Jan Christensen

Alder: 52
  RSS

Om Jan

Har gått ett år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. På min fritid er jeg engasjert i misjonsprosjekter i Sudan, Egypt og i Etiopia. Startet opp Ordet Til Unådde som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon i 2002. Ordet Til Unådde har webside: http://ordet.info/ Det begynte med at vi støttet en nyplantet menighet i den unådde byen Kostenetz i Bulgaria med husleie. Var på misjonstur til Bulgaria i 2001 og i 2003. Har ellers vært på misjonsturer til: Latvia, India, Tyrkia, Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia, Bulgaria, Danmark og i forskjellige plasser i Norge.

Følgere

Kom for alt er ferdig

Publisert nesten 12 år siden

En ny reformasjon er på vei.
Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge, vi har hatt mange vekkelser i Norge.
Vekkelsene kom som følge av at det var mennesker som fikk se evangeliets lys og forkynte evangeliet klart og tydelig.

Evangeliet er gode nyheter, handler om hva Jesus allerede har gjort. Jesus tok ble gjort til synd på korset så vi skulle få del i Guds rettferdighet, er kun ved tro at vi får del i Guds rettferdighet. Ikke gjennom strev, gode gjerninger, egne prestasjoner osv.

Men kun å barnslig tro at Jesus døde på korset og stod opp fra de døde, og fortelle andre om sin tro. Da Jesus døde på korset ropte Han ut med høy røst: "DET ER FULLBRAKT"
Da var alt ferdig, på Gudstjenester i Den Norske Kirke sier de så fint når de feirer nattverd:
"KOM FOR ALT ER FERDIG"

Norge trenger som aldri før å høre budskapet:
KOM ALT ER FERDIG, Jesus har gjort alt for oss alle, når du skal ha vann da bare åpner du vannkrana.  ganle dager måtte folk gå ut å brønnen for å hente vann, i dag er det bare å åpne krana. Det er gjort ett grunnarbeid med rør inn i huset så det er enkelt å få vann.

Slik har og Jesus gjort grunnarbeidet da Han døde på korset, Han er bare en enkel bønn unna.
Alle dem som påkaller Herrens navn (JESU NAVN) skal bli frelst.
Er så enkelt at vi ofte gjør det vanskelig.

Broderlig hilsen
Jan Christensen
http://ordet.info/index.php?name=nettside_1.html

Gå til innlegget

Gud gir visjoner istedenfor frustrasjoner

Publisert rundt 12 år siden

 

For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, motløshet og frustrasjon kommer ikke ifra Gud.

For de som er motløse og frustrerte kristne, er det en løsning er å ta imot visjoner fra Gud. Gud gir oss visjoner istedenfor frustrasjoner, det du ser vil Jeg gi deg sier Bibelen, hva ser du? Eller hva er din visjon? Uten visjoner kommer folket på villspor, på avveier eller blir tøylesløse.

Enhver bedrift, organisasjon, menighet eller person som skal lykkes må har en klar visjon. Alle i bedriften, organisasjonen eller menigheten må jobbe imot samme visjon hvis de skal lykkes. I menigheten må det være en Gudgitt visjon som alle jobber imot.

Det som er tragisk er at mange av våre kirker, bedehus og menigheter i Norge har ikke noen klar Gudgitt visjon å jobbe imot. Teokratiet (Gudstyre) er erstattet av demokratiet.

I Guds menighet er det ikke demokrati. Menigheten er styrt av Gud, står i Bibelen at Jesus er hode for Sin menighet. Og at Jesus skal bygge Sin menighet, så menigheten er ikke eid eller styrt av mennesker men av Jesus. Menigheten er ingen organisasjon men en organisme som består av alle gjenfødte troende som til sammen utgjør Guds menighet på jord.

Vi som er født på nytt og renset i Lammets blod er levende stener som er ett Guds byggverk i Ånden. Står i Bibelen at Gud satte i menigheten noen til: apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Disse er visjonære ledere som Gud har innsatt i Sin menighet.

Disse har ingen mennesker innsatt, ingen komité, eldsteråd, menighetstyre, menighetsråd eller menighetsmøte.

Er viktig at alle i menigheten tar imot den Gudgitte visjonen og at alle jobber imot den. Mennesker som lever med Gud vil anerkjenne og gjenkjenne disse tjenestegavene og de Gudgitte visjonene og gi de rom. Hva gjør en med en gave? Jo en tar ganske enkelt imot.

Hva skal komiteer, eldsteråd, menighetsråd og menighetsstyrer gjøre med de fem tjeneste gavene? Jo ganske enkelt å ta imot, anerkjenne, slippe de til, og gi de rom.

En apostel vil alltid ønske å nå de unådde med evangeliet og plante menigheter hvor der er få eller ingen Menigheter fra før.

En profet vil avsløre synd, avsløre feil holdninger, stake ut kursen, oppmuntre, gi nytt mot, se inn i fremtiden og vise vei.

 

En evangelist vil nå ut til de kirkefremmede, kunne kommunisere evangeliet og gjøre det enkelt slik at de som er ufrelste kan ta imot frelsen.

En hyrde vil samle flokken, skape enhet, få alle til å gå i samme retning, skape trygghet og vise omsorg for fårene, han vil gi sitt liv for fårene, han tenker ikke på sitt eget beste men på flokken.

En lærer han en særskilt gave til å utlegge skriften og forklare vanskelige ting i skriften så de troende forstår hva skriften sier.

Norge trenger å anerkjenne og ta imot de gaver Gud har gitt til Sin menighet.

Tjenestegavene skal betjene hele Kristi kropp, inntil alle troende når frem til troens enhet. Hyrden kan stå mye i tjeneste i en lokal menighet, mens de andre gavene betjener hele Kristi kropp.

Jan Christensen

http://ordet.info/

Gå til innlegget

GUD GIR VISJONER ISTEDENFOR FRUSTRASJONER

Publisert rundt 12 år siden

For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, motløshet og frustrasjon kommer ikke ifra Gud.

For de som er motløse og frustrerte kristne, er det en løsning er å ta imot visjoner fra Gud. Gud gir oss visjoner istedenfor frustrasjoner, det du ser vil Jeg gi deg sier Bibelen, hva ser du? Eller hva er din visjon? Uten visjoner kommer folket på villspor, på avveier eller blir tøylesløse.

Enhver bedrift, organisasjon, menighet eller person som skal lykkes må har en klar visjon. Alle i bedriften, organisasjonen eller menigheten må jobbe imot samme visjon hvis de skal lykkes. I menigheten må det være en Gudgitt visjon som alle jobber imot.

Det som er tragisk er at mange av våre kirker, bedehus og menigheter i Norge har ikke noen klar Gudgitt visjon å jobbe imot. Teokratiet (Gudstyre) er erstattet av demokratiet.

I Guds menighet er det ikke demokrati. Menigheten er styrt av Gud, står i Bibelen at Jesus er hode for Sin menighet. Og at Jesus skal bygge Sin menighet, så menigheten er ikke eid eller styrt av mennesker men av Jesus. Menigheten er ingen organisasjon men en organisme som består av alle gjenfødte troende som til sammen utgjør Guds menighet på jord.

Vi som er født på nytt og renset i Lammets blod er levende stener som er ett Guds byggverk i Ånden. Står i Bibelen at Gud satte i menigheten noen til: apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Disse er visjonære ledere som Gud har innsatt i Sin menighet.

Disse har ingen mennesker innsatt, ingen komité, eldsteråd, menighetstyre, menighetsråd eller menighetsmøte.

Er viktig at alle i menigheten tar imot den Gudgitte visjonen og at alle jobber imot den. Mennesker som lever med Gud vil anerkjenne og gjenkjenne disse tjenestegavene og de Gudgitte visjonene og gi de rom. Hva gjør en med en gave? Jo en tar ganske enkelt imot.

Hva skal komiteer, eldsteråd, menighetsråd og menighetsstyrer gjøre med de fem tjeneste gavene? Jo ganske enkelt å ta imot, anerkjenne, slippe de til, og gi de rom.

En apostel vil alltid ønske å nå de unådde med evangeliet og plante menigheter hvor der er få eller ingen Menigheter fra før.

En profet vil avsløre synd, avsløre feil holdninger, stake ut kursen, oppmuntre, gi nytt mot, se inn i fremtiden og vise vei.

 

En evangelist vil nå ut til de kirkefremmede, kunne kommunisere evangeliet og gjøre det enkelt slik at de som er ufrelste kan ta imot frelsen.

En hyrde vil samle flokken, skape enhet, få alle til å gå i samme retning, skape trygghet og vise omsorg for fårene, han vil gi sitt liv for fårene, han tenker ikke på sitt eget beste men på flokken.

En lærer han en særskilt gave til å utlegge skriften og forklare vanskelige ting i skriften så de troende forstår hva skriften sier.

Norge trenger å anerkjenne og ta imot de gaver Gud har gitt til Sin menighet.

Tjenestegavene skal betjene hele Kristi kropp, inntil alle troende når frem til troens enhet. Hyrden kan stå mye i tjeneste i en lokal menighet, mens de andre gavene betjener hele Kristi kropp.

Jan Christensen

http://ordet.info/

Gå til innlegget

AIMEE SEMPLE MCPHERSON

Publisert rundt 12 år siden

Aimee Semple McPherson
(født 9. oktober 1890 i Ontario i Canada, død 27. september 1944) Var en kvinnelig kristen forkynner fra USA. Hun etablerte og ledet pinsesamfunnet International Church of the Foursquare Gospel.

Hun hadde opplevd pinsevekkelsen og blitt åndsdøpt på en leir i Ontario.
Etter denne opplevelsen startet hun med evangelisering i 1915.

Det sies at hun samlet store folkemengder og at hun kjørte rundt til forskjellige steder i Nord-Amerika i en 1912-modell Packard touring car Bilen ble etter hvert kjent som "the Gospel Car".
På bilsidene var det skrevet "Jesus is coming soon - get ready" og "Where will you spend eternity ?".

I 1919 slo hun seg ned i Los Angeles, California. I løpet av de tre neste årene samlet hun inn 1,2 millioner dollar, til et menighetslokale. I Los Angeles fikk hun bygd Angelus Temple, som hadde 5 000 sitteplasser. Samtidig, i 1919, etablerte hun pinsesamfunnet International Church of the Foursquare Gospel. Navnet forusquare er utledet av fire sentrale ord i pinsevekkelsens budskap: frelse, åndsdåp, helbredelse og Kristi snarlige gjenkomst.

Aimee levde i rampelyset og media fulgte med hva hun gjorde. Hennes liv ble preget av et liv som kjendis.
Til å begynne ble hun fint behandlet av presse og media, senere vendte de seg mer mot henne.
Hun opplevde også skilsmisse og da hennes andre ektemann gikk fra henne, giftet hun seg på nytt uten å være enke. Dette var vanskelig å tolerere for flere kristne. Hun mistet likevel ikke sin posisjon i menigheten.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere