Jan Christensen

Alder: 52
  RSS

Om Jan

Har gått ett år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. På min fritid er jeg engasjert i misjonsprosjekter i Sudan, Egypt og i Etiopia. Startet opp Ordet Til Unådde som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon i 2002. Ordet Til Unådde har webside: http://ordet.info/ Det begynte med at vi støttet en nyplantet menighet i den unådde byen Kostenetz i Bulgaria med husleie. Var på misjonstur til Bulgaria i 2001 og i 2003. Har ellers vært på misjonsturer til: Latvia, India, Tyrkia, Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia, Bulgaria, Danmark og i forskjellige plasser i Norge.

Følgere

RE: RE: RE: RE: At

Publisert over 11 år siden

 Takk for at du korrigerte meg Gunnar

05.06.10 kl. 08:21 skrev Gunnar Lund:
05.06.10 kl. 00:03 skrev Jan Christensen:

 Om en profet profeterer feil så er han ikke en profet

Dette mener jeg er helt feil, Christensen. Tipper du tenker her på det som står i 5. Mosebok. Herren ønsker at vi skal forkaste den falske profeten! Hva er det som skiller den falske profeten fra den sanne? Er det sant at en sann profet aldri gjør feil? Langt ifra!

Og hvis du sier det i ditt hjerte, Hvordan skal vi vite det? (Da skal du vite:) «Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.» 5 Moseb.18:22.

Til og med  profeten Esekiel talte en gang i Herrens navn noe som Herren ikke hadde sendt han for å tale og som brakte forvirring blant Guds folk, så Herren irettesatte ham (Esekiels 18). Det gjorde ham ikke til en falsk profet. I dette tilfellet talte han feil i Herrens navn. Herren brukte dette tilfellet til å instruere også hele Israel i rett teologi. Heller ikke gjorde denne feilen at Herren sluttet å bruke ham. Straks Herren hadde irettesatt ham, så brukte Han ham mer. Sanne profeter kan altså gjøre feil.

Kjennetegnet på en falsk profet er en som har bestemt seg i sitt hjerte å forføre Guds folk og eventuelt lede dem inn i tilbedelse av noen andre eller noe annet enn den sanne Gud. Falske profeter kan kanskje profetere mange korrekte ting. Hvis en person har en profetisk gave, men er ufrelst, så kan fienden forvrenge det og bruke det til sin egen fordel. Likeledes kan en person ha en profetisk gave og være en kristen, men ha et hjerte som ikke er helt rett med Gud, og som vil egge ham til å bruke gaven galt.

Gå til kommentaren

RE: RE: Hei Jan!

Publisert over 11 år siden

 enig med deg at JDS læren er ubibelsk

05.06.10 kl. 13:51 skrev Jan Christensen:

 Hvist du leste hva jeg skrev så skrev jeg at Hagin lært JDS læren men at han gikk tilbake på det.

Ulf Ekman lærer ikke det i dag, vet ikke om han har lært det før.

JDS læren er ikke bibelsk, dette tok Hagin ett oppgjør med

05.06.10 kl. 01:28 skrev thomas lollike:

Beklager at jeg skyver dette innlegget vekk fra Hinn og over på Haigen. Men dette må bare svares på. Jeg fikk rett og slett sjokk!

Nesten så jeg ikke trodde hva jeg leste når jeg leste svaret ditt! Lærte ikke Kennth Haigen JDS-lære? Har ikke Ulf Ekman lært JDS-lære? Moderator for slette dette om man vil. Men jeg trodde at debatter på verdidebatt lå litt høyere i nivå enn dette her. Og si at Haigen ikke lærte JDS er utroligste jeg har lest på lenge! En ting er og om man er uenig i JDS-læren eller ikke det er fair nok. Men de aller fleste som støtter seg til Haigen er klar over at han lærte JDS og de sier amen til den læren. Det skal veldig godt gjøres og motbevises.

Haigen har aldri selv prøvd og lagt skjul på at han står for denne læren:

When He was made to be sin (2 Cor, 5:21), He was turned over by God to the adversary. When  that heart breaking cry fell from His lips, "My God, my God, why hast thou forsaken me?", Satan had become His master. His spirit was taken by the adversary and carried into the place where the sinner's spirit goes when he dies.

Tydeligere JDS-lære enn dette her kan man knapt finne! Og hans arvtager som leder av trosbevegelsen Kenneth Copeland står for den samme læren. Det er det SVÆRT få som benkter. Du er faktisk den første jeg har hørt om som benkter det.

Det er flere ting jeg reagerer på ved denne læren:

- Jesus sier på korset at det er "fullbrakt", Jesu død på korset var straffen Jesus måtte ta! Det er riktig at han fór ned til dødsriket, men Jesus har ALDRI vært i helvete og kommer heller aldri til og bli der!

- Med JDS så sier man at Jesu død på korset IKKE var nok for og frelse oss, han måtte ned i helvete og bli pint av Djevelen og hans demoner i tre dager før Faderen reiste ham opp fra de døde.

- Det tredje jeg reagerer på, men som jeg klarer og svelge at folk er uenige med meg i er at han ikke skiller mellom helvete og dødsriket. Men de to første punktene er rett og slett og forkaste Jesu frelseverk på korset, ikke mer og ikke mindre. Man forkaster Jesu frelsesverk på korset!

Haigen aviser ikke at Jesu død på korset var av betydning, men han sier klart og tydelig at det ikke ble fullbrakt på korset. Det er den groveste vranglære og si noe annet enn at Jesus ikke fullførte straffen på korset! Det er veldig viktig og få med seg at Jesus stod opp fra de døde! Men du finner ikke ÉN plass i Bibelen at straffen ble fullført ved at han døde åndelig og fór ned til helvete! Men at Jesus beseiret døden den tredje dag ved og stå opp igjen fra de døde er ikke JDS!

Hovedproblemet med Haigen sin lære er at forkynnelsen hans blir til syvende og sist "Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeligeggjorte Gud". Fokuset glir over fra hva Gud har gjort til hva menneske kan gjøre i kraften av Gud. Man skal finne en kraft inne i seg selv som må bli utløst og slå ut i blomst slik at du aldri mer trenger og oppleve lidelse. Høres ikke dette ut som New Age?? Jupp, det er akkurat det det gjør. Det er også vært og merke seg at New Age har sett veldig positivt på det som skjer i Toronto. New Age er jo ellers en bevegelse som er veldig skeptisk til kristendommen!

Han var også veldig tydelig på at en kristen kunne ikke bli syk. Sykdom var demoner. Derfor utviklet han en lære om at det fantes: nikotindemoner, kreftdemoner, forkjølelsesdemoner, astmademoner osv.. Hvor finner man det i Bibelen? Nevnes ikke annet enn at personer var demonbesatte.

Beklager at det ble dårlig med kildehenvisninger i dette innlegget, men klokken er tross alt 01.23. Har ikke årk til og bruke mer tid på dette her nå. Vil anbefale deg og lese tok bøker:

Professor i dogmatikk (troslære) ved MF, Kjell Olav Sannes sin meget grundige analyse av Kenneth Haigen sin lære "Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud". Dette er en analyse hvor han tar Haigen fult på allvor på en saklig måte, selv om det ja, er en kritisk analyse.

og "Herre, hvem skal vi gå til" av Joseph Witing en som har vært innom: Jehovas Vitner, Smiths Venner og trosbevegelsen før han fant frem til en evangelisk menighet.

Gå til kommentaren

RE: Hei Jan!

Publisert over 11 år siden

 Hvist du leste hva jeg skrev så skrev jeg at Hagin lært JDS læren men at han gikk tilbake på det.

Ulf Ekman lærer ikke det i dag, vet ikke om han har lært det før.

JDS læren er ikke bibelsk, dette tok Hagin ett oppgjør med

05.06.10 kl. 01:28 skrev thomas lollike:

Beklager at jeg skyver dette innlegget vekk fra Hinn og over på Haigen. Men dette må bare svares på. Jeg fikk rett og slett sjokk!

Nesten så jeg ikke trodde hva jeg leste når jeg leste svaret ditt! Lærte ikke Kennth Haigen JDS-lære? Har ikke Ulf Ekman lært JDS-lære? Moderator for slette dette om man vil. Men jeg trodde at debatter på verdidebatt lå litt høyere i nivå enn dette her. Og si at Haigen ikke lærte JDS er utroligste jeg har lest på lenge! En ting er og om man er uenig i JDS-læren eller ikke det er fair nok. Men de aller fleste som støtter seg til Haigen er klar over at han lærte JDS og de sier amen til den læren. Det skal veldig godt gjøres og motbevises.

Haigen har aldri selv prøvd og lagt skjul på at han står for denne læren:

When He was made to be sin (2 Cor, 5:21), He was turned over by God to the adversary. When  that heart breaking cry fell from His lips, "My God, my God, why hast thou forsaken me?", Satan had become His master. His spirit was taken by the adversary and carried into the place where the sinner's spirit goes when he dies.

Tydeligere JDS-lære enn dette her kan man knapt finne! Og hans arvtager som leder av trosbevegelsen Kenneth Copeland står for den samme læren. Det er det SVÆRT få som benkter. Du er faktisk den første jeg har hørt om som benkter det.

Det er flere ting jeg reagerer på ved denne læren:

- Jesus sier på korset at det er "fullbrakt", Jesu død på korset var straffen Jesus måtte ta! Det er riktig at han fór ned til dødsriket, men Jesus har ALDRI vært i helvete og kommer heller aldri til og bli der!

- Med JDS så sier man at Jesu død på korset IKKE var nok for og frelse oss, han måtte ned i helvete og bli pint av Djevelen og hans demoner i tre dager før Faderen reiste ham opp fra de døde.

- Det tredje jeg reagerer på, men som jeg klarer og svelge at folk er uenige med meg i er at han ikke skiller mellom helvete og dødsriket. Men de to første punktene er rett og slett og forkaste Jesu frelseverk på korset, ikke mer og ikke mindre. Man forkaster Jesu frelsesverk på korset!

Haigen aviser ikke at Jesu død på korset var av betydning, men han sier klart og tydelig at det ikke ble fullbrakt på korset. Det er den groveste vranglære og si noe annet enn at Jesus ikke fullførte straffen på korset! Det er veldig viktig og få med seg at Jesus stod opp fra de døde! Men du finner ikke ÉN plass i Bibelen at straffen ble fullført ved at han døde åndelig og fór ned til helvete! Men at Jesus beseiret døden den tredje dag ved og stå opp igjen fra de døde er ikke JDS!

Hovedproblemet med Haigen sin lære er at forkynnelsen hans blir til syvende og sist "Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeligeggjorte Gud". Fokuset glir over fra hva Gud har gjort til hva menneske kan gjøre i kraften av Gud. Man skal finne en kraft inne i seg selv som må bli utløst og slå ut i blomst slik at du aldri mer trenger og oppleve lidelse. Høres ikke dette ut som New Age?? Jupp, det er akkurat det det gjør. Det er også vært og merke seg at New Age har sett veldig positivt på det som skjer i Toronto. New Age er jo ellers en bevegelse som er veldig skeptisk til kristendommen!

Han var også veldig tydelig på at en kristen kunne ikke bli syk. Sykdom var demoner. Derfor utviklet han en lære om at det fantes: nikotindemoner, kreftdemoner, forkjølelsesdemoner, astmademoner osv.. Hvor finner man det i Bibelen? Nevnes ikke annet enn at personer var demonbesatte.

Beklager at det ble dårlig med kildehenvisninger i dette innlegget, men klokken er tross alt 01.23. Har ikke årk til og bruke mer tid på dette her nå. Vil anbefale deg og lese tok bøker:

Professor i dogmatikk (troslære) ved MF, Kjell Olav Sannes sin meget grundige analyse av Kenneth Haigen sin lære "Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud". Dette er en analyse hvor han tar Haigen fult på allvor på en saklig måte, selv om det ja, er en kritisk analyse.

og "Herre, hvem skal vi gå til" av Joseph Witing en som har vært innom: Jehovas Vitner, Smiths Venner og trosbevegelsen før han fant frem til en evangelisk menighet.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Den rene lære?

Publisert over 11 år siden

Her er det ikke snakk om bare å finne feil, her er det snakk om avsporing fra Bibelen og i en okkult retning.

Skal vi akseptere at predikanter driver med okkultisme, at de oppsøker graver, har kontakt med døde mennesker og henter salvelse fra døde mennesker.

Skal vi bare godta at prdikanter kaster forbannelser på sine kritikere?

Skal vi bare godta at predikanter lever ett ekstremt luksusliv og bruker tigde penger?

Skal vi bare godta vranglære?

05.06.10 kl. 13:11 skrev Gunnar Lund:
05.06.10 kl. 11:34 skrev thomas lollike:
05.06.10 kl. 08:35 skrev Gunnar Lund:

Jeg ser at det er flere her inne som liker å finne feil og å kritisere andre. En får nesten inntrykk av at de selv og den sammenhegen de står i er innehaver av en helt rett lære, at de har alt helt rett, men tror de det så er de selv allerede forført. At noen har noe feil i sin teologi betyr ikke at de er falske profeter. Det betyr bare at de ikke er blitt like allvitende som Gud selv.

"Ja der hadde vi en feil hos Hinn, to feil, tre feil, fire feil". Jeg er da ikke så dum at jeg sitter og leter etter feil hos folk. Jeg har gjort som Kjell Olav Sannes, tatt dem dønn seriøst og tatt dem helt og holden på ordet.

 Ja, sånn er faktisk mange troende, de leter etter feil hos andre troende, spesielt de som ikke tilhører det kirkesamfunnet som de selv tilhører og dermed heller ikke deler deres teologi og bibelsyn. Vi har en god del sånne her inne. De tror at de har rett og at alle andre har feil. Både feil i læra og noen uviselige uttalelser vil vi nok finne hos alle troende om vi hadde gått dem nærmere etter i sømmene. At det finnes feil hos alle, tar jeg som en selvfølge, ettersom det er mennesker. Lykke til med å leke religiøs ordenspoliti!

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Min mann kan svare!

Publisert over 11 år siden

 Hva sier Jesus og bibelen om å forbanne andre mennesker, les selv her:

"Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Slik skal dere være som barn av deres Far i himmelen." (Matt 5,44-45)

Og apostelen Paulus er like tydelig: "Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke!" (Rom 12,14)
Har du sett at Benny har gått tilbake på dette?
05.06.10 kl. 08:39 skrev Gunnar Lund:
04.06.10 kl. 23:47 skrev Jan Christensen:

Dette behøver en ikke å ha en haug med teologi for å svare på.

Det er bare å lese bibelen, ikke verre:-)

04.06.10 kl. 23:43 skrev Turid Holta:

For å kunne svare på alt dette her så må en ha en haug med teologi ,og mannen min gadd ikke å stille opp.

Jeg har ikke så mye teologi, men min mann kan enormt mye.

 hehehe, ja det sier alle, "det er bare å lese bibelen". Og alle holder sine tolkninger av skriften for å være høyeste autoritet for seg selv og alle andre.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere