Jan Christensen

Alder: 52
  RSS

Om Jan

Har gått ett år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. På min fritid er jeg engasjert i misjonsprosjekter i Sudan, Egypt og i Etiopia. Startet opp Ordet Til Unådde som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon i 2002. Ordet Til Unådde har webside: http://ordet.info/ Det begynte med at vi støttet en nyplantet menighet i den unådde byen Kostenetz i Bulgaria med husleie. Var på misjonstur til Bulgaria i 2001 og i 2003. Har ellers vært på misjonsturer til: Latvia, India, Tyrkia, Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia, Bulgaria, Danmark og i forskjellige plasser i Norge.

Følgere

Evangeliet og ikke kristendom

Publisert rundt 12 år siden

Har hørt mange si at vi må utbre kristendommen, i bibelen finner vi ikke slike begrep som å utbre kristendommen. I Norge fikk vi innført kristendommen med tvang, i 1995 ble det feiret at det var 1000 år siden kristendommen kom til Norge.

I bibelen står det at vi skal forkynne evangeliet om Guds rike og gjøre mennesker til Jesu disipler. Evangeliet og kristendom er ikke det samme, evangeliet handler om Jesus og hva Han har gjort for oss på korset.

Hva betyr evangeliet? Evangeliet betyr gode nyheter, er det ikke akkurat gode nyheter vi trenger i dag. Vi oversvømmes av dårlige nyheter fra alle hold, gjennom aviser, tv, radio, internett osv.

Hva er evangeliet om Guds rike? Jo at Jesus døde på korset og der tok Han på Seg all verdens synd, og at Han stod opp fra de døde og lever i dag.

Evangeliet om Guds rike er at: Jesus ikke tilregner oss våre synder, men at alle som kommer til Ham får ta imot tilgivelse fra alle sine synder.

Jesus sa i Markus evangeliet 4.15: ”Omvend dere og tro evangeliet”

Han sa ikke omvend dere og tro på kristendommen, men omvend dere og tro på evangeliet.

Hva innebærer omvendelse? Jo å vende seg til Jesus i barnslig bønn og ta imot tilgivelsen som Jesus har betalt for alle da Han døde på korset.

Omvendelse betyr å vende om, altså vende seg imot Jesus og la Han bli Herre i livet.

Jesus sier i Matteus evangeliet 18.3:

”Hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike.” 

Bibelen sier: at evangeliet om Guds rike er så enkelt at selv ikke en dåre skal fare vill, vi gjør ofte det vanskelig for mennesker å ta i mot evangeliet om Guds rike.

Ofte forteller vi folk om alt de ikke kan og burde gjøre, ofte har vi fokuset på hva som er synd og hva som er galt. Vi burde heller ha fokuset på at Jesus har tatt all synden og alt det gale vi har gjort opp på korset og at Han tilbyr oss alle syndenes tilgivelse.

Paulus sier i Romerbrevet 10.13: ”For hver den om påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

Jan Christensen

Gå til innlegget

HUSMENIGHET I SOUAKIN

Publisert over 12 år siden

I juni staret Ordet Til Unådde husmenighet i Soaukin. Vi leier nå ett hus med møtesal med plass til ca 25 personer.

Bhalol som er leder for husmenigheten, bor med kone og barn i huset.
Vi støtter Bhalol, han er nå i full gang med å evangelisere blant de mange unådde i Souakin.

Souakin ligger nord øst i Sudan ved rødehavet. Er ca. 40 min. med bil syd for Port Sudan.

Grunnen til at jeg skriver dette er at jeg spør om noen vil være med å be for Bejafolket. Er jo lett å huske: "Be for bejafolket"

Bejafolket er en unådd folkegruppe, de lever i Eritrea, Sudan og Egypt. De fleste av bejaene lever i Sudan, de lever i nord øst Sudan ved Rødehavet, sentrert rundt Port Sudan og Souakin.

Flere ifra unådde bejafolket har søkt frelse og deltar på de ukentlige møtene i husmenigheten.
Håper at du kan huske på Bhalol og hans familie i dine bønner.

Ordet Til Unådde planlegger utendørsmøter og seminarer i Souakin i slutten av november.

Håper dere kan være med å be at mange søker frelse, blir helbredet, utfridd fra åndskrefter, åndsdøpt.

Vær med å be at vi kan nå mange fra bejafolket med evangeliet og gjøre de til disipler.

Vi planlegger å starte opp cellegrupper for å følge opp og disippelgjøre de som søker frelse på utendørsmøtene.

Broderlig hilsen

Jan Christensen

http://ordet.info/

Gå til innlegget

HVORDAN KOMME TIL HIMMELEN?

Publisert over 12 år siden

Bibelen sier at det finnes bare en vei til himmelen og veien er Jesus.

Veien til himmelen er ikke i første omgang gode gjerninger, eller ved å ta seg isammen og gjøre så godt en kan. Bibelen sier at det som i første omgang er synd er å ikke ville tro på Jesus.
Synden er at de ikke tror på Meg (Jesus) Johannes 16:9.

"Jesus sa til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Johannes 14:6.

"For av nåde er dere frelst, ved tro, og dette er ikke av dere selv; det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg." Efeserbrevet. 2:8-9.

Nåde betyr ufortjent, gratis, altså er det gratis, er en gave som en bare skal enkelt ta imot.
Men alle som tok imot ham, dem ga Han (Jesus) rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

"For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evigvarende liv." Johannes 3:16.

Er gode nyheter, ingen av oss behøver å gå fortapt for Jesus døde på korset og tok der på seg all vår synd.

Jesus oppstod fra de døde, og beseiret synden og dødens makt og beviste på den måten at Jesus var Guds Sønn.

"For hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud reiste Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst." Romerbrevet 10:9

"For med hjertet tror man til rettfedighet, og med munnen bekjenner man til frelse". Romerbrevet 10:10

"For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Romerbrevet 10:13

Slik kan du enkelt be om du vil ha visshet om at du er på vei til himmelen:

Kjære Himmelske Far! Jeg kommer til Deg i Jesu navn, ber at du tilgir meg all min synd.
Inviterer deg Jesus til å komme inn i mitt liv som min Frelser og Herre.
Jeg ønsker å bli ett Guds barn og å komme til himmelen.
Fyll meg Jesus nå med din gode Hellige Ånds, så jeg får kraft til å fortelle andre om deg.
Jeg ber i Jesu navn amen.

Har du bett denne bønnen fra ditt hjerte, er du nå ett Guds barn.
Vil oppmuntre deg til å ta kontakt med noen kristne, begynne å gå i en menighet/kirke som forkynner Biblen som Guds ord og eneste autoritet.

1) Les i Bibelen for å bli bedre kjent med Jesus Kristus
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" Salme 119:105

2) Tal med Gud i bønn
"Og hva dere ber om i deres bønner, hvis dere tror, skal dere motta det." Matt 21:22
"Vær ikke engstelig for noe, men la i alle ting deres bønner og ydmyke begjæringer komme fram for Gud i bønn og takksigelse;" Fil. 4:6

3) Fortell andre om Jesus Kristus.
"Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle skapninger." Mark. 16:15
"For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så greker." Rom 1:16

Broderlig hilsen
Jan Christensen

http://ordet.info/

Her kan du se en videosnutt om hvordan du blir ett Guds barn:
http://www.youtube.com/watch?v=lE5_YUiuiVo

Gå til innlegget

DEN UKJENTE KIRKE

Publisert over 12 år siden

DEN UKJENTE KIRKE

Tror det kan være brennende kristne selv om de ikke er aktive med i en menighet.

Kan jo være mange årsaker til at mennesker ikke oppsøker menigheter.

Noen er gamle og syke og har ikke helse, andre følte seg ikke hjemme, ingen kom å hilste på de eller andre årsaker.

Er jo og mange som ser på Visjon Norge, hører på Gudstjenester, andakter osv. på raido og tv.

Så det er jo mulig å være en kristen uten å gå i en menighet, noen samles også i bibelgrupper, husmøter og bønnegrupper.

Og så er spørsmålet, hvem skal dømme om hvem som er kristne eller ikke kriste?

Røveren på korset ba om en tanke og fikk ett paradis, vi har ingen rett å dømme noen, kun Gud kjenner hjertene.

Er overbevist om at mange i norge tilhører den ukjente kirke, og mamge er veldig nærme, vår oppgave er å hjelpe de inn i varmen og ikke støte de bort.

Den åndelige lengselen blant nordmenn er økende

Guds fred

Broderlig hilsen

Jan Christensen

Gå til innlegget

DEN UKJENTE KIRKE OG DEN NYE REFORMASJON

Publisert over 12 år siden

DEN UKJENTE KIRKE OG DEN NYE REFORMASJON I åpningstalen i Sarons Dal 2006 videreførte Aril Edvardsen budskapet fra folkemøtene han hadde holdt i juni 2006 i 4 av Norges byer.
Han delte sin visjon om en kommende vekkelse over hele Norge blant dem som i dag tror på Gud og ber, men ikke går på møter.

-Ifølge statistikker tror 70% av Norges befolking på Gud, mens kun 5 % går regelmessig på møter, forklarte han.

”Den ukjente folkekirken og den nye reformasjonen”, som talen het, er et brennaktuelt budskap for de kristne i Norges land i dag.
Talen fokuserte spesielt på hvor denne ukjente folkekirken er å finne og hva som skal til blant de kristne for at denne reformasjonen skal skje.
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere