befalte oss i misjonsbefalingen å gjøre alle folkeslag til Hans disipler.

Dette er en befaling gitt av Jesus til alle som tror på Jesus.

Vi er befalt å forkynne evangeliet til alle folkeslag, og de som aldri har hørt ligger Gud spesielt på hjertet.

Hvorfor skal noen høre evangeliet 10 ganger, når det er store masser som aldri har hørt en eneste gang.

I de senere åra opplever mange av de største misjonsorganisasjonene i Norge nedgang i gaveinntekter og må kutte i budsjettene.

Jeg er overbevist at om vi skal få til en økt misjons satsning både i givertjeneste og i misjonærer så må det en større enhet til.

Vi som gjenfødte Jesus troende, trenger å stå i sammen som aldri før.

Det er ikke ett kirkesamfunns evangeliet vi er kalt til å forkynne, men evangeliet om Guds rike.

Tror det kan bli fusjoner av store misjonsorganisasjoner i Norge i fremtiden.

Og tror at det vil bli mere satsing på å støtte de innfødte misjonærene.

Det å sende ut norske misjonærer er bra og viktig, spesielt i en tidlig startfase av arbeidet.

Men er jo mye billigere og mere effektivt å støtte de nasjonale innfødte misjonærene.

De kjenner jo språk, kultur og tåler klima bedre enn vi nordboere.

For samme beløpet som vi bruker på å støtte en misjonær fra Norge, kan vi støtte mange innfødte misjonærer.

Vi vil da kunne nå langt flere mennesker, selv med ett langt lavere misjons budsjett.

Tror at kortidsmisjon vil bli mere og mere aktuelt, er ikke så mange som har anledning til å reise ut for mange år av gangen som før.

Mange vil reise ut på kortere oppdrag, kanskje ett år, andre noen måneder men de fleste en eller to uker.

Det å satse på team som reiser ut for en eller to uker, tror jeg vil tenne til økt misjonsengasjement.

Tidene har forandret seg, så jeg tror og at måtene vi driver misjon på bør endres.

Vi må ikke resignere og tenke at nå blir det mindre misjonsengasjement.

Vi må heller foreta de justeringer som er nødvendige og så tror jeg vi kan få se ett økt misjonsengasjement.

Guds fred

Broderlig hilsen

Jan Christensen

Gå til innlegget

En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden

Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge, vi har hatt mange vekkelser i Norge.
Vekkelsene kom som følge av at det var mennesker som fikk se evangeliets lys og forkynte evangeliet klart og tydelig.

Evangeliet er gode nyheter, handler om hva Jesus allerede har gjort.
Jesus tok ble gjort til synd på korset så vi skulle få del i Guds rettferdighet, er kun ved tro at vi får del i Guds rettferdighet.
Ikke gjennom strev, gode gjerninger, egne prestasjoner osv.
Men kun å barnslig tro at Jesus døde på korset og stod opp fra de døde, og fortelle andre om sin tro.
Da Jesus døde på korset ropte Han ut med høy røst: "DET ER FULLBRAKT"
Da var alt ferdig, på Gudstjenester i Den Norske Kirke sier de så fint når de feirer nattverd:
"KOM FOR ALT ER FERDIG"

Norge trenger som aldri før å høre budskapet at KOM ALT ER FERDIG.
Jesus har gjort alt for oss alle, når du skal ha vann da bare åpner du vannkrana.
I ganle dager måtte folk gå ut å brønnen for å hente vann, i dag er det bare å åpne krana.
Er gjort ett grunnarbeid med rør inn i huset så det er enkelt å få vann.

Slik har og Jesus gjort grunnarbeidet da Han døde på korset, Han er bare en enkel bønn unna.
Alle dem som påkaller Herrens navn (JESU NAVN) skal bli frelst.
Er så enkelt at vi ofte gjør det vanskelig.

Broderlig hilsen
Jan Christensen

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere