Jan Christensen

Alder: 52
  RSS

Om Jan

Har gått ett år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. På min fritid er jeg engasjert i misjonsprosjekter i Sudan, Egypt og i Etiopia. Startet opp Ordet Til Unådde som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon i 2002. Ordet Til Unådde har webside: http://ordet.info/ Det begynte med at vi støttet en nyplantet menighet i den unådde byen Kostenetz i Bulgaria med husleie. Var på misjonstur til Bulgaria i 2001 og i 2003. Har ellers vært på misjonsturer til: Latvia, India, Tyrkia, Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia, Bulgaria, Danmark og i forskjellige plasser i Norge.

Følgere

EN GUD OG EN TRO

Publisert rundt 12 år siden

Bibelen sier at det er en Gud og en tro.
Skal vi lykkes i å utbre evangeliet til alle folkeslag så trenger vi som er troende å stå isammen. En slår tusen men to slår titusen, isammen er vi sterke og uovervinnelige.

Hver dag dør det flere tusen unådde som aldri har hørt evangeliet.
Det er vårt ansvar som troende at alle skal få høre evangeliet.

La ikke forskjellige dåpsyn eller andre forskjeller hindre oss i å stå isammen. Den dagen vi skal avslutte livet her på jorden og gå inn i evigheten er det fire ord som betyr noe:
JESUS DØDE FOR MEG.

Det er mange mennesker i dag som aldri har hørt at Jesus har dødd på korset, vi trenger å la alle få høre.

Så la oss holde oss unna kirkepolitikk og konsentrere oss om at alle skal få høre evangeliet.

I afrika lever det fremdeles mange unådde folkegrupper
Broderlig hilsen
Jan Christensen

http://ordet.info/
Gå til innlegget

Evangeliet er gode nyheter

Publisert rundt 12 år siden

Evangeliet betyr gode nyheter, er det ikke akkurat gode nyheter vi trenger i dag. Vi oversvømmes av dårlige nyheter fra alle hold, gjennom aviser, tv, radio, internett osv.

Hva er evangeliet om Guds rike? Jo at Jesus døde på korset og der tok Han på Seg all verdens synd, og at Han stod opp fra de døde og lever i dag. Evangeliet om Guds rike er at: Jesus ikke tilregner oss våre synder, men at alle som kommer til Ham får ta imot tilgivelse fra alle sine synder.

Bibelen sier: at evangeliet om Guds rike er så enkelt at selv ikke en dåre skal fare vill, vi har ofte lett for å gjøre det vanskelig.

Jesus har tatt all synden og alt det gale vi har gjort opp på korset og Han tilbyr oss alle syndenes tilgivelse.

Paulus sier i Romerbrevet 10.13:
”For hver den om påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

Jan Christensen

http://ordet.info/
Gå til innlegget

Kjære misjonsvenner!

Årsaken til at jeg skriver dette er for å spørre om forbønn.

Husker Aril Edvardsen sa: ”hvorfor skal noen høre evangeliet ti ganger når andre aldri har hørt en gang?” Det burde være en menneskerett at alle skulle høre evangeliet minst en gang.

Hver dag dør det flere tusen muslimer og andre unådde som aldri har hørt evangeliet.

SOUAKIN 26.11.09 - 29.11.09

Bibelen sier i Matteus 24: 14: Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 

Det er dette evangeliet om Guds rike vi ønsker å forkynne.

Vi er ikke kalt til å forkynne ett kirkesamfunns evangeliet, men evangeliet om Guds rike.

I Guds rike der er det Jesus som er konge.

Skal vi lykkes i å forkynne evangeliet om Guds rike og gjøre mennesker til Jesu disipler er vi helt avhengige av at det er troende som er med og løfter i bønn. Bibelen sier: ”en slår tusen, men to slår titusen”.

Når vi som troende står i sammen er vi uovervinnelige, og Guds rike vil gå frem. Dette vet djevelen om og frykter, for om vi står i sammen da må djevelen gi etter. Derfor jobber djevelen med å forsøke å splitte opp Kristi kropp.

Vi planlegger seminarer og utendørsmøter i unådde Souakin i slutten av november.

Souakin ligger nord øst i Sudan ved rødehavet, ca. 40 min. med bil syd for Port Sudan.

Kan dere være med å be om gjennombrudd for evangeliet i Souakin?

Etter utendørsmøtene planlegger vi ett oppfølgingsmøte for de som søker frelse.

I Souakin og området ved rødehavet lever bejafolket som er en unådd folkegruppe.

Vær med å be at vi kan nå mange fra Bejafolket med evangeliet og gjøre de til disipler.

Vi planlegger å starte opp cellegrupper for å følge opp og disippelgjøre de som søker frelse på utendørsmøtene.

 ITANG 02.12.09 - 04.12.09

I begynnelsen av desember planlegger Ordet Til Unådde seminarer, og utendørsmøter i den unådde byen Itang. Itang ligger i nord vest etiopia nær grensen til Sudan. Håper at du kan huske på å be at det blir gjennombrudd for evangeliet og at predikantene blir inspirert til å reise ut og nå nye unådde.

Flere vitner er nå ute og forkynner i nye unådde områder i vest Etiopia. Disse ble inspirert av å høre Charles Marcello sin undervisning på seminaret i Itang juni. Det kommer positive tilbakemeldinger om at mennesker søker frelse,

og kirker blir plantet i unådde byer og landsbyer.

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 http://ordet.info/

Gå til innlegget

Norge trenger en ny reformasjon

Publisert rundt 12 år siden

De aller fleste nordmenn tror på Gud,
men er langt borte fra kirker, bedehus og menigheter. Hva er årsaken til at så få nordmenn oppsøker forsamlinger?

I Norge har vi og har hatt en mørk kristendom, med mye fokus på synd og fordømmelse.
Mange forbinder kristne med lange pekefingre som dømmer og kritiserer.

Andre steder i verden hvor folk strømmer til kirkene, praktiserer de gladkristendom.
Gudstjenestene er preget av mer glede og livsutfoldelse.

Predikantenes taler at Gud allerede har tilgitt alle mennesker for alt det gale de har gjort ved at Han lot Jesus dø på korset.

Det er dette Norge trenger å høre: ”at Gud allerede har tilgitt alle mennesker for sine synder”
Det er dette som er den ”Nye reformasjonen” som Norge trenger mer en noen gang.

Reformatoren Martin Luther kjempet imot religiøse ledere som hele tiden hadde fokus på synd.

Martin Luther fant i Bibelen at tro er det som behager Gud, og ikke først og fremst gode gjerninger.

Luther hadde lenge strevd med stor frykt for en dømmende Gud som skulle straffe han. 

Et spørsmål som lenge hadde opptatt ham var: «Hvordan kan jeg finne en nådig Gud?
                                    

Luther leste Paulus brev til Romerne i kapittel 1 fra vers 16 til 17:

16, For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.
17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

Etter han hadde lest dette skjønte han at det er en nådig Gud som gjennom tro gir en nåde og rettferdighet innfor Gud.
Og ikke gode gjerninger som vei til å behage Gud.

Å barnslig tro at Jesus døde på ett kors i Jerusalem for 2.000 år siden og oppstod etter tre dager. Er hva Gud i første omgang krever, altså det er tro som i første omgang behager Gud.

Du kan åpne bibelen og lese i Paulus brev til Romerne i kapittel 10 fra vers 9 til 10:

9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

10. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Vi mennesker har lett for å gjøre det enkle avansert.
Det å få kontakt med Gud er enkelt, men allikevel så gjør vi det ofte vanskelig.

Martin Luther samlet fullsatte kirker etter han fikk se at det var ved tro en behager Gud.
Luther begynte og forkynte ett godt budskap og store folkemengder begynte igjen å strømme til kirkene.

Luther betonte ”NÅDEN ALENE,”
”troen alene” og ”Kristus alene.

Paulus brev til Romerne kapittel 11. vers 16:
”Og er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde.”

Paulus brev til efeserne kapittel 2 vers 8 til 9:
8. For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
9. ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.”

Nåde betyr: en gledelig overraskelse og ufortjent velvilje.
Man betaler ikke for en gave!

Vår frelse var så dyr at den kostet Jesus livet, men for oss er det gratis.
Det eneste vi skal gjøre, er å ta imot gaven! Det tragiske er at mennesker går fortapt selv om synderegningen er betalt.

Den nye reformasjonen handler ikke om hva vi skal gjøre, men om hva Jesus allerede har gjort for oss på korset.
Jesus har allerede tilgitt alle mennesker for alt det gale de har gjort og alt det gale de kommer til å gjøre.

Det eneste Gud krever av oss er at vi tar imot tilgivelsen, ved barnslig å tro at Jesus døde på ett kors for 2000 år siden og at Han stod opp fra de døde etter tre dager. Ved å tro det, akseptere det og fortelle andre om sin tro så er tilgivelsen ett faktum.

Jesus døde for alle mennesker: rike, fattige, hvite, fargede, religiøse, humanetikere og ingen er utelatt. Mennesker gjør forskjell på folk, men Bibelen sier klart at Gud ikke gjør forskjell på noen. Det er dette som er den nye reformasjonen og som Norges folk trenger å høre.

Broderlig hilsen
Jan Christensen

http://ordet.info/

Gå til innlegget

Den Nye reformasjonen

Publisert rundt 12 år siden

Handler ikke om hva vi skal gjøre, men om hva Jesus allerede har gjort for oss.

Jesus har allerede tilgitt alle mennesker for alt det gale de har gjort og alt det gale de kommer til å gjøre.

Det eneste Gud krever av oss er at vi tar imot tilgivelsen, ved barnslig å tro at Jesus døde på ett kors for 2000 år siden og at Han siden stod opp igjen fra de døde.

Ved å tro det og fortelle andre om sin tro så er tilgivelsen ett faktum.

Jesus døde for alle mennesker, rike, fattige, hvite, fargede, religiøse, humanetikere, homofile, lespiske, muslimer, buddhister osv.  ingen er utelatt.

Mennesker gjør forskjell på folk, men Bibelen sier klart at Gud ikke gjør forskjell på noen. Det er dette som er den nye reformasjonen og som Norges folk trenger å høre.

Det var etter at Reformatoren Martin Luther fikk se at det er bare ved tro en blir rettferdig for Gud at reformasjonen brøt frem.

Det er dette Norge trenger å høre: ”at Gud allerede har tilgitt alle mennesker for sine synder”
Det er dette som er den ”Nye reformasjonen” som Norge trenger mer en noen gang.

Reformatoren Martin Luther kjempet imot religiøse ledere som hele tiden hadde fokus på synd.

I dag tror mange mennesker i norge på Gud, men mange av de er desverre langt borte fra kirker, menigheter og bedehus.

Norge trenger en ny reformasjon, mennekser i Norge trenger å høre at:

At Gud elsker deg!

At du ved tro kan du bli rettferdiggjort.

At Himmelen er åpen for alle som vil tro og bekjenne at de tror.

At Gud ikke gjør forskjell på noen.

Her kan du se kort videosnutt om Reformator Martin Luther:
http://www.youtube.com/watch?v=aDNtN4tQb5k&feature=related

Broderlig hilsen

Jan christensen

http://ordet.info/

                                                       

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere