Jan Christensen

Alder: 52
  RSS

Om Jan

Har gått ett år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. På min fritid er jeg engasjert i misjonsprosjekter i Sudan, Egypt og i Etiopia. Startet opp Ordet Til Unådde som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon i 2002. Ordet Til Unådde har webside: http://ordet.info/ Det begynte med at vi støttet en nyplantet menighet i den unådde byen Kostenetz i Bulgaria med husleie. Var på misjonstur til Bulgaria i 2001 og i 2003. Har ellers vært på misjonsturer til: Latvia, India, Tyrkia, Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia, Bulgaria, Danmark og i forskjellige plasser i Norge.

Følgere

RE: Kald eller varm

Publisert over 12 år siden

Tror det kan være brennende kristne selv om de ikke er aktive med i en menighet.

Kan jo være mange årsaker til at mennesker ikke oppsøker menigheter.

Noen er gamle og syke og har ikke helse, andre følte seg ikke hjemme, ingen kom å hilste på de ellerandre årsaker.

Er jo og mange som ser på visjon norge, hører på Gudstjenester, andakter osv. på raido og tv.

Så det er jo mulig å være en kristen uten å gå i en menighet, noen samles også i bibelgrupper, husmøter og bønnegrupper.

Og så er spørsmålet, hvem skal dømme om hvem som er lunkne og kalde?

Bibelen er klar at vi har ingen rett å dømme, er kun Gud som kjenner hjertene.

Guds fred

Er overbevist om at mange i norge tilhører den ukjente kirke, og mamge er veldig nærme, vår oppgave er å hjelpe de inn i varmen og ikke støte de bort.

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

25.07.09 kl. 22:57 skrev Anders Helge Myhren:

Vi kjenner vel begge to til at Jesus ønsket at menneskene skulle velge enten å ha en kald eller varm holdning til Ham.  Det viser seg at det   er de religiøse som er de vanskligste å  omvende. Det er de som Jesus kaller "de lunkne".

Så Jesus ønsket heller 70% ateister enn 70% lunkne, "Jeg tror på Gud" mennesker. 

 

Gå til kommentaren

RE: Ja til Jesus, nei til menighet

Publisert over 12 år siden

 Synes det er trist at du ikke finner deg en kirke, menighet eller bedehus å gå i.

Vi mennesker er jo alle så forskjellige, derfor tror jeg at det finnes forskjellige slags menigheter.

Noen liker best en tradisjonell Gudstjeneste, mens andre liker frie møtestil.

Har du besøkt forskjellige menigheter?

Om du ikke har gjort det, vil jeg anbefale deg å gå litt rundt, da vil du sikkert finne en menighet som du føler deg hjemme i.

Hva å starte en husmenighet, hvor dere kan samles?

Tror ikke at det er antall møter i en menighet som avgjør om en er kristen eller ikke.

Men tror det er viktig å være med i ett fellskap av andre tronde, det kan jo og være en husgruppe, bibelgruppe el.

Guds fred

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

 

25.07.09 kl. 22:14 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Det kan nok være mange årsaker til at det er mange kristne som ikke oppsøker menighetene. Selv har jeg tatt opp temaet i denne artikkelen i min blogg. Jeg har personlig mistet troen på menigheter etter diverse erfaringer. For meg oppfatter jeg mange menigheter til å ha for lav takhøyde, mye maktmisbruk, møteformer som er uaktuelle for dagens mennesker osv. osv.

Har også inntrykk av at jeg "er en båt" som består av ganske mange andre passasjerer enn bare meg. Mange av landets kristne finner seg rett og slett ikke til rettes i dagens menigheter.

Tror en del menigheter bør ta tak i problemstillingene rundt hvorfor såpass mange kristne ikke finner seg til rettes i dagens menigheter. Det er store utfordringer å gripe fatt i!

 

 

Gå til kommentaren

RE: 5%

Publisert over 12 år siden

 Men er jo bra at hele 70 % tror på Gud av norges befolkning, tenk om 70 % av norges befolkning hadde vært ateister.

Mange nordmenn er nærme Guds rike, men desverre allikevel langt borte ifra våre kirker, menigheter og bedehus.

Tror at mange vil bli frelst ute på gater og streder før Jesus kommer tilbake, ikke sikkert alle blir med i noen menighet, men kan allikevel tilhøre den ukjente kirke.

Aril Edvardsen hadde undersøkelser og det viste seg at veldig mange trodde at Jesus var Guds Sønn, altså enten allerede frelst eller veldig nær.

Mange av disse kan tilhøre den ukjente kirke.

Men selvsagt enig med deg at vi skal jobbe for å få mennesker til å komme til våre møter.

Guds fred

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

 

25.07.09 kl. 21:50 skrev Anders Helge Myhren:

Jeg begynner å bli temmelig lei av å høre om den usynlige kirken.  Hadde 70% av befolkningen omvendt seg til Jesus, så hadde Norge sett helt annerledes ut.  Det er en dårlig trøst og si at 70% av befolkningen tror på Gud.  Muslimene tror også på Gud og mange andre  tror på en eller annen Gud.  Og saken er den er at Djevelen også tror på Gud og skjelver, men han blir ikke rettferdig av den grunn, og er på vei til himmelen!

Det må en omvendelse til Jesus til for å bli en troende, og da stemmer nok tallet 5% er kristne i Norge.  Hvorfor narrer vi oss sjøl til å innbille oss noe annet?

www.evangeliekirken-arendal.no

 

Gå til kommentaren

misjonseksplosjon

Publisert over 12 år siden

Er fint å lese at du brenner for at mennesker som aldri har hørt evangeliet skal få høre.

Det var jo det Jesus befalte oss alle som tror på Jesus å gjøre, nemlig å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler.

Er fantastisk hvordan Gud har brukt og fortsatt bruker NLM, bare evigheten vil vise alle fruktene.

I de senere åra opplever mange av de største misjonsorganisasjonene i Norge nedgang i gaver og må kutte.

Jeg er overbevist at om vi skal få til en økt misjons satsning både i givertjeneste og i misjonærer så må det en større enhelt til.

Vi som gjenfødte Jesus troende, trenger å stå isammen som aldri før, er ikke ett kirkesamfunns evangeliet vi er kalt til å forkynne men evangeliet om Guds rike.

Tror det kan bli fusjoner av store misjonsorganisasjoner i norge i fremtiden.

Og tror at det vil bli mere satsing på å støtte de innfødte misjonærene.

Det å sende ut norske misjonærer er bra og viktig, spesielt i en tidlig startfase av arbeidet.

Men er jo mye billigere og mere effektivt å støtte de nasjonale innfødte misjonærene.

De kjenner jo språk, kultur og tåler klima bedre enn vi nordboere.

For samme beløpet som vi bruker på å støtte en misjonær fra Norge, kan vi støtte mange innfødte misjonærer.

Vi vil da kunne nå langt flere mennesker, selv med ett langt lavere misjons budsjett.

Tror at kortidsmisjon vil bli mere og mere aktuelt, er ikke så mange som har anledning til å reise ut for mange år av gangen som før.

Mange vil reise ut på kortere oppdrag, kanskje ett år, andre noen måneder men de fleste en eller to uker.

Det å satse på team som reiser ut for en eller to uker, tror jeg vil tenne til økt misjonsengasjement.

Tidene har forandret seg, så jeg tror og at måtene vi driver misjon på bør endres.

Vi må ikke resignere og tenke at nå blir det mindre misjonsengasjement.

Vi må heller foreta de justeeringer som er nødvendige og så tror jeg vi kan få se ett økt misjonsengasjement.

Guds fred

Broderlig hilsen

Jan Christensen

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden

 Er mye som trenger å reformeres, måten vi forkunner evangeliet på.

I norge har vi hatt en noe mørk kristendom med mye fokus på synd.

Jeg var 18 år før jeg fikk høre evangeliet klart og tydelig og fikk nåde til å ta imot.

Før det hadde jeg for det meste hørt alt som var synd, alt en ikke kunne gjøre, var ingen som hadde klart forklart meg hvordan få kontakt med Gud.

Så jeg er overbevist at Norge trenger og at en ny reformasjon er på vei over Norge.

Gud er jo interesert i at mennesker i Norge skal få oppleve Hans store kjærlighet og nåde.

Tidligere har vi hatt vekkelser hvor folk kom til våre kirker, bedehus og menigheter.

I dag er det veldig få kirkefremmede som oppsøker forsamlinger.

Synes at Aril Edvardsen gikk forran som ett godt eksempel med å arrangere folkemøter rundt i norske byer.

På disse folkemøtene var det mange som søkte frelse, bare på ett møte var det flere enn mange menigheter opplever å be med i løpet av ett helt år.

Er bedre å tenne ett lys enn å forbanne mørke, vi trenger å forkynne evangeliet klart og tydelig, ikke blande inn loviskhet.

Hvis JESUS HAR GJORT ALT, DA MÅ JO DET HOLDE, har hørt mye forkynnelse som går på alt hva vi skal gjøre.

Hadde vi bare bett mere, lest mere osv. så hadde vi hatt vekkelse, har gått hjem fra møter og følt meg fordømt og anklaget.

Følte at årsaken til at det ikke er vekkelse i Norge er at en ikke ber nok og gjør nok.

Tror og at Den nye reformasjonen vil være en vekkelse ute på gater og streder, de innbydte unnskyldte seg, og Han sa gå ut på gater og steder så mitt hus kan bli fult.

De fleste nordmenn tror på Gud, men er langt borte fra våre kirker, menigheter og bedehus.

Tror at denne nye reformasjonen er på vei, tror at mange menigheter vil begynne å arrangere annerledels møter, møtene våre i dag er mest lagt opp for at vi som allerede tror skal kose oss.

Mesteparten av våre penger går og til å vedlikeholde menigheter og de som allerede tror.

Jesus var opptett av å søke og frelse det som var fortapt.

Helt enig med deg at Kristus forkynnelse er bra, vi trenger mere av det.

Vi har og hatt vekkelser i norge, for folk har forkynt Kristus.

Guds fred!

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

 

 

20.07.09 kl. 23:45 skrev Per Søetorp:
20.07.09 kl. 20:48 skrev Jan Christensen:

En bibelsk sannhet som jeg tror Gud leder forkynnere og bibellærer å løfte frem for tiden er: Nådebudskapet og Den Nye Reformasjonen.

På 80 og 90 tallet var det tro, nå er det: nådebudskapet og den nye reformasjonen.

Unnskyld meg, men kan jeg få spørre:  HVA er det du snakker om?  Hva er "Den Nye Reformasjonen"? Hva eller hvem er det som skal "reformeres", og hvordan tenker du deg at det skal skje?

Nådebudskapet om frelse ved tro på Kristus har såvidt meg bekjent blitt forkynt i dette landet i flere hundre år.  Er det noe vi ikke har fått med oss?

Videre sier du i tittelen din at en ny reformasjon er "PÅ VEI".  Betyr det at den ikke har kommet ennå?  Hva er det i så fall som ikke har kommet, og når kommer det frem?

Når du åpner en debattråd og lanserer dette vidløftige tema, forventes det kanskje også at du besvarer dette på en seriøs måte?  Ellers blir det dessverre lett til åndelig floskel-servering.

Det du her forkynner om Kristus er god, gammeldags bedehuskristendom - hverken mer eller mindre - og som jeg antar de fleste av denne bloggens lesere er godt kjent med.  Veldig bra, herlig og helt sant! 

Men med all respekt - ikke minst for de som har forkynt disse sannhetene gjennom mannsaldere før oss:  Intet nytt og reformatorisk.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere